წიგნის თარო

ნინო გელოვანის ახალი სახელმძღვანელო - „სატელევიზიო სერიალის სპეციფიკა“

„სატელევიზიო სერიალის სპეციფიკა“ - ასე ჰქვია თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ტელე-კინო ხელოვნების მიმართულების პედაგოგის, რეჟისორის და პროდიუსერის, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტის  ნინო გელოვანის ახალ სახელმძღვანელოს, რომელიც ახლახან თსუ-ის გამომცემლობამ გამოსცა. 
რამ განაპირობა  და რა ფაქტორებით იყო განპირობებული წიგნის შექმნის იდეა, ამაზე თავად ავტორი, ნინო გელოვანი გვესაუბრება: „XX საუკუნეში სერიალი სატელევიზიო მედიაპროდუქციის დომინანტი გახდა. სერიალები მთელ მსოფლიოში ერთ-ერთი მაღალრეიტინგულია, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ამ ჟანრის მიმართ მოთხოვნა გაზრდილია, რაც გარკვეული ფაქტორებით არის გამოწვეული, პირველ რიგში კი იმითაც, რომ სერიალებში გადმოცემული ამბავი უფრო მეტად უახლოვდება ცხოვრებისეულ რეალობას. წიგნი - „სატელევიზიო სერიალის სპეციფიკა“, როგორც თეორიული ნაშრომი, გარკვეული ხედვის საფუძველზე ჩამოყალიბდა“. 
ნინო გელოვანის თქმით, ტელესერიალი – ეს არის მხატვრული ან დოკუმენტური პროდუქტი, რომელიც ჟანრობრივად განსხვავებულია - (ეს შეიძლება იყოს დრამა, კომედია, ისტორიული თუ დღევანდელობის ამსახველი მასალა), სადაც მთავარია  დინამიკა, რომელიც მაყურებელს პირველივე სერიიდან ითრევს და „აიძულებს“ - მომდევნო სერიებსაც უყუროს. „საქართველოში სერიალები 90-იან წლებში შემოიჭრა ქართულ ბაზარზე და მას შემდეგ მზარდი პოპულარობით სარგებლობს. სატელევიზიო სერიალები მასობრივი კულტურის ნაწილია, რომელსაც განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს თანამედროვე სატელევიზიო სივრცეში. გარდა ამისა, ტელესერიალს, იდეოლოგიურთან ერთად, მრავალი სხვა ფუნქციაც აქვს შეთავსებული: მას შეუძლია მაყურებლამდე მიიტანოს კვაზიკომუნიკაციური (წარმოსახვითი, მოჩვენებითი) ღირებულებები“, - ამბობს წიგნის ავტორი. 
ნინო გელოვანის თქმით, საქართველოში  სატელევიზიო სერიალების სპეციფიკის შესახებ ლიტერატურა მწირია. ამ კუთხით არც შესაბამისი კრიტიკა არსებობს. ამიტომ დაიბადა ამ წიგნის შექმნის იდეა. „ნაშრომში განხილულია  სატელევიზიო სერიალის კლასიფიკაცია, მისი განვითარების ეტაპები, მარკეტინგული თუ სოციალური დანიშნულება. ტელესერიალი, როგორც სატელევიზიო პროდუქტი, იქმნება სოციუმის გარკვეული სეგმენტისთვის და, როგორც ფენომენი, გავლენას ახდენს ამ სოციუმზე. ტელესერიალზე მუშაობის პროცესის შესასწავლად აკადემიურ ლიტერატურასთან ერთად დავეყრდენი ემპირიულ კვლევას, რომელიც ადვილად გასაგები იქნება როგორც პროფესიონალებისთვის, ისე არაპროფესიონალებისთვის და გათვლილია  სასწავლო კურსისთვის“, - აცხადებს ნინო გელოვანი.
რატომ  უნდა სწავლობდეს სატელევიზიო სერიალების სპეციფიკას სტუდენტი? - ამ კითხვაზე ნინო გელოვანი ამბობს, რომ დღევანდელ პირობებში, სადაც სატელევიზიო სივრცეში თუ ინტერნეტში სერიალების „ბუმია“, ამ ჟანრმა სოციალურ-კულტურული მნიშვნელობა შეიძინა. ამიტომ დარგობრივი სპეციალისტისთვის ამ სფეროს შესწავლა მნიშვნელოვანია: „ჩემი, როგორც პედაგოგის,  ძირითადი მოვალეობაა რეჟისურა ვასწავლო, მათ შორის, სერიალის რეჟისურაც, რომელსაც თავისი სპეციფიკა აქვს. თანამედროვე მედეასივრცე მთელ მსოფლიოში დიდ დროს უთმობს სერიალებს, რადგან ეს მომგებიანი პროდუქტია და მას ბევრი მაყურებელი ჰყავს“, - ამბობს ნინო გელოვანი.   
როგორ ხდება სერიალის გადაღება და რა პროცესები უძღვის ამ რთულ სამუშაოს წინ, ამის შესახებ რეჟისორს მთელი თავი აქვს მიძღვნილი თავის დისერტაციაში, სადაც ასევე საუბრობს დრამატურგიის მნიშვნელობასა და სხვა საკვანძო საკითხებზე, რომელიც სერიალის გადაღებას ახლავს. რაც შეეხება ქართულ სერიალებს და მათ რეიტინგს სატელევიზიო სივრცეში, საუბარი იქნება ახალ წიგნში, რომლის გამოცემასაც იგი უახლოეს მომავალში გეგმავს. „გასულ წელს ლამბერტის აკადემიური გამომცემლობის მხარდაჭერით გამოვეცი წიგნი „სატელევიზიო პროდუქციის ზოგიერთი ასპექტი“, რომელიც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებმა  საუნივერსიტეტო პროგრამაში შეიტანეს და, ამასთან, A„ამაზონზე“ და სხვა უცხოურ საიტებზე უკვე გაყიდვაშია“, - ამბობს ნინო გელოვანი. Eეს რიგით მეორე საავტორო წიგნია. 
სახელმძღვანელოს მომზადებაში გაწეული დახმარებისათვის რეჟისორი მადლობას უხდის სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელს, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორს, პროფესორ ალექსანდრე ვახტანგოვს. წიგნის გარეკანის დიზაინერს მიხეილ ჩხენკელს, ილუსტრაციების ავტორს ანდრო ამბარცუმიანს, ელენე გელაშვილს და თსუ-ის გამომცემლობას.

ვრცლად

რისმაგ გორდეზიანის „ბერძნული ცივილიზაცია“

25 ოქტომბერს თსუ-ის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტში აკადემიკოს რისმაგ გორდეზიანის „ბერძნული ცივილიზაციის“ I და II ტომების გადამუშავებული და გავრცობილი გამოცემის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელსაც თავად მეცნიერი უძღვებოდა. „ბერძნული ცივილიზაცია“ განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთათვის, სტუდენტებისა და ძველი სამყაროს კულტურებით დაინტერესებული მკითხველისთვის. აღსანიშნავია ისიც, რომ „ბერძნული ცივილიზაციის“ პირველი ტომი ჯერ კიდევ 1988 წელს გამოვიდა, II ტომი კი - 1997 წელს.
„მოგეხსენებათ, ეს წიგნები საკმაოდ მძიმე დროს გამოიცა, როდესაც საქართველოში არეულობა დაიწყო. პირველი ტომი დიდი ტირაჟით გამოვიდა, მეორე ტომის გამოცემას ბევრი ხელშემშლელი ფაქტორი უძღვოდა წინ, ამიტომ ვერ მოვახერხე მისი ბოლომდე მიყვანა, რომელიც 500 ეგზემპლარი გამოვიდა. ახლად გამოცემულ ტომში 3 თავია დამატებული: „ისტორიის უკვდავება“, „სიტყვის ძალა“ და „ფილოსოფიის ტრიუმფი“ - ამით, ფაქტობრივად, ამოიწურა ჩემი სათქმელი კლასიკური ეპოქის ელინურ კულტურაზე. მეორე გამოცემაში ანტიკური სახელების გადმოცემისას ვისარგებლე ქართულ კლასიკურ ფილოლოგიაში ამჟამად მიღებული წესებით. სამომავლოდ, ჩემი სურვილია, კიდევ სამი წიგნი გამოიცეს - ბერძნული ცივილიზაცია – გვიანანტიკურობამდე, ეტრუსკული კულტურა და რომაული ცივილიზაცია. ამჟამად ჩემს მეუღლესთან ერთად მესამე ტომზე ვმუშაობ, რომლის დასრულების შემდეგ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს იქნება არაბერძნულ ენაზე ყველაზე დიდი ბერძნული ცივილიზაციის ისტორია. ჩემი აზრით, ამ ორტომეულის გაცნობის შემდეგ მკითხველი მიიღებს მეტ-ნაკლებად სრულ წარმოდგენას ბერძნული კულტურისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ.
„წიგნის გამოცემა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ ითავა. მადლობა მინდა გადავუხადო წიგნის რედაქტორს მარიამ გოჩიტაშვილს და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის დოქტორანტს ეკატერინე კვირკველიას ნაშრომის გამოსაცემად მომზადებისა და ილუსტრაციების მოძიების საქმეში გაწეული დახმარებისათვის, ასევე, ჩემს მოსწავლეს ბექა კვირკველიას და სოფიო შამანიდს, რომლებიც მომდევნო ტომებზე მუშაობისას დამეხმარებიან“, - აღნიშნა რისმაგ გორდეზიანმა.
როგორც პრეზენტაციაზე მეცნიერმა თქვა, ანტიკური ეპოქა იმითაც არის საინტერესო, რომ დაინახოს საზოგადოებამ, რა უარყოფითი შედეგები შეიძლება მოჰყვეს ერთმმართველობას და რა კრიზისამდე შეიძლება მივიდეს ასეთ დროს საზოგადოება. „შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ პოლიტიკოსები დასხდებიან და დღე და ღამეს გაათენებენ ამ წიგნების კითხვაში, მაგრამ ვინც წაიკითხავს, ბევრ თავის სასარგებლოს ნახავს ამ წიგნში“, - განაცხადა რისმაგ გორდეზიანმა.

ვრცლად

როგორ არის დაცული ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები საქართველოში

ახალი სამეცნიერო კვლევა

ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების შესახებ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი სამეცნიერო კვლევა გამოიცა. ეს პირველი აკადემიური ნაშრომია, რომელიც აღნიშნულ საკითხს საქართველოს კანონმდებლობის, კანონქვემდებარე აქტებისა და სასამართლო პრაქტიკის მაგალითზე საფუძვლიანად განიხილავს. წიგნში დეტალურად არის აღწერილი საქართველოში მოქალაქეობის მინიჭების, მოქალაქეობიდან გასვლის, შეწყვეტის, ბინადრობის უფლების, ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების საკითხები; განმარტებულია ინფორმაცია - თუ რა სახის საკუთრების უფლებები არსებობს, რას ნიშნავს შეკრების თავისუფლება, რა პროცედურების გავლაა ამისათვის საჭირო; ასევე განხილულია საარჩევნო უფლებებიც. წიგნში - „ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები (საქართველოს კანონმდებლობა და სასამართლო პრაქტიკა)“ - თითოეული უფლება და თავისუფლება 5 თავშია გადანაწილებული: მოქალაქეობა, უცხოელთა სტატუსი და უფლებები, საკუთრების უფლება, შეკრების თავისუფლება და საარჩევნო უფლება. საქართველოს კანონმდებლობისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების ანალიზი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა ვასილ გონაშვილმა, ხოლო საერთო სასამართლოების პრაქტიკა გორის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლემ, სამართლის დოქტორმა ლევან დარბაიძემ მოამზადეს. 
„წიგნზე მუშაობა ორი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სამუშაო პროცესს თავისი სირთულეებიც ახლდა, რადგან საკითხებს ვიხილავდით არა მხოლოდ საკანონმდებლო, არამედ კანონქვემდებარე აქტებისა და სასამართლო პრაქტიკის დონეზე. კანონმდებლობა პერიოდულად იცვლება, დაემთხვა საკონსტიტუციო რეფორმაც და გარკვეული უფლებების სამჯერ დამუშავება მოგვიწია. ფაქტობრივად შეუძლებელია, ერთ ნაშრომში ადამიანის ყველა უფლება და თავისუფლება მოაქციო, ამიტომ ჩვენ რამდენიმე საკითხი ავიღეთ და დეტალურად გავაანალიზეთ. წიგნში განხილულია საქართველოს კანონმდებლობა, პრეზიდენტის ბრძანებები, მთავრობის დადგენილებები და მინისტრების ბრძანებებიც. გავაანალიზეთ საერთო სასამართლოებისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს ძირითადი გადაწყვეტილებები. ჩვენი მთავარი მიზანი იყო, რომ ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები არა საერთაშორისო კონტექსტში, არამედ უშუალოდ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის მაგალითზე განგვეხილა. შესაბამისად, ნებისმიერ პირს მოქალაქეობის, უცხოელთა უფლებების, საკუთრების უფლების, შეკრების თავისუფლებისა და საარჩევნო უფლების შესახებ თუ რაიმე დააინტერესებს, ერთი ნაშრომიდან შეუძლია ამომწურავი ინფორმაციის მიღება“, - განაცხადა თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა ვასილ გონაშვილმა. 
ნაშრომი ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის ფარგლებში მომზადდა. წიგნი, გარდა იმისა, რომ მოქალაქეებს საკუთარი უფლებების უკეთ გაცნობაში დაეხმარება, გამიზნულია თსუ-ის იურიდიულ ფაკულტეტზე „ადამიანის ძირითადი უფლებების“ საგნის სახელმძღვანელოდ. ახალი კვლევა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებში უკვე ხელმისაწვდომია.

ვრცლად

„ფინანსური აღრიცხვა II“ – ახალი სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის მორიგი სახელმძღვანელო გამოიცა - „ფინანსური აღრიცხვა II“.
ნაშრომი მომზადდა ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის კათედრის თანამშრომლების მიერ, რომლის ხელმძღვანელია პროფესორი ლევან საბაური. ნაშრომზე მუშაობდნენ: ლევან საბაური, ნადეჟდა კვატაშიძე, იზოლდა ჭილაძე, მარინა მაისურაძე, მარიამ ვარდიაშვილი, ანჟელი ხორავა და ზეინაბ გოგრიჭიანი. 
სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია გა-იმართა 27 ივნისს, თსუ-ის მაღლივ კორპუსში. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ: თსუ-ის რექტორის მოადგილე ნინო ოკრიბელაშვილი, თსუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ნუნუ ოვსიანიკოვა და მისი მოადგილე ლაშა საღინაძე. შეხვედრა გახსნა თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა გიორგი ღაღანიძემ. ავტორთა კოლექტივს წარმატება მიულოცეს ქალბატონმა ნინო ოკრიბელაშვილმა და ქალბატონმა ნუნუ ოვსიანიკოვამ.
სახელმძღვანელოს შესახებ ვრცლად ისაუბრა, პროფესორმა ლევან საბაურმა. სიტყვით გამოვიდნენ: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელი იური დოლოძე, სახელმძღვანელოს რეცენზენტები ლავრენტი ჭუმბურიძე და ნანა ლემონჟავა, საერთაშორისო სააუდიტორო კომპანიის წარმომადგენელი მიხეილ აბაიაძე, სააუდიტორი კომპანიის ხელმძღვანელი გიორგი ცერცვაძე და ბატონი იური პაპასკუა.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისთვის, პრაქტიკოსი ბუღალტრების, აუდიტორების და ამ სფეროთი დაინტერესებული მკითხველისათვის.

ვრცლად

პოლონელთა ბედი კავკასიაში

საქართველოში XIX საუკუნის პირველ ნახევარში გადასახლებულ პოლონელთა ცხოვრებაზე კვლევა დღემდე გრძელდება. „პოლონელთა ბედი კავკასიაში“ - ამ სახელწოდებით გამოიცა წიგნის პირველი ნაწილი, რომლის პრეზენტაცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. პრეზენტაციას თსუ-ის რექტორი გიორგი შარვაშიძე, პოლონეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში მარიუშ მაშკევიჩი, თსუ-ის პროფესორ-მასწავლებლები, სტუდენტები და მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ.
წიგნი, რომელშიც XIX-XX საუკუნეების კავკასიაში, კერძოდ კი, საქართველოში მყოფი პოლონელების, მათ შორის, ე.წ. „კავკასიურ“ ჯგუფში შემავალი პოლიტიკური შეხედულებების გამო გადასახლებული პოეტების ცხოვრებაა აღწერილი, თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ მარია ფილინასა და პროფესორ დანუტა ოსოვსკას (პოლონეთი) ავტორობით გამოიცა, რომელიც ქართულიდან თსუ-ის მაგისტრანტმა სალომე ბედუკიძემ თარგმნა. პოეტური თარგმანები პროფესორ რუსუდან ჭანტურიშვილს ეკუთვნის, რედაქტორია ლიტერატორი ანდრო ბედუკაძე. აღსანიშნავია, რომ წიგნში შესული მასალები, ძირითადად, 1830-1850-იანი წლების პერიოდს მოიცავს. პოლონელ ლიტერატორთა შემოქმედების მთლიანი სურათი პირველად არის წარმოდგენილი. ასევე, განხილულია მათი პოეზიისა და პროზის ძირითადი მოტივები. მონოგრაფია ორჯერ პოლონურ ენაზე, 2015 წელს კი - რუსულ ენაზე გამოიცა. პროექტი დაფინანსებულია პოლონეთის რესპუბლიკის სენატის „აღმოსავლეთში მცხოვრებ პოლონელთა მხარდაჭერის“ ფონდის მეშვეობით. ღონისძიების ორგანიზატორები არიან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლონისტიკის ცენტრი, პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში და საქართველოს პოლონელთა კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი „პოლონია“.
წიგნის „პოლონელთა ბედი კავკასიაში“, პრეზენტაცია მნიშვნელოვანია იმ კუთხითაც, რომ დღეს ჩვენ ვიხსენებთ იმ ადამიანებს, რომლებიც კავკასიაში თავიანთი სურვილის საწინააღმდეგოდ მოხვდნენ, თუმცა, შემდეგ მათთვის საქართველო მეორე სამშობლოდ იქცა. საქართველოსა და, ზოგადად, კავკასიის კულტურის განვითარების პროცესში პოლონელებმა დიდი კვალი დატოვეს. წიგნში საინტერესოდ არის გადმოცემული პოლონელების ყოფა საქართველოში, კავკასიაში მათი პოეტური დასის დაარსება და ის ურთიერთობა, რომელიც წლების მანძილზე ქართველებსა და პოლონელებს შორის ჩამოყალიბდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ორი ერის ურთიერთობა და ხედვა დამყარებული იყო დამოუკიდებლობის პრინციპებზე. მისასალმებელია, რომ ეს ურთიერთობა დღესაც გრძელდება. 18 პოლონური უნივერსიტეტი მონაწილეობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გაცლით პროგრამებში“, - განაცხადა თსუ-ის რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ.
საქართველოში პოლონეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის მარიუშ მაშკევიჩის თქმით, „მე-19 საუკუნეში საქართველოში ბევრი პოლონელი ცხოვრობდა, მათ შორის პოეტები და მწერლები, რომლებმაც მნიშვნელოვანი შემოქმედებითი კვალი დატოვეს საქართველოში. მინდა აღვნიშნო, რომ თავისი ნაწარმოებების საშუალებით პოლონელები ცდილობდნენ საქართველოს ისტორიასთან ახლოს ყოფილიყვნენ“, - აღნიშნა მარიუშ მაშკევიჩმა. 
როგორც პრეზენტაციაზე მარია ფილინამ აღნიშნა, წიგნის შექმნის ისტორია თითქმის 30 წელს ითვლის. „კავკასიასა და საქართველოში 1830-1850-იან წლებში გადმოსახლებული პოლონელების შესახებ მასალები ჩემი კვლევების შედეგად დაგროვდა, ჯერ კიდევ იმ პერიოდიდან, როდესაც დისერტაციაზე ვმუშაობდი. თვალწინ მედგნენ XIX საუკუნის შუა წლებში გადმოხვეწილი პოლონელი ახალგაზრდები, რომლებიც სამშობლოს და ახლობლებს მოწყვიტეს. ყოველთვის მიმაჩნდა, რომ მათი ხსოვნის პატივისცემა მევალებოდა. ეს ადამიანები ნამდვილად იმსახურებენ პოლონეთის ტრაგიკული ისტორიის მოზაიკაში ჩაწერას“, - აღნიშნა მარია ფილინამ. 
„ჩემთვის დიდი პატივი იყო იმ ადამიანების შემოქმედებას გავცნობოდი, რომლებმაც თვითგადარჩენის საშუალებად ლიტერატურა აირჩიეს. წიგნზე მუშაობა ძალიან საინტერესო იყო, ჩემთვის მნიშვნელოვან მასალებს გავეცანი, მიხარია, რომ ამ პროცესის ნაწილი გავხდი და შესაძლებლობა მომეცა ქართველი მკითხველისთვის მათი სახელები გამეცნო“, - აღნიშნა სალომე ბედუკაძემ, რომელმაც პრეზენტაციაზე თავისი თარგმანებიდან ნაწყვეტები წაიკითხა. 
წიგნის პირველი ნაწილის შესავალში აღნიშნულია, რომ პოლონელები ძველთაგანვე სხვადასხვა მიზეზის გამო კავკასიაში ხვდებოდნენ. პოლონელთა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯგუფი საქართველოში 1830-1850 წლებში მოხვდა, რომლებიც პოლიტიკური ნიშნით გადმოასახლეს. კავკასიასა და საქართველოში არ არსებობს მეცნიერებისა და კულტურის დარგი, რომელშიც პოლონელებს თავიანთი შემოქმედებითი პოტენციალი არ გამოემჟღავნებინათ: პოლიტიკა, სამხედრო საქმე, მშენებლობა, სოფლის მეურნეობა და სხვა. თბილისს დღესაც ამშვენებს ოპერისა და ბალეტის თეატრი, შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი, კოტე მარჯანიშვილის სახელობის დრამატული თეატრი, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შენობა, რომელთა დაპროექტებასა და მშენებლობაში პოლონელი არქიტექტორები მონაწილეობდნენ. XIX საუკუნის პირველ ნახევარში საქართველოში მოღვაწეობდნენ ასევე ლიტერატორები, მუსიკოსები, ეთნოგრაფები, ისტორიკოსები, რომლებმაც ქართული საზოგადოება პოლონურ კულტურას, თავიანთი თანამემამულეები კი კავკასიურ სამყაროს აზიარეს. პოლონელთა მოღვაწეობამ საქართველოში საფუძველი ჩაუყარა ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობას.

ვრცლად

დათო მაღრაძის პოემის – „ჯაკომო პონტი“ – თარგმანების პრეზენტაცია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრისა და სსიპ ჩერქეზული კულტურის ცენტრის ინიციატივით დათო მაღრაძის პოემის - „ჯაკომო პონტი“ - თარგმანების პრეზენტაცია გაიმართა, რომელმაც საუნივერსიტეტო საზოგადოების დიდი ინტერესი გამოიწვია. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ წიგნი აფხაზურ და ოსურ ენებზე თარგმნეს სოხუმელმა, ცხინვალელმა და თბილისელმა სპეციალისტებმა. როგორც ღონისძიებაზე ითქვა, ეს ფაქტი, კიდევ ერთხელ, დადასტურებაა იმისა, რომ შემოქმედებითი და კულტურული ტრადიციები ამ ხალხებს შორის დღესაც წარმატებით გრძელდება. თარგმანები ირმა ოსია-კინწურაშვილს, მინაზ ლაზბას, ლარისა ტუპწაყვასა და ნაირა ბეპიევას ეკუთვნით. წიგნი იორდანიაში დაიბეჭდა.
აღსანიშნავია, რომ პოემა „ჯაკომო პონტი“ უკვე ნათარგმნია არაერთ ენაზე, მათ შორის, გერმანულად, ინგლისურად, შვედურად, თურქულად, რუსულად, იტალიურად და სხვა ენებზე. როგორც ღონისძიებაზე აღინიშნა, ახალი თარგმანები კავკასიელ ხალხთა ურთიერთობებს კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს. პოემის აფხაზურად მთარგმნელის ირმა ოსია-კინწურაშვილის თქმით, კრებული აფხაზეთშიც გაიგზავნა.
„მოგეხსენებათ, აფხაზეთის ტერიტორიაზე აფხაზური მეორე სახელმწიფო ენაა და მას გაფრთხილება, დახმარება და განვითარება სჭირდება, ამიტომ ყველაფერი, რაც ქართულიდან აფხაზურ ან აფხაზურიდან ქართულ ენებზე ითარგმნება, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ურთიერთობებისთვის. ამიტომაც პოეტ დათო მაღრაძის წიგნის თარგმანს აფხაზეთში დადებითად შეხვდნენ და დიდი მოწონებაც დაიმსახურა“, - განაცხადა პოემის აფხაზურად მთარგმნელმა ირმა ოსია-კინწურაშვილმა.
თსუ-ის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის, „ჯაკომო პონტის“ ოსურ ენაზე მთარგმნელის ნაირა ბეპიევას აზრით, პოემაში გადმოცემულია მაღალი საკაცობრიო ღირებულებები, რაც ყველასთვის საერთოა. „თსუ-ის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ინიციატივით გამოიცა ოსი მწერლების ნაწარმოებები ქართულ ენაზე, ითარგმნა თანამედროვე მწერლების მოთხრობები და კლასიკოს მწერალთა შემოქმედებაც. ის ფაქტი, რომ ჩვენ ამ ენებზე თარგმანები წარმოვადგინეთ, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ კულტურულ-ლიტერატურულ ურთიერთობებს და თანამშრომლობას ოს, აფხაზ, ჩერქეზ და კავკასიაში მცხოვრებ სხვა ხალხებთან, რაც დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია“, - განაცხადა ნაირა ბეპიევამ.
„აღსანიშნავია, რომ „ჯაკომო პონტი“ ნათარგმნია აფხაზურ, ოსურ და ჩერქეზულ ენებზე. რთულმა პერიოდმა ჩვენ ერთმანეთს დაგვაშორა, ამიტომ აუცილებელია კულტურული ურთიერთობების გამყარება, რათა ამ ხალხმა ერთმანეთი თავიდან „აღმოვაჩინოთ“ და „გავიცნოთ“, - აღნიშნა ენის სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გიორგი ალიბეგაშვილმა.
პოეტ დათო მაღრაძის თქმით, პოემაში აღწერილია ხელოვანის თავგადასავალი ძალადობრივ სახელმწიფოში, რომელიც აგრესიულ-პროვინციული გარემოთია შეზავებული. „ეს პოემა თავისუფალ სივრცეში დაიბადა და ასევე თავისუფალ სივრცეში ითარგმნა... მართალია, წიგნი 2009 წელს დაიწერა, მაგრამ, ჩემი აზრით, დღესაც აქტუალურია. მნიშვნელოვანია, რომ წიგნი ოსურად ეთნიკურმა ოსებმა თარგმნეს, აფხაზურად - ეთნიკურმა აფხაზებმა, ჩერქეზულად - ეთნიკურმა ჩერქეზებმა. ეს არ არის ქართული ინიციატივა, ეს არის სახელოვნებო სამყაროს წიაღში გაჩენილი ბუნებრივი მოთხოვნილება და იმედია, საინტერესო იქნება აფხაზი, ოსი, ჩერქეზი, კავკასიელი მკითხველისთვის, ისევე, როგორც ამერიკელისთვის, უნგრელისთვის, თურქისთვის, იტალიელისთვის“, - აღნიშნა მაღრაძემ.

ვრცლად

მსოფლიოში ცნობილი მართლმადიდებელი თეოლოგის იოანე ზიზიულასის ახალი წიგნი ქართულ ენაზე გამოიცემა

ნატო ობოლაძე

 

მსოფლიოში ცნობილი მართლმადიდებელი თეოლოგის იოანე ზიზიულასის ახალი წიგნი - „თანაზიარება და სხვადყოფნა. სწავლება პიროვნულობასა და ეკლესიაზე“ - უახლეს მომავალში ქართულ ენაზე გამოიცემა. წიგნი აქტუალურია, რადგან პასუხობს თანამედროვე ადამიანის სულიერ მდგომარეობასა და მოთხოვნებს. იოანე ზიზიულასი განიხილავს სისტემურ ღვთისმეტყველებას, თეოლოგიის ძირითად საკითხებს, საუბრობს ღმერთის რაობაზე და იმაზეც, თუ რაში გამოიხატება მისი არსებობა. ფილოსოფოსები, თეოლოგები და სასულიერო პირები იოანე ზიზიულასის ნაშრომის წაკითხვას საზოგადოების ყველა წარმომადგენელს ურჩევენ, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც თანამედროვე პერიოდში თეოლოგიის მიმართულებით ქართულ ენაზე სამეცნიერო ნაშრომები ნაკლებად ქვეყნდება.
„ავტორი კრიტიკულად განიხილავს ქრისტიანობაში გავრცელებულ მიმართებას ადამიანისადმი. ის საყვედურები, რომელსაც ამ საკითხებისადმი საუკუნეებია გამოთქვამდნენ ფილოსოფოსები, ხელოვანები, თეოლოგები, დღესაც აქტუალურია.
წინამდებარე წიგნი გარკვეული მნიშვნელობით აპოლოგეტიკურიცაა, ცდილობს და საუკეთესოდაც გამოსდის - თანამედროვე სამყაროში დაიცვას ღმერთის იდეა, ქრისტიანული მონაპოვარი, როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ცხოვრებაში. ამ მიზნის მისაღწევად ავტორი არ ერიდება და აკრიტიკებს ეკლესიის მიერ არჩეულ ვექტორს - „ღვთისადმი მორჩილებას“ და მიიჩნევს, რომ მას ამისგან კარდინალურად განსხვავებული - „სიყვარულის უპირატესობის“, ნებისმიერი პიროვნულობისადმი მსახურების გზა უნდა აერჩია. მაშინ ათეიზმისა და ადამიანის სურვილი - „ღმერთისაგან განთავისუფლება“ თავიდან იქნებოდა აცილებული.
ზოგადად ამ ტიპის სახელმძღვანელოების წაკითხვა მხოლოდ სპეციალისტებს აინტერესებთ. მიტროპოლიტ იოანეს ეს ნაშრომი კი განსხვავებული სახითაა დაწერილი და მისი გაცნობა ერთნაირად დააინტერესებთ არა მარტო თეოლოგებს, ფილოსოფიის ისტორიის, ლიტერატურის, ფსიქოლოგიის თუ სხვა ჰუმანიტარული სფეროს წარმომადგენლებს, არამედ ეკლესიის ნებისმიერ წევრს. ავტორი თითქმის 60 წლამდე საერო პირი იყო და სამეცნიერო მოღვაწეობას ეწეოდა. ამის შემდეგ გამოარჩიეს სასულიერო პირად. იგი მრავალი ევროპული უნივერსიტეტის პროფესორია“, - განაცხადა იოანე ზიზიულასის წიგნის თარგმნის პროექტის ორგანიზატორმა, თსუ-ის ფილოსოფიის მიმართულების დოქტორანტმა, მღვდელმა გიორგი წეროძემ.
წიგნში თეოლოგიურ საკითხებზე მსჯელობა მიმდინარეობს XX საუკუნის ისეთი დიდი მოაზროვნეების დამოწმებითა და ციტირებით, როგორებიც არიან: მარტინ ჰაიდეგერი, ჟან-პოლ სარტრი, ემანუილ ლევინასი, მარტინ ბუბერი და სხვები. მისი ნააზრევი ასევე ეყრდნობა კაბადოკიელი მამების (წმ. ბასილი დიდის, გრიგოლ ღვთისმეტყველის, გრიგოლ ნოსელის), მაქსიმე აღმსარებლის და შორეული თუ ახლო პერიოდის ქრისტიან ღვთისმეტყველთა ტექსტებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, პროფესორი დემურ ჯალაღონია იოანე ზიზიულასის ნაშრომის ქართულ ენაზე გამოცემას მნიშვნელოვან შენაძენად აფასებს. წიგნს მართლმადიდებლური რელიგიის არსის აღქმისთვის, ასევე, მნიშვნელოვნად აფასებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი ირაკლი ბრაჭული: „ჩვენში (საქართველოში), ბიზანტიური თეოლოგიის ათვისება მაღალ დონეზე გვქონდა დაყენებული. მას შემდეგ რამდენიმე საუკუნე გავიდა. შეუძლებელია, რომ მართლმადიდებლურ თეოლოგიაში არ იყოს ახალი პროცესებისა და ასპექტების გამოვლენა დაწყებული. ეს საკითხი არსებითად დაკავშირებულია იოანე ზიზიულასის წიგნთან. ავტორი ამბობს, რომ XX საუკუნის ყველაზე მნიშვნელოვანი თეოლოგიური ტექსტი არის ანტუან დე სენტ-ეკზიუპერის „პატარა უფლისწული“. ეს ფაქტი თავად მეტყველებს, თუ რამდენად ღიაა თეოლოგია კულტურის და, ზოგადად, ადამიანური ყოფიერების ასეთი მნიშვნელოვანი სფეროებისადმი“.
მსოფლიოში ცნობილი მართლმადიდებელი თეოლოგის იოანე ზიზიულასის ახალი წიგნის - „თანაზიარება და სხვადყოფნა. სწავლება პიროვნულობასა და ეკლესიაზე“ - განხილვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც მოეწყო. ნაშრომს თეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი თამარ გოგუაძე და რელიგიათმცოდნეობაში ლაიპციგის უნივერსიტეტის თეოლოგიის დოქტორი ზურაბ ჯაში თარგმნიან. თარგმანის გამოცემა მიმდინარე წლის სექტემბერშია დაგეგმილი.

ვრცლად

„ქართული ხალხური პროზა – ცხოველთა ეპოსის“ I ტომის პრეზენტაცია

ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ „თხა და ვენახის“, „რწყილი და ჭიანჭველას“ სრულიად განსხვავებული ვარიანტებიც არსებობს, რომლებიც დღემდე არქივებში ინახებოდა. მაგალითად, თურმე, თავდაპირველად, იყო „ტილი და ჭიანჭველას“, შემდეგ „კუტკალია და ჭიანჭველას“ ზღაპრები, რომელიც მოგვიანებით იაკობ გოგებაშვილმა შეცვალა. ერთ-ერთ ვარიანტში ჭიანჭველამ იგივე გზა გაიარა, მაგრამ კუტკალიას ცოცხალს ვეღარ მოუსწრო... ამგვარი თქმულებების, გადმოცემებისა და მითების ვარიანტები ქართველი მკითხველისთვის უცნობია. ქართული ხალხური პროზის მრავალტომეულის პირველი წიგნი ამ ვაკუუმის შევსების მცდელობაა. 
„ქართული ხალხური პროზა - ცხოველთა ეპოსის“ I ტომის პრეზენტაცია, რომელიც შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში მომზადდა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. როგორც პრეზენტაციაზე ითქვა, ცხოველთა ეპოსისადმი მიძღვნილი ცალკე კრებული საქართველოში დღემდე არ გამოცემულა, თუმცა მისი ნიმუშები პერიოდულად იბეჭდებოდა ხალხური ზღაპრების სხვა ქვეჟანრებთან ერთად. ბ. ბებურიშვილის მიერ შედგენილი ქართული ზღაპრების პირველი კრებული პეტერბურგში რუსულ ენაზე დაიბეჭდა 1884-1887 წლებში. ამას მოჰყვა უკვე თბილისში 1890 წელს ვლადიმერ აღნიაშვილის მიერ გამოცემული „ხალხური ზღაპრები“. ამ კრებულებში სხვა ზღაპრებთან ერთად შესულია ცხოველთა ზღაპრები. XIX საუკუნის 50-იან წლებში, ასევე, დიდი ყურადღება ექცეოდა ხალხური ზღაპრების გამოცემას. იმდროინდელი ქართული პრესის ფურცლებზე იბეჭდებოდა ხალხური ლექსები, თქმულებები, ლექსები და ზეპირსიტყვიერების სხვა ჟანრების ნიმუშები.
ხალხური პროზის პირველი ტომი შეადგინა და ვარიანტები დაურთო - შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ფოლკლორის განყოფილების ხელმძღვანელმა, პროფესორმა რუსუდან ჩოლოყაშვილმა. მისი ინფორმაციით, წინამდებარე ტომში შესულია ქართული ხალხური ცხოველთა ეპოსის მრავალფეროვანი ნიმუშები. ისინი განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან როგორც სიუჟეტურად, ასევე სტრუქტურულადაც. „ცხოველთა ეპოსი უძველესია. ხალხური პროზის 20-ტომეულის მომზადება დიდი ხანია დაწყებულია. პროფესორ მიხეილ ჩიქოვანს ოცნება ჰქონდა - გაეგრძელებინა პროზის გამოცემა, მაგრამ არ დასცალდა. სასიამოვნოა, რომ 40 წლის შემდეგ ეს საქმე განახლდა. აღსანიშნავია, რომ კრებულში შესულია სხვადასხვა ჟანრის ნაწარმოებები: ზღაპარი, ლეგენდა, მითი და სხვა - ეს წიგნი იმდენად არის ფასეული, რამდენადაც სხვადასხვა არქივებში მოძიებული მასალაა თავმოყრილი. აქ არის მათი სრულიად განსხვავებული ვარიანტებიც. მადლობა გვინდა გადავუხადოთ გამომცემლობა „აკადემიური წიგნის“ ხელმძღვანელს მაია ღამბაშიძეს, რომელმაც ამ წიგნის გამოცემა ითავა“, - აღნიშნა რუსუდან ჩოლოყაშვილმა. 
„ფოლკლორით დიდი ხანია გატაცებული ვარ, „თხა და ვენახის“ ვერსიებმა დამაინტერესა და ლიტერატურის ინსტიტუტს მივაკითხე, სწორედ იქ გავიცანი რუსუდან ჩოლოყაშვილი, რომელმაც უამრავი საინტერესო მასალა გამაცნო. წიგნის გამოცემის იდეაც მაშინ დაიბადა. გამომცემლობამ პირველი ტომი სრულად დააფინანსა. იმედია, კრებული წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე გაიყიდება და თავად დააფინანსებს მომდევნო ტომებსაც“, - განაცხადა პრეზენტაციაზე აკადემიური წიგნის ხელმძღვანელმა მაია ღამბაშიძემ. 
წიგნის შემდგენელთა ინფორმაციით, კრებულში ცხოველთა შესახებ ზღაპრების გარდა, შეტანილია ეტიმოლოგიური გადმოცემები, რომლითაც იხსნება ეს წიგნი. თქმულებებსა და ზღაპრებში მოთხრობილია, თუ როგორ წარმოიშვა ესა თუ ის ცხოველი და ფრინველი; რატომ აქვთ მათ გამორჩეული გარეგნობა და თვისება; როგორ აღიარეს ცხოველებმა ადამიანების უძლეველობა და სხვა. ეს გადმოცემები უძველესია... აქვეა მოთხრობილი თევზებისა და მწერების შესახებ. ტექსტები დაბეჭდილია იმ ფორმით, რომლებმაც ჩვენამდე მოაღწია. უმეტესწილად შენარჩუნებულია ხალხური მთქმელის მეტყველება და სტილი. წიგნი გაფორმებულია ედუარდ და თორნიკე ამბოკაძეების ილუსტრაციებით.

ვრცლად

„ქართული ხალხური პროზა – ცხოველთა ეპოსის“ I ტომის პრეზენტაცია

ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ „თხა და ვენახის“, „რწყილი და ჭიანჭველას“ სრულიად განსხვავებული ვარიანტებიც არსებობს, რომლებიც დღემდე არქივებში ინახებოდა. მაგალითად, თურმე, თავდაპირველად, იყო „ტილი და ჭიანჭველას“, შემდეგ „კუტკალია და ჭიანჭველას“ ზღაპრები, რომელიც მოგვიანებით იაკობ გოგებაშვილმა შეცვალა. ერთ-ერთ ვარიანტში ჭიანჭველამ იგივე გზა გაიარა, მაგრამ კუტკალიას ცოცხალს ვეღარ მოუსწრო... ამგვარი თქმულებების, გადმოცემებისა და მითების ვარიანტები ქართველი მკითხველისთვის უცნობია. ქართული ხალხური პროზის მრავალტომეულის პირველი წიგნი ამ ვაკუუმის შევსების მცდელობაა. 
„ქართული ხალხური პროზა - ცხოველთა ეპოსის“ I ტომის პრეზენტაცია, რომელიც შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში მომზადდა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. როგორც პრეზენტაციაზე ითქვა, ცხოველთა ეპოსისადმი მიძღვნილი ცალკე კრებული საქართველოში დღემდე არ გამოცემულა, თუმცა მისი ნიმუშები პერიოდულად იბეჭდებოდა ხალხური ზღაპრების სხვა ქვეჟანრებთან ერთად. ბ. ბებურიშვილის მიერ შედგენილი ქართული ზღაპრების პირველი კრებული პეტერბურგში რუსულ ენაზე დაიბეჭდა 1884-1887 წლებში. ამას მოჰყვა უკვე თბილისში 1890 წელს ვლადიმერ აღნიაშვილის მიერ გამოცემული „ხალხური ზღაპრები“. ამ კრებულებში სხვა ზღაპრებთან ერთად შესულია ცხოველთა ზღაპრები. XIX საუკუნის 50-იან წლებში, ასევე, დიდი ყურადღება ექცეოდა ხალხური ზღაპრების გამოცემას. იმდროინდელი ქართული პრესის ფურცლებზე იბეჭდებოდა ხალხური ლექსები, თქმულებები, ლექსები და ზეპირსიტყვიერების სხვა ჟანრების ნიმუშები.
ხალხური პროზის პირველი ტომი შეადგინა და ვარიანტები დაურთო - შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ფოლკლორის განყოფილების ხელმძღვანელმა, პროფესორმა რუსუდან ჩოლოყაშვილმა. მისი ინფორმაციით, წინამდებარე ტომში შესულია ქართული ხალხური ცხოველთა ეპოსის მრავალფეროვანი ნიმუშები. ისინი განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან როგორც სიუჟეტურად, ასევე სტრუქტურულადაც. „ცხოველთა ეპოსი უძველესია. ხალხური პროზის 20-ტომეულის მომზადება დიდი ხანია დაწყებულია. პროფესორ მიხეილ ჩიქოვანს ოცნება ჰქონდა - გაეგრძელებინა პროზის გამოცემა, მაგრამ არ დასცალდა. სასიამოვნოა, რომ 40 წლის შემდეგ ეს საქმე განახლდა. აღსანიშნავია, რომ კრებულში შესულია სხვადასხვა ჟანრის ნაწარმოებები: ზღაპარი, ლეგენდა, მითი და სხვა - ეს წიგნი იმდენად არის ფასეული, რამდენადაც სხვადასხვა არქივებში მოძიებული მასალაა თავმოყრილი. აქ არის მათი სრულიად განსხვავებული ვარიანტებიც. მადლობა გვინდა გადავუხადოთ გამომცემლობა „აკადემიური წიგნის“ ხელმძღვანელს მაია ღამბაშიძეს, რომელმაც ამ წიგნის გამოცემა ითავა“, - აღნიშნა რუსუდან ჩოლოყაშვილმა. 
„ფოლკლორით დიდი ხანია გატაცებული ვარ, „თხა და ვენახის“ ვერსიებმა დამაინტერესა და ლიტერატურის ინსტიტუტს მივაკითხე, სწორედ იქ გავიცანი რუსუდან ჩოლოყაშვილი, რომელმაც უამრავი საინტერესო მასალა გამაცნო. წიგნის გამოცემის იდეაც მაშინ დაიბადა. გამომცემლობამ პირველი ტომი სრულად დააფინანსა. იმედია, კრებული წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე გაიყიდება და თავად დააფინანსებს მომდევნო ტომებსაც“, - განაცხადა პრეზენტაციაზე აკადემიური წიგნის ხელმძღვანელმა მაია ღამბაშიძემ. 
წიგნის შემდგენელთა ინფორმაციით, კრებულში ცხოველთა შესახებ ზღაპრების გარდა, შეტანილია ეტიმოლოგიური გადმოცემები, რომლითაც იხსნება ეს წიგნი. თქმულებებსა და ზღაპრებში მოთხრობილია, თუ როგორ წარმოიშვა ესა თუ ის ცხოველი და ფრინველი; რატომ აქვთ მათ გამორჩეული გარეგნობა და თვისება; როგორ აღიარეს ცხოველებმა ადამიანების უძლეველობა და სხვა. ეს გადმოცემები უძველესია... აქვეა მოთხრობილი თევზებისა და მწერების შესახებ. ტექსტები დაბეჭდილია იმ ფორმით, რომლებმაც ჩვენამდე მოაღწია. უმეტესწილად შენარჩუნებულია ხალხური მთქმელის მეტყველება და სტილი. წიგნი გაფორმებულია ედუარდ და თორნიკე ამბოკაძეების ილუსტრაციებით.

ვრცლად

იგი იმსახურებდა სიყვარულს

გამოვიდა პროფესორ როლანდ ტყებუჩავას წიგნი „ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა“

მათემატიკოსებისთვის ალბათობის თეორია ძველ, ნაცად, კლასიკურ თეორიებთან შედარებით, მაინც ახალგაზრდაა (თუ შეიძლება ასე ვუწოდოთ სამსაუკუნოვანი ისტორიის მქონე თეორიას) და ამ სფეროში დამკვიდრებული მიგნებები და ამოცანები განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს. 
რამდენიმე თვის წინ ამ მიმართულებით დაინტერესებული პირებისთვის (სტუდენტებისა და ზოგადად, არასპეციალისტებისთვისაც) გამოვიდა მეორე შესწორებული გამოცემა ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ როლანდ ტყებუჩავას წიგნისა „ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა“. წიგნი განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ საინჟინრო და ეკონომიკური საბაკალავრო და სამაგისტრო სპეციალობებისთვის. 
სახელმძღვანელოს ავტორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, და ზოგადად, მათემატიკოსთა წრეებისთვის, კარგადაა ნაცნობი. 2006 წლის ე.წ. რეფორმამდე იგი უნივერსიტეტში სხვადასხვა აკადემიურ თანამდებობაზე მუშაობდა და ცნობილი იყო, როგორც უდიდესი ტალანტის მქონე მეცნიერი და გულისხმიერი პედაგოგი. ბატონი როლანდი ერთ-ერთი მათგანია, ვისი დიდი სამეცნიერო მიზნები და სიცოცხლე თბილისის უნივერსიტეტს ეძღვნებოდა და მიუხედავად არაერთი შეთავაზებისა, პარიზის უნივერსიტეტში მიეღო აკადემიური თანამდებობა, ბოლო წუთამდე ერთგულად ემსახურა მას.
23 მაისს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კოლეგებმა და მეგობრებმა როლანდ ტყებუჩავა გაიხსენეს და მისი სახელმძღვანელო კიდევ ერთხელ წარუდგინეს საზოგადოებას.
როლანდ ტყებუჩავამ 1964 წელს ოქროს მედლით დაამთავრა თბილისის 39-ე საჯარო სკოლა და იმავე წელს ჩაირიცხა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ფაკულტეტზე, რომლის სრული კურსი წარჩინებით დაასრულა 1969 წელს. ჯერ კიდევ სტუდენტი, ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის საგამოცდო კურსის ჩაბარების შემდგომ, პროფესორებმა ამირან ტორონჯაძემ და გვანჯი მანიამ მიიწვიეს თსუ-ის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტში, სადაც ჯერ უმცროსი, ხოლო შემდგომ – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი გახდა.
1971-73 წლებში როლანდ ტყებუჩავა სწავლობდა მ. ვ. ლომონოსოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურაში აკადემიკოს ალბერტ შირიაევის ხელმძღვანელობით. 1990 წელს, კიევის ტარას შევჩენკოს სახელობის ეროვნულ უნივერსიტეტში წარმატებით დაცული სადოქტორო დისერტაციის შემდეგ, წლების განმავლობაში იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკისა და საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტეტის დოცენტი და პროფესორი. პარალელურად, ტემპუსის პროგრამით, სიცოცხლის ბოლომდე კითხულობდა ლექციებს პარიზის უნივერსიტეტში. მას ფრანგ კოლეგებთან ერთად აქვს გამოცემული აქვს 6 სახელმძღვანელო, ავტორია 2 მონოგრაფიისა.
წიგნის - „ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა“ ხელმეორედ გამოცემის იდეა როლანდ ტყებუჩავას თანაკლასელებსა და მეგობრებს - აკადემიკოს მინდია სურგულაძეს (ვ. ა. მელნიკოვის სახელობის სპეციალური სამეცნიერო-კლევითი ლაბორატორიის ხელმძღვანელი) და ბიზნესმენ თეიმურაზ ხორხომელიძეს ეკუთვნის. სწორედ მათ შემოიკრიბეს მათემატიკოსები და, როგორც თავად უწოდებენ, „ალბათისტები“ სახელმძღვანელოს გადასამუშავებლად, შექმნეს წიგნის ელექტრონული ვერსია, შეუსაბამეს თანამედროვე მოთხოვნებს ამოცანების სტრუქტურა და ფორმულათა აღნიშვნები და წიგნი სტუდენტთა და ალბათობის თეორიით დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან სახელმძღვანელოდ აქციეს. 
წიგნის რედაქტორია ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ვახტანგ კვარაცხელია, ხოლო რეცენზენტები, ასევე ფიზიკა- მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორები: ვაჟა ტარიელაძე და აკაკი გაბელაია. გამოიცა იგი თამარ ტყებუჩავასა და კახაბერ მანჯავიძის (შპს „პრინტ-ექსპრესის“ დამფუძნებელი) დახმარებით.
„როლანდი ჩემი კლასელი იყო და მასთან ბევრი საერთო მაკავშირებდა როგორც მეცნიერთან, მათემატიკოსთან და ბავშვობის მეგობართან. შემდგომში ჩვენი ცხოვრება ისე წარიმართა, რომ ხშირი ურთიერთობის საშუალება არ მოგვეცა. ბოლოს იგი 2002 წელს ვნახე და მაშინ მაჩუქა ახლად გამოცემული სახელმძღვანელო „ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა“. ეს გახლდათ შესანიშნავი ნამუშევარი მეცნიერისა, რომელიც მუდმივად სტუდენტზე და ახალგაზრდობაზე ფიქრობდა და ცდილობდა, მათთვის ცოდნის გადაცემის სხვადახვა გზა მოეძებნა. 2016 წელს მას 70 წელი შეუსრულდა. სწორედ მაშინ მოვილაპარაკეთ მე და ბატონმა თეიმურაზ ხორხომელიძემ, ასეთი საჩუქარი მიგვეძღვნა მეგობრის ხსოვნისთვის. თემურმა უზრუნველყო გამოცემისთვის საჭირო უამრავი წვრილმანის ორგანიზება და მიხარია, რომ დღეს უკვე ხელთ გვაქვს გადამუშავებული და თანამედროვე მოთხოვნებს მორგებული სახელმძღვანელო, რომელსაც სულ მალე, კუბელი მეცნიერების თხოვნით, ესპანურადაც ვთარგმნით“, - გვითხრა წიგნის გამოცემის ერთ-ერთმა ინიციატორმა და სულისჩამდგმელმა მინდია სურგულაძემ.
პრეზენტაციაზე როლანდ ტყებუჩავას კოლეგებმა და მეგობრებმა მისი მოღვაწეობის სხვადასხვა ეტაპი გაიხსენეს, აღნიშნეს, რომ როლანდ ტყებუჩავა იყო მეცნიერული კეთილსინდისიერებით გამორჩეული მათემატიკოსი და ამავე დროს, სიკეთით და ზემაღალი ადამიანური თვისებებით დაჯილდოებული პიროვნება, რომლის გახსენება ცრემლის გარეშე დღესაც ძნელია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორმა ომარ ფურთუხიამ სახელმძღვანელოს მაღალი შეფასება მისცა და აღნიშნა, რომ, რაც მეტია სასწავლო ლიტერატურა სტუდენტებისთვის, მით უკეთესი შესაძლებლობა ეძლევათ - ჩასწვდნენ ალბათობის თეორიის ლაბირინთებს. „მე სწორედ იმ კათედრას წარმოვადგენ, რომელზეც ბატონი როლანდი დიდი ხანი მოღვაწეობდა. ჩვენ კარგად გვახსოვს იგი, როგორც გულისხმიერი და სტუდენტებზე გადაგებული ლექტორი, მუდმივად განვითარებაზე და სიახლეების დამკვიდრებაზე ორიენტირებული მეცნიერი, უშურველი და სიკეთით სავსე პიროვნება. მისი ეს თვისებები განაპირობებდა იმას, რომ როლანდთან მუშაობა ბედნიერება იყო. სამწუხაროა, რომ მისი სიცოცხლე შემოქმედებითი პოტენციალის აღმავლობის დროს შეწყდა“, - აღნიშნა ომარ ფურთუხიამ.
პრეზენტაციაზე მეცნიერი გაიხსენეს მისმა კოლეგებმა და მეგობრებმა აკაკი გაბელაიამ, ეთერ ქართველიშვილი-ელბაქიძემ, ირაკლი ბოკუჩავამ, ციცი ერისთავმა. მისი ხსოვნის უკვდავყოფისთვის ოჯახის სახელით მადლობა გადაიხადეს როლანდ ტყებუჩავას დებმა – დიანა და ქეთევან ტყებუჩავებმა. „არ შეიძლება როლანდი არ გყვარებოდა. იგი იყო ჩუმი, მოკრძალებული, დინჯი, გაწონასწორებული ადამიანი. რაც დღეს მისმა მეგობრებმა გააკეთეს, არის გასაოცარი მეგობრობის მაგალითი. მას შესანიშნავი ოჯახი ჰქონდა და მეუღლესთან, ქალბატონ მანანასთან ერთად, იყო ჩვენი გულღია მასპინძელი და ჭირისა თუ ლხინის გამზიარებელი. როლანდი იყო ღირსი იმისა, რაც ამ წიგნის გამოცემით მისთვის გაკეთდა. ეს კაცი იმსახურებდა ასეთ სიყვარულს“, - თქვა ირაკლი ბოკუჩავამ.
წიგნი, რომელიც ახლა როლანდ ტყებუჩავას თანაკლასელთა და თანაკურსელთა ძალისხმევით, განმეორებით გამოიცა, თავის დროზე, მადლიერების ნიშნად, ეძღვნებოდა მისი ლექტორების და თანაკურსელების – გვანჯი მანიას, რევაზ ჩიტაშვილის, ნუგზარ ელბაქიძის და ავთანდილ ნიქაბაძის ხსოვნას. ეს მიძღვნა, სახელმძღვანელოს გრიფთან ერთად, შესწორებულ გამოცემაზე ისევ დარჩა, როგორც როლანდ ტყებუჩავას სურვილი – პატივი მიეგო იმ ადამიანებისთვის, ვინც მის პროფესიონალად ჩამოყალიბებაში დიდი წვლილი შეიტანა. 
„ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა“, ავ-ტორთან ერთად, ახალ სიცოცხლეს იწყებს. მისი წარდგენა იგეგმება ბათუმის მათემატიკური საზოგადოების საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელზეც კიდევ ერთხელ გაიჟღერებს აკადემიკოს ალბერტ შირიაევის სიტყვები: „ბევრი ასპირანტი მყავდა, მათ შორის, როლანდ ტყებუჩავა, რომელიც გამოირჩეოდა ზემაღალი გულმოდგინებით და ტალანტით, შრომისმოყვარეობით და წითელი ლოყებით, ამავე დროს, იყო უაღრესად მოკრძალებული...“.

ვრცლად