დოკუმენტური ფილმი

თამაზ გამყრელიძე 22 სექტემბერი, 2015 წელი

დოკუმენტური ფილმი: „თამაზ გამყრელიძის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ნაცნობი და უცნობი მხარეები“. ავტორი და რეჟისორი ნინო კაკულია.

„როცა კაცს უყვარს“ 19 აპრილი, 2014 წელი

დოკუმენტური ფილმი: მიხეილ ქურდიანი - „როცა კაცს უყვარს“. ავტორი და რეჟისორი ნინო კაკულია.

უნივერსიტეტის გაზეთი 08 ნოემბერი, 2014 წელი

დოკუმენტური ფილმი „უნივერსიტეტის გაზეთი - უნივერსიტეტის პოზიცია?!“. ავტორი და რეჟისორი ნინო კაკულია.

გივი გაჩეჩილაძე 27 სექტემბერი, 2014 წელი

დოკუმენტური ფილმი: გივი გაჩეჩილაძე - „თავშესაფარი - პოეტური თარგმანი“. ავტორი და რეჟისორი ნინო კაკულია.

გოგლიკო ჩოგოვაძე 20 დეკემბერი, 2014 წელი

დოკუმენტური ფილმი - „გოგლიკო“. ავტორი და რეჟისორი ნინო კაკულია.

„სვიმონ კლდიაშვილი – პირველი ქართველი დიპლომიანი არქიტექტორი“ 17 ოქტომბერი, 2015 წელი

ნინო კაკულიას დოკუმენტური ფილმი.

„არიანე ჭანტურია - შეუვსებელი სიცარიელე“ 07 დეკემბერი, 2015 წელი

დოკუმენტური ფილმი: "არიანე ჭანტურია - შეუვსებელი სიცარიელე" (ავტორი: თსუ-ის გაზეთის რედაქტორი ნინო კაკულია).

„კაცი - ფასკუნჯი“ ნინო კაკულიას დოკუმენტური ფილმი ერეკლე ტატიშვილზე 02 აპრილი, 2016 წელი

მოშინაურებული მზე 05 აპრილი, 2018 წელი

ნოდარ ცინცაძე - 88 - დოკუმენტური ფილმი - ავტორი ნინო კაკულია

https://www.youtube.com/watch?v=0Vif0EHSTvI&feature=youtu.be&list=PLcEXt1b3ljgbcihebVlb1EDGxfU4isFcW