აქტუალური

რა მეცნიერული არგუმენტებით შეებრძოლა ქართველი პროფესორი შოთა რუსთაველის დაკნინების მცდელობას

ცოტა ხნის წინ გამოვიდა ცნობილი ირანისტის, პროფესორ ნომადი ბართაიას ნაშრომი „მცდელობა ქართული კულტურის დისკრედიტაციისა“, რომელშიც ავტორი პასუხს სცემს 2017 წელს ისტორიკოს-აღმოსავლეთმცოდნე ფელიქს კურცვალაის მიერ რუსულენოვან ელექტრონულ ჟურნალ „ქარავანში“ გამოქვეყნებულ წერილს: „შოთა რუსთაველი სპარსული პოემა „ვეფხისტყაოსნის“ ნიჭიერი მთარგმნელია და არა პოეტი“ („Шота Руставели талантливый переводчик персидской поэмы „Витязь в тигровой шкуре“, а не поэт“). უნდა აღინიშნოს, რომ ნომადი ბართაიას საპასუხო წერილი ამავე ჟურნალის მომდევნო ნომერში რუსულ ენაზე უკვე გამოქვეყნდა, მაგრამ ამჯერად ავტორი რუსთაველის, „ვეფხისტყაოსნისა“ და ქართული კულტურის დისკრედიტაციის მცდელობას სამ ენაზე (ქართული, რუსული, ინგლისური) დაბეჭდილი ვრცელი ნაშრომით პასუხობს.

მაინც რას სდებს ბრალად შოთა რუსთაველს ვინმე ფელიქს კურცვალაი? იგი „ამტკიცებს“, რომ რუსთაველი მთარგმნელია და არა პოეტი, ხოლო „ვეფხისტყაოსანი“ სპარსული პოემაა და მას მხოლოდ ნიჭიერად უთარგმნია. კურცვალაის მთავარი „არგუმენტი“ პოემის ის სტრიქონია, სადაც ავტორი წერს: „ესე ამბავი სპარსული, ქართულად ნათარგმანები, ვპოვე და ლექსად გარდავთქვი, საქმე ვქმენ საჭოჭმანები“...
ნომადი ბართაია მიუთითებს: „პუბლიკაციის ავტორი დამახინჯებულად უკეთებს ინტერპრეტაციას პოეტის სიტყვებს და წერს: რუსთაველმა „იპოვა სპარსული ამბავი, თარგმნა სპარსულიდან ქართულ ენაზე და გარდათქვა ლექსად“ („нашёл персидский рассказ и перевёл с персидского на грузинский язык и переложил его стихами“). სინამდვილეში კი რუსთველი ამბობს: „ესე ამბავი სპარსული, ქართულად ნათარგმანები, ვპოვე და ლექსად გარდავთქვი“-ო... სად გვეუბნება აქ პოეტი, რომ მას უთარგმნია სპარსული პოემა? ის გარკვევით ამბობს, რომ სპარსულიდან ნათარგმნი ამბავი გარდავთქვიო ლექსად“.
აქვე ავტორი სიტყვა სიტყვით „თარგმნის“ ეტიმოლოგიასაც და წერს: „ძველ ქართულ ენაში ტერმინი თარგმნა ფართო შინაარსის შემცველი იყო და, გარდა დღევანდელი გაგებით თარგმნისა, ნიშნავდა: გადატანას, გადაკეთებას, კომენტარს, განმარტებას, ახსნას, ინტერპრეტაციას. ასე, მაგალითად, ქართულში სპარსულიდან შემოსული ძეგლებიდან ფახრ ედ-დინ გორგანელის (XI ს.) „ვისი და რამინი“ - „переведена“, ხოლო ფირდოუსის (X ს.) „შაჰ-ნამე“ - „переложена“ (შეიძლება სხვა ტერმინიც ვიხმაროთ, მაგალითად, გადაკეთება, ოღონდ არა - „переведена“), რადგან „ვისი და რამინი“ მიჰყვება დედანს, „შაჰ-ნამე“ კი შერჩეული თავების გადატანის, გადაკეთების და ვერსიების სახით არის შემოსული ქართულ ლიტერატურაში“.
ავტორი ნაშრომში მიმოიხილავს მსოფლიო ლიტერატურას და ასაბუთებს, რომ მოარული ამბების გალექსვა კარგად ნაცადი ხერხი იყო და დღეს ჩვენთვის ცნობილი პოეტები ხშირად მიმართავდნენ ამ მეთოდს. დასტურად მას მოჰყავს იმ ავტორთა და ნაწარმოებთა სახელები და სახელწოდებები, რომლებიც ნასაზრდოები არიან საერთო ამბებით: ჰომეროსი, ჰესიოდე, არისტოფანე, ესქილე, სოფოკლე, ევრიპიდე; კალიმაქე, აპოლონ როდოსელი, ვერგილიუსი, ოვიდიუსი, დანტე, ბოკაჩიო; შექსპირი, გოეთე, თომას მანი და სხვ. ასევე იხსენებს პოემებს: „სიმღერა როლანდზე“, „სიმღერა ნიბელუნგებზე“, „რომანი ტროას შესახებ“, „რომანი ენეას შესახებ“, „ტრისტანი და იზოლდა“ და სხვ.
ამას გარდა, ნომადი ბართაია მიმოიხილავს აღმოსავლურ ლიტერატურას, კონკრეტულად კი სპარსულ პოეზიას და მაგალითად მოჰყავს რამდენიმე ავტორი მცირე კომენტარით: „ფირდოუსმა შეაგროვა ირანელ მეფეთა შესახებ ხალხში მოარული ამბები, გამოიყენა საშუალო სპარსულ ენაზე დაწერილი - „ხვადაინამაკი“ („მეფეთა წიგნი“), დაყიყის „შაჰ-ნამე“... გადაამუშავა ისინი თავის შემოქმედებით ქურაში და ასე შეუქმნა არა მარტო ირანს, არამედ მსოფლიო ლიტერატურას ირანის მხატვრულ ისტორიად წოდებული - უკვდავი „შაჰ-ნამე“. ასევე ნიზამი განჯელმა მანამდე არსებული ამბები დაუდო საფუძვლად თავის ხუთივე უკვდავ პოემას, მაგალითად: „ხოსროვსა და შირინს“ - „ირანული ქრონიკები“ და ფირდოუსის „შაჰ-ნამე“; „ლეილი და მაჯნუნს“ - არაბული ამბავი ლეილისა და მაჯნუნის სიყვარულისა; „ისქანდერ-ნამეს“ - აღმოსავლეთში ალექსანდრე მაკედონელზე მოარული ამბები; „შვიდ მთიებს“, თავისი შვიდივე ამბით - მანამდე ცნობილი ბაჰრამ გურის შვიდი ამბავი; „საიდუმლოებათა საგანძურს“ - აღმოსავლური არაკები. ფახრ ედ-დინ გორგანელი პოემის შესავალშივე გვაუწყებს, რომ ვეისის და რამინის ამბავი ჩემამდე ფალაურ ენაზე ექვსჯერ იყო დამუშავებული, მე მხოლოდ ენობრივად გავმართეო. ასეთი სურათია ასეულობით სხვა სპარსულ თუ არასპარსულენოვან აღმოსავლელ პოეტთა შემოქმედებაშიც, რომლებიც ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ საერთო ამბების მხატვრულად გადამუშავებაში, რის შედეგადაც დღეს მსოფლიო ლიტერატურა დამშვენებულია უამრავი „ლეილი და მაჯნუნით“, „იოსები და ზოლეიხათი“, „ხოსროვი და შირინით“ და ასე შემდეგ. ლიტერატურაში ეს ხომ მიღებული ნორმა იყო“, - წერს იგი და აქვე აღნიშნავს, რომ ყველა ამ ავტორს თავადვე აქვს მითითებული, რომ მათ სხვა ამბებიდან და ავტორებისგან ისესხეს ამბავი გასალექსად და ბევრი მათგანის პირველწყარო წიგნის სახითაც არსებობდა, რუსთველის შემთხვევაში კი არ არსებობს ნაწარმოები, საიდანაც მან ისესხა ან თარგმნა ამბავი.
მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ მსგავსი ფაბულა არც ერთ სხვა ნაწარმოებში არ იკითხება, არსად მსგავსი ნაწარმოები არ აღმოჩენილა არც ერთ აღმოსავლურ ენაზე და შოთა რუსთაველის პოეტობა არასოდეს დამდგარა ეჭვქვეშ, კურცვალაი მაინც „პოულობს“ „არგუმენტს“ და წერს, რომ თურმე ირანული კულტურა დამპყრობთა თავდასხმების შედეგად ნადგურდებოდა და „ვეფხისტყაოსნის“ ორიგინალი რომ არ შემორჩა, ეს არაფერს ნიშნავს. ნომადი ბართაია აქაც მყარი არგუმენტებით ასაბუთებს, რომ შოთა რუსთაველის პოეტობის ეჭვქვეშ დაყენება კურცვალაის არც ამ „მტკიცებულებით“ შეიძლება: „თურქ-სელჩუკებმა დაპყრობილ ირანში სახელმწიფო და ლიტერატურულ ენად დატოვეს სპარსული, რასაც, მათი იმპერიის ზრდასთან ერთად, მოჰყვა სპარსული ენის სამოქმედო არეალის გაფართოება. ამგვარად, მოხდა ისე, რომ თუ თურქ-სელჩუკებმა პოლიტიკურად დაიპყრეს ირანი, ირანელებმა კულტურულად მოიქციეს თავის გავლენის ქვეშ არა მარტო თურქ-სელჩუკები, არამედ, მთელი მათი იმპერია ანუ მთელი მახლობელი აღმოსავლეთი. ეს პროცესი წარმატებით გაგრძელდა შემდგომ საუკუნეებშიც და რაღა მაინც და მაინც თურქ-სელჩუკების დროს დაიკარგა ხელიხელსაგოგმანებელი მარგალიტი - „ამბავი სპარსული“, როცა ასეთ აყვავებას განიცდიდა სპარსული ლიტერატურა?“ - კითხულობს იგი და ნაშრომის ბოლო ნაწილში ასკვნის: „ირანელებსაც კი, რომლის სამყაროსაც უკავშირებს ქართველი პოეტი თავის პოემას, აზრად არ მოსვლიათ, რუსთველისთვის ეწოდებინათ მთარგმნელი და არა პოეტი. მათ ორჯერ თარგმნეს სპარსულად „ვეფხისტყაოსანი“ (ფარშიდ დელშადმა 1998 წ., მოჰამად ქაზემ იუსეფ-ფურმა 2000 წ.), როგორც ქართველი პოეტის ქმნილება“.
ნაშრომის თაობაზე ჩვენ შევხვდით ბატონ ნომადი ბართაიას. საუბარში ქართული კულტურის დისკრედიტაციის სხვა მაგალითებიც გამოიკვეთა, თუმცა „ვეფხისტყაოსნისა“ და შოთა რუსთველის „დამცრობა-დაკნინების“ ეს უხეირო მცდელობა მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო: „ვეფხისტყაოსანი“ ჩვენი უპირველესი ძეგლია და, მართალი გითხრათ, არ მეგონა - თუ გამოჩნდებოდა ისეთი ვინმე, რომ რუსთაველს ავტორობას შეეცილებოდა ან ვინმე იტყოდა, რუსთაველი პოეტი კი არა, მთარგმნელიაო. იმ ეპოქაში ავტორს ამბის გამოგონების უფლება არ ჰქონდა. ამიტომ ხალხში და თაობებში მოარული ამბების გალექსვა ჩვეულებრივი მოვლენა იყო და თუ ეს პატარა ამბავი პოეტის ხელში ჩავარდებოდა, მერე იქცეოდა დიდ ამბად. მაგალითად, ნიზამი განჯელს თავისმა შირვან შახმა (დავით მეფის შვილის - თამარის შვილი იყო არსათანი) უთხრა, რომ არაბული ამბავია ლეილის და მეჯნუნის, რომელიც ლექსად აქციე და ყველასთვის გასაგებ ენაზე - სპარსულად ააწყვეო. ნიზამიმ ეს ამბავი გარდაქმნა პოემად და ისეთი კარგი გამოვიდა, რომ იმის მერე ყველა მისი მიბაძვით წერდა და ერთმანეთს ეჯიბრებოდა, ვინ დაწერდა უკეთესად. ასე შეიძლება ყოფილიყო რაღაც ამბავი, გინდ თურქული, გინდ სპარსული, რომელიც პოეტმა უზარმაზარ ნაწარმოებად აქცია. ყველა პოემა, რაც დაწერილია მსოფლიოში, ან აღმოსავლურია ან - დასავლური. „ვეფხისტყაოსანი“ არის შერწყმა აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა, რადგან საქართველო ყოველთვის შუა გეოგრაფიულ არეალში იყო და ორივე კულტურას ერთ დონეზე იღებდა. ამაში მდგომარეობს „ვეფხისტყაოსნის“ უნიკალურობაც - მასში ორივე კულტურა ერთ დონეზეა შერწყმული“, - გვითხრა ნომადი ბართაიამ. 
ქართული კულტურის დისკრედიტაციის ნებისმიერ მცდელობას სწორედ ამგვარი - მეცნიერული არგუმენტებით გამყარებული ნაშრომებით უნდა ვებრძოლოთ და ნომადი ბართაიას „მცდელობა ქართული კულტურის დისკრედიტაციისა“ ამის კარგი მაგალითია.

ვრცლად

ჩავლილი 8 მარტი და უნივერსიტეტელი წარმატებული ქალების ასოციაციები

„ძლიერი ქალი“ - დღეს აღარ არის უხერხული ეს სიტყვათა შეთანხმება... შესაძლოა არც არასდროს ყოფილა ქალის წვლილი დაკნინებული ჩვენს კულტურაში, მაგრამ ცხადია, რომ ახალმა დროებამ ქალის უფლებების დაცვისთვის ბრძოლა აქტუალური გახადა. მსოფლიომ უფრო მეტად გაგვამახვილებინა ყურადღება - სახელმწიფომ იზრუნოს ყველა სფეროში ე.წ. სუსტი სქესის წარმომადგენლების ჩართულობასა და დასაქმებაზე, რათა ქალებმაც შეძლონ ამ სამყაროში თვითრეალიზება... 
8 მარტი სწორედ ის დღესასწაულია, რომელიც ქალთა საკითხებზე მსჯელობის „მადას“ ხსნის... ასეთი საკითხი უამრავია... ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა უნივერსიტეტში დასაქმებული ქალბატონების მოსაზრებები ყველა იმ თემაზე, რა თემასაც ააქტიურებს ქალებისადმი მიძღვნილი დღე... მაინც, „რა სურთ ქალებს?“ როგორ ახერხებენ ისინი იყვნენ ამ რთულ ეპოქაში რეალიზებულები, წარმატებულები? რა დამოკიდებულება აქვთ ქალთა დღესასწაულების მიმართ? - ეს ის კითხვებია, რაზეც ჩვენი რესპონდენტები საუბრობენ...


„მნიშვნელოვნად შეიცვალა ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა არა მარტო ოჯახში, არამედ საზოგადოებაში“

ჩარიტა ჯაში, თსუ-ის პროფესორი: 
- მოგეხსენებათ, რომ დღეს ჩვენ ცხოვრება გვიწევს აგრესიულ გარემოში, სოციალური უსამართლობის სამყაროში, სადაც აგრესიისა და ძალადობის გამოვლენა მრავალფეროვანი ფორმებით ხდება. გენდერული უთანასწორობა არსებული სოციალური უთანასწორობის გამოვლენის კონკრეტული ფორმაა. 
აღსანიშნავია, რომ ქალთა უფლებებზე საუბარი 1997-1998 წლებში საქართველოში განსაკუთრებით გააქტიურდა, როდესაც გაეროს განვითარების პროგრამის მნიშვნელოვანი პროექტის - „ქალები განვითარების პროცესში“ განხორციელება დაიწყო. ამ პროექტის მთავარ მიზანს საზოგადოებისთვის არა მარტო ქალთა უფლებების გაცნობა, არამედ გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობის წარმოჩენა წარმოადგენდა. 
ჩემი აზრით, საზოგადოება ქალისა და მამაკაცის თანასწორობაზეა დაფუძნებული. დღეს საქართველოში, საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით, უამრავი პროგრამა ხორციელდება, შეიქმნა ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ქვეყანაში სამართლიანობისა და გენდერული თანასწორობის პრინციპების დამკვიდრებას ემსახურება. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ქალთა და ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა დღითი დღე აქტიურდება და პოზიტიური ტენდენციებიც სახეზეა: მნიშვნელოვნად შეიცვალა ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა არა მარტო ოჯახში, არამედ საზოგადოებაში. ქალი გახდა უფრო აქტიური, ეკონომიკურად ძლიერი მოთამაშე და, რაც მთავარია, შეცვლილია საზოგადოების დამოკიდებულებაც ამ პრობლემის მიმართ. 
ზოგადად, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია. მიუხედავად იმ პოლიტიკური და ეკონომიკური კატაკლიზმებისა, რაც საქართველომ გამოიარა, დემოკრატიული განვითარების პროცესი არ შეჩერებულა. მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ქალის სტატუსი და იმიჯი საზოგადოებაში. მახარებს ის ფაქტი, რომ ჩვენ გვყავს წარმატებული ქალები. სასიამოვნოა ისიც, რომ უამრავი ახალგაზრდა მიდის საზღვარგარეთ განათლების მისაღებად და ამ კუთხით გენდერული პარიტეტი დაცულია, თუმცა, კვლავ პრობლემად რჩება ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში, რითაც საქართველო მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ევროპის განვითარებულ ქვეყნებს. 
მეამაყება, რომ დღესაც უნივერსიტეტში ჩემს საყვარელ საქმეს ვემსახურები და ეს ამაღლებს ჩემს განწყობას. სასიხარულოა, რომ ჩემს გვერდით ბევრი ღირსეული, თავისი საქმის პროფესიონალი ქალბატონია, რომლებიც განათლების სისტემის გარდაქმნის პროცესებში აქტიურად არიან ჩართულნი. 
რაც შეეხება გაზაფხულის დღესასწაულებს, ვფიქრობ - არ არის საჭირო დიდი თაიგული... შეიძლება მცირედმაც გაგახაროს... მაგრამ ჩვენ გვჭირდება თანადგომა, ერთმანეთის პატივისცემა, თუნდაც პატარა წარმატების აღიარება, სხვისი პრობლემის გაზიარება. უნივერსიტეტის თანამშრომლებს ვუსურვებ, რომ გვიყვარდეს ერთმანეთი...


„დროა, დავივიწყოთ „ძველი შარვლის კემსვა“ და საკუთარი უფლებების დასაცავად უფრო აქტიურები გავხდეთ“

ნინო ოკრიბელაშვილი, თსუ-ის პროფესორი:
- რთულია, ზოგადად, ისაუბრო ქალის როლზე დღევანდელ, წინააღმდეგობრივ სამყაროში და კონკრეტულად - საქართველოში, სადაც, ერთი მხრივ, ქალი გაფეტიშებულია, იდეალიზებულია და, მეორე მხრივ, თავდასხმის ობიექტადაც ადვილად იქცევა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, დეკლარირებული თანასწორობისა და აღიარების ფონზე მაინც თვალსაჩინოა, რომ ქალთა სამოქმედო ასპარეზი შეზღუდულია: იგი ნაკლებადაა ჩართული პოლიტიკასა და საზოგადოებრივ საქმიანობაში, პროფესიულ ასპარეზზე კი კარიერულ წინსვლაში გარკვეული ბარიერებიც არის შესამჩნევი.
მახსოვს, დაახლოებით 10 წლის წინ, ერთ ჟურნალისტთან ინტერვიუში ვთქვი: „საქართველოში ქალი გაიგივებულია წმინდა ნინოსთან, ოჯახისა და სარწმუნოების მცველთან. ცნობილმა ფსიქოლოგმა ადლერმა შემოიტანა ცნება „მამაკაცური პროტესტი“, რომელიც გულისხმობს ქალური, ანუ პასიური როლიდან აქტიურ, მამაკაცურ როლში გადასვლას“. დიახ, რეალობა გვიჩვენებს, რომ 1990-იანი წლების ეკონომიკური ნგრევის ფონზე, სწორედ ბიოლოგიურად დეტერმინირებულმა ოჯახის გადარჩენის ინსტინქტმა, ქართველი ქალი, რიგ შემთხვევებში - მამაკაცებზე უფრო ადრეც, ჩააყენა მცირე, კერძო ბიზნესის სათავეებთან. მათ არც მომსახურების სფეროში დასაქმება იუკადრისეს და უცხო ქვეყანაშიც გაიხიზნნენ, რათა საკუთარი ოჯახები კოლაფსისგან ეხსნათ. 
ზოგადად, ძალიან მიყვარს გაზაფხული, რაც ბუნების გამოღვიძებასთან, ფერთა ლამაზ პალიტრასთან, ახალი სიცოცხლის, ახალი ცხოვრებისეული ეტაპის დაწყებასთანაა ასოცირებული. სწორედ ამიტომ მიმაჩნია, რომ საქართველოში 8 მარტს, ქალთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღეს, უფრო მეტი შინაარსობრივი დატვირთვა უნდა მივცეთ და მხოლოდ ყვავილების რიტუალურ მირთმევასა და მაღალფარდოვან სადღეგრძელოებში არ უნდა ჩავკარგოთ მისი რეალური არსი. დიახ, მგონი, დროა, დავივიწყოთ „ძველი შარვლის კემსვა“ და საკუთარი უფლებების დასაცავად უფრო აქტიურები გავხდეთ: გამოვთქვათ ჩვენი მოსაზრებები, გამოვიდეთ პოლიტიკურ და სოციალურ ასპარეზზე, ხმა ავიმაღლოთ შრომის ბაზარსა და ანაზღაურებაში არსებული დისკრიმინაციის, აგრესიის, ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ. მეტი სოლიდარობა თვითშეფასების ამაღლების მისაღწევად და გაერთიანება ქალთა უფლებების დაცვისთვის!


„გარდამავალი პერიოდის ქალები“

ხათუნა მაისაშვილი, თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი: 
- სათაური ისეთი გამომივიდა, როგორც სამაგისტრო პროგრამის დასახელება, თუ მთელი პროგრამისა არა... ინგლისურად ერთ-ერთი კურსის სახელიც კი ჩამესმის ყურში - „Women in Transition“. თუმცა მისი შეცვლა არ შემიძლია და არ შეიძლება. ეს ქალების ერთი თაობის ამბავია, რომლებმაც ისეთი თვისებები, სიცოცხლისუნარიანობა, მებრძოლი ხასიათი და პროფესიონალიზმი გამოავლინეს, როგორსაც ვერც კი იეჭვებდნენ საკუთარ თავში. 
18 წლისა ვიყავი, II კურსის სტუდენტი, როცა ლექტორმა, ჟურნალისტიკის ალბათ ერთ-ერთმა საუკეთესო მასწავლებელმა თეიმურაზ სტეპანოვ-მამალაძემ ჩემი ნაწერი დამიბრუნა და მითხრა: - ცუდი არ არის, თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ რისკავთ - გახდეთ ერთ-ერთი იშვიათი, თითქმის გამონაკლისი ჟურნალისტი ქალი, რომელიც ფეხბურთზე წერს...
რაღაცამ შემაცბუნა. შეფასებამ არა. თეიმურაზ მამალაძის - „ცუდი არ არის“ - ნიშნავდა იმას, რომ სხვები იტყოდნენ „ძალიან კარგია“... მაგრამ ყური რაღაც სხვამ მომჭრა - ეს იყო პროფესიული გენდერის პირველი გაკვეთილი, გაფრთხილება იმის შესახებ, რომ არსებობდა ქალური და კაცური საქმე ჟურნალისტიკაში ანუ არსებობდა ქალური და კაცური თემები, რომელთა საზღვრებსაც თუ დაარღვევდი - ესე იგი, გარისკავდი. 
მოგვიანებით მივხვდი, რას ნიშნავდა ეს რისკი - როცა მუშაობა დავიწყე. პრაქტიკაში ვნახე ქალობა-კაცობის მიხედვით ორგანიზებული შინაარსი. ჩვეულებრივ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ გაზეთში ქალები კულტურაზე, განათლებაზე წერდნენ, კაცები - პოლიტიკაზე, დანაშაულზე და სხვა დანარჩენზე; სპორტულ გაზეთშიც კი ქალებს თავიანთი არე ჰქონდათ შემოფარგლული - სპორტის ის სახეობები, რომლებშიც ქალები ასპარეზობდნენ. კაცები კი წერდნენ ყველაფერზე. ამ დადგენილი წესრიგით, ქალი ესთეტი იყო, მფრთხალი და ემოციური, კაცი - პრაგმატული და ჭკვიანი, ფსიქოლოგიურად მეტად გამძლე და პასუხისმგებლობის მეტი გრძნობით... კაცი მუდამ უკეთ აფასებდა და წონიდა საფრთხეს. „კაცურ თემაში“ შესული ქალი კრიტიკისთვის იყო განწირული - დიდი, ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ლინზის ქვეშ ათავსებდნენ კოლეგებიც კი მის ნაწერს და უმცირესი დეტალიც კი ექსპერტიზას ექვემდებარებოდა, სხვათა შორის, ყველა მსურველის მხრიდან.
არ ვიცი, შევძლებდი თუ არა, დიდხანს გამეძლო ამ წესრიგისთვის. საბედნიეროდ, ბედმა ამგვარი გამოცდისთვის არ გამწირა. გამძლეობაზე - ამ კუთხით - არ შემამოწმა. 80-იანების ბოლოს პოლიტიკამ დიდი ცვლილებები მოიტანა ჟურნალისტიკაში - რაღაც პირობითი თავისუფლება, რომელსაც საზღვრები თან ჰქონდა და თან არ ჰქონდა. თვითონ ჟურნალისტზე იყო დამოკიდებული, თავისუფლების რა ჩარჩოებს დაუწესებდა საკუთარ თავს. და მაშინ ვნახე, როგორ ძალიან სწრაფად დაიწყო რღვევა ამ დადგენილმა, თითქოს ძალიან სტაბილურმა კაცურ-ქალურმა წესრიგმა. კაცებმა თავისუფლებისგან მომდინარე საფრთხის აწონვა დაიწყეს, ქალებმა - თავისუფლებით ტკბობა და სარგებლობა. კაცები დროს ჰკარგავდნენ, ქალები კი დროს იგებდნენ. იდეოლოგიური კონფორმიზმის ზღუდეს ქალებმა თამამად გადააბიჯეს და ბევრად უკან მოიტოვეს „ძლიერი კოლეგები“... გაზეთების პირველ გვერდებს, სადაც კაცებისთვის დადგენილი პოლიტიკური და სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უნდა ყოფილიყო განთავსებული, ცარიელად დარჩენის საფრთხე ემუქრებოდა, რადგან კაცები ამ დროს, როგორც უკვე გითხარით, ზომავდნენ და წონიდნენ რაღაცას... და სწორედ ამ დროს, ამ დაბნეულობით გაბერილ ვაკუუმში, იშვა ახალი, თავისუფალი, საოცარი ნიჭიერებით დაწერილი მედია შინაარსი: პირველი რეპორტაჟები ქალებმა გადმოსცეს ქალთა კოლონიებიდან, ბავშვთა სახლებიდან, ფსიქონევროლოგიური დისპანსერებიდან; პირველ რეპორტაჟებში აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან განგაშის პირველი სიგნალები სწორედ ქალმა ჟურნალისტებმა გააჟღერეს; პირველი რეპორტაჟები ფრონტის ხაზიდან ქალი ჟურნალისტების სახელთან ასოცირდება; ქართული საგამოძიებო ჟურნალისტიკაც ქალ ჟურნალისტებს უნდა უმადლოდეს დაბადებას. მაშინ ისინი სულ რაღაც ოცდახუთიოდე წლის გოგონები იყვნენ... 
პარადოქსივით მახსენდება: თვითონ ორიოდე კვირის წინ ალმოდებული სოხუმიდან უშიშრად გამოსული და რედაქციაში დაბრუნებული მაია გოგოლაძე და ლია ტოკლიკიშვილი ხშირ-ხშირად მიდიოდნენ ფანჯარასთან და ჩელუსკინელების ხიდს აჰყურებდნენ ხვამლის ქუჩიდან... მეც მათთან ერთად ვდგებოდი და სამივენი ქუჩას გავყურებდით, თითქოს საკენ-ჭუბერის გზა აქედან გამოჩნდებოდა. საკენ-ჭუბერის გზით კი ამ დროს ჩვენი გაზეთის სამხედრო კორესპონდენტი ირაკლი ალადაშვილი მოდიოდა...


„განათლების სფეროში ბევრი წარმატებული ქალია“

ნინო ჩიქოვანი, თსუ-ის პროფესორი: 
- საზოგადოების განვითარებაში ქალის როლი, ჩემი აზრით, ყოველთვის, ყველა ეპოქაში მნიშვნელოვანი გახლდათ, თუმცა, სხვა საკითხია, რამდენად იყო შეფასებული, გააზრებული და დაფასებული მისი საქმიანობა. მნიშვნელოვანი და მისასალმებელია, რომ ჩვენს დროში სულ უფრო მკაფიო ხდება ის ფაქტი, რომ ქალის როლი გაიზარდა და ტრადიციულად შენარჩუნებული ფუნქციის გარდა იგი დღითი-დღე უფრო მეტად აქტიურად გამოდის საზოგადოებრივ ასპარეზზე. 
სასიამოვნო ფაქტია, რომ დღეს ქალები, პრაქტიკულად, ყველა მიმართულებით აქტიურად მოღვაწეობენ - იქნება ეს განათლების, მეცნიერების, პოლიტიკის, ეკონომიკის სფეროები. მათი უმეტესობა მამაკაცებზე არანაკლებ კარგად ართმევს თავს თავის მოვალეობებს. ამის მაგალითია ისიც, რომ დღეს ქალები განათლების სფეროში დიდ წილს შეადგენენ, განსაკუთრებით სკოლებსა და საუნივერსიტეტო სივრცეში. ვისურვებდი, რომ კაცებიც იყვნენ ამ სფეროში ასეთივე თანაფარდობით წარმოდგენილები. 
დღეს ქალთა უფლებების დაცვაზე გაუთავებელი მსჯელობაა. ჩემი აზრით, ადამიანის უფლებების დაცვა შევიწროებისა და ძალადობისაგან ყველას ეხება, თუმცა, ეს თითქოს უფრო მეტად განასხვავებს ერთმანეთისაგან გენდერულად საზოგადოების წევრებს და ხაზს უსვამს იმას, რომ ქალი დაუცველია და განსაკუთრებული მხარდაჭერა სჭირდება. ჩემი აზრით, დღეს ამ უფლებების დაცვას ქალი თავადვე ახერხებს. რა თქმა უნდა, ვინც ვერ ახერხებს, მას დახმარება სჭირდება, ამ შემთხვევაში სქესს მნიშვნელობა არა აქვს.
განსაკუთრებული ნიშნებით დღესასწაულების გამორჩევის მოტრფიალე არ ვარ, მაგრამ კარგია, რომ არსებობს „დედის დღე“ და „ქალთა დღე“, როდესაც საშუალება გვაქვს - ერთმანეთს მივულოცოთ და პატივისცემა გამოვხატოთ.

ვრცლად

იაკობ გოგებაშვილის „დედაენა“ სკოლებში ბრუნდება

განათლებისა და მეცნიერების ყოფილი მინისტრის მიხეილ ჩხენკელის გადაწყვეტილებით შექმნილმა საგანგებო კომისიამ, იაკობ გოგებაშვილის პრინციპების გათვალისწინებით, „დედაენა“ სასკოლოდ მოამზადა. მაგრამ, სამწუხაროდ, მოხდა ისე, რომ წელს ჩატარებული გრიფირების შედეგების მიხედვით, იაკობ გოგებაშვილი და მისი „დედაენა“ სკოლის მიღმა აღმოჩნდა, რამაც საზოგადოების დიდი ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. როგორც ფართო საზოგადოების, ასევე პედაგოგიური კორპუსის მხრიდან იყო თხოვნა და რეკომენდაცია, რომ სწავლების პროცესში ის უნიკალური მეთოდი დაბრუნებულიყო, რომელსაც იაკობ გოგებაშვილის „დედაენა“ მოიცავდა. აღნიშნულ ინიციატივასთან დაკავშირებით განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება - იაკობ გოგებაშვილის „დედაენა“ მომავალი სასწავლო წლიდან სკოლებში დაბრუნდეს. ასევე შეიქმნება ეროვნული კომისია, რომელიც იაკობ გოგებაშვილის „დედაენის“ შინაარსობრივი ნაწილის შეჯერებასა და დამტკიცებაზე იმუშავებს. 
„დედაენის“ სკოლებში დაბრუნების მნიშვნელობასა და გოგებაშვილისეულ პრინციპებზე გვესაუბრება იაკობ გოგებაშვილის საზოგადოების თანათავმჯდომარე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გოგი გოგოლაშვილი:

- ქართულმა საზოგადოებამ საკმაოდ ტრაგიკულად აღიქვა, რომ „დედაენა“ სკოლებში აღარ ჩანს. ანუ, დღევანდელ ქართულ სკოლებში წიგნი, რომელსაც ჰქვია „დედაენა“ და სახელმძღვანელო, რომლის ავტორია დიდი იაკობ გოგებაშვილი, აღარ არსებობს. ეს არის პირველი შემთხვევა დედაენის არსებობის ისტორიაში. 142 წლის წინ, 1876 წელს შეიქმნა და გამოვიდა „დედაენა“ - ქართული ანბანის სწავლების ბრწყინვალე სახელმძღვანელო, რომელიც ყოველთვის იყო სკოლებში. წელს „დედაენა“ სკოლებში არ შეიტანეს. გრიფირების შედეგები ძალიან მძიმე აღმოჩნდა. ეს საკითხი გახმაურდა კიდეც. ფაქტი ისაა, რომ იაკობ გოგებაშვილის მეთოდით შედგენილი სახელმძღვანელო არის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული ძეგლი, რომელსაც კანონმდებლობა და საერთაშორისო კონვენციები იცავს. სამწუხაროდ, დაირღვევა კანონმდებლობა და კონვენციებიც. რაც მთავარია, ჩვენი სკოლა, ჩვენი მომავალი თაობა დარჩა უნიკალური „აი ია“-ს გარეშე. მართალია, ბოლო ათწლეულებში სახელმძღვანელო იყო სახეშეცვლილი და დამახინჯებული, მაგრამ ერქვა „დედაენა“ და ეწერა „იაკობ გოგებაშვილის მიხედვით“. წელს ესეც გაქრა. პასუხისმგებლობა ამაზე ეკისრება მხოლოდ და მხოლოდ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მაშინდელ ხელმძღვანელობას. 
- ამ ფაქტს ზოგიერთი განათლების ექსპერტი ასე ხსნის: თანამედროვე ბავშვებისათვის იმ ტერმინოლოგიით წერა-კითხვის სწავლება, რაც XIX საუკუნის მოსწავლეებისთვის იყო მისაღები, არ მოიტანს სასურველ შედეგს და ბავშვებს განათლების მიღებას შეაძულებს. თვითონ იაკობ გოგებაშვილიც ხომ ამბობდა: სიტყვები, რომელიც უნდა ისწავლონ ბავშვებმა, მათთვის ახლობელი უნდა იყოს...
- ექსპერტმა, რომელიც ასე ფიქრობს, არ იცის ზუსტად, რომ აქ საუბარია ანბანის სწავლების გოგებაშვილისეულ პრინციპზე. რას გულისხმობს ეს? იმას, თუ რით დაიწყოს ბავშვმა ანბანის შესწავლა, რას რა უნდა მოსდევდეს და როგორ. გახსოვთ, ალბათ, გოგებაშვილისეულ „დედაენაში“ გაკვეთილების თანმიმდევრობა: ანბანის სწავლას ვიწყებთ ასე: „აი ია“, მეორე გაკვეთილზე შემოდის ასო „თ“ სიტყვით „თითი“, მესამე გაკვეთილზე ასო „ს“ და ასე შემდეგ... საუბარია იმაზე, თუ როგორ შევიყვანოთ ბავშვი მარტივად, ძალდაუტანებლად, უფრო მოხერხებულად და უკეთესად იმ სამყაროში, რომელსაც წიგნიერების სამყარო ჰქვია. ვინც განსხვავებულად ფიქრობს და მხარს არ უჭერს ამ პრინციპებს, მათი სახელმძღვანელო ანბანის სწავლას იწყებს სიტყვებით: „აკვარიუმი“, „აქლემი“ , „არწივი“ ან „ასკილი“ და „ატამი“... დღეს სკოლებში ასეთი 2 ტიპის სახელმძღვანელო არსებობს. თუ ვინმე ფიქრობს, რომ „აი ია“-ს „აკვარიუმი“ და „აქლემი“ ჯობია, რბილად რომ ვთქვათ, ცდება. ამიტომ ღრმად უნდა გავიაზროთ, თუ რა პრინციპებზეა საუბარი. ჩვენ არ ვითხოვთ, რომ „დედაენა“-ში დარჩეს ყველა ტექსტი და სიტყვა, რომელიც დღეს უკვე აღარც თანამედროვეა და ბავშვისთვისაც ძნელად აღსაქმელია.
- თვით იაკობ გოგებაშვილმაც ხომ რამდენჯერმე შეცვალა „დედაენა“ გათანამედროვეობის მიზნით?
- მან არა მარტო შეცვალა „დედაენა“, არამედ 33-ჯერ გაუკეთა რედაქტირება მას თავის სიცოცხლეში. 1912 წელს ის უკვე 33-ჯერ გამოვიდა. იაკობ გოგებაშვილი თითოეულ გამოცემას აუმჯობესებდა და უკეთესს ხდიდა, ყოველთვის ცდილობდა - ბავშვისთვის ადვილად აღსაქმელი ყოფილიყო. მან ქართული ენის სწავლება დააფუძნა მისაწვდომობის, თვალსაჩინოების და სისტემატურობის დიდაქტიკურ პრინციპებზე, ნაცნობიდან უცნობზე, ადვილიდან ძნელზე, მარტივიდან რთულზე თანდათანობით გადასვლის წესებზე. 
იაკობ გოგებაშვილმა „დედაენა“ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას უანდერძა და დაიბარა: „თუ „დედაენა“ გაუკეთესებას მოაკლდება, ის მოკვდება“. ანუ, მისი თქმით, „დედაენა“ სისტემატურად უნდა გაუმჯობესდეს და დროების შესაბამისად შეიცვალოს. მაგრამ მას, ამასთან ერთად, ჰქონდა ერთი მოთხოვნაც: „დედაენა“-ში ცვლილება არ უნდა შევიდეს თვითმიზნურად, ვისაც რა მოუნდება, ისე. ვინც გოგებაშვილის „დედაენა“-ში ცვლილებები შეიტანა, დღეს უკვე ავტორებად გვევლინებიან. ავტორად რომ იწერებოდე, რაღაც უნდა შეცვალო, ამიტომ არის თვითმიზნური ეს ცვლილებები. ცვლიან ცუდად და „აფუჭებენ“ „დედაენა“-ს. თვითონ დიდმა იაკობმა ანდერძში თქვა, რომ „დედაენა“-ში ცვლილებები დროის მოთხოვნის შესაბამისად უნდა მოხდეს და არა ერთი კაცის ნებითა და სურვილით. ცვლილებას აუცილებლად უნდა დაეთანხმოს ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის 3/4 წევრი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არ მიიღება. ამ საზოგადოებაში, მოგეხსენებათ, გაერთიანებული იყო იმდროინდელი საქართველოს ინტელექტუალური ელიტა. აი, ასეთ პასუხისმგებლობას ანიჭებდა „დედაენაში“ შესატან ცვლილებებს იაკობ გოგებაშვილი. 
- დღეს დღის წესრიგში დადგა „დედაენის“ სკოლაში დაბრუნების საკითხი. უნდა შეიქმნას კომისია, რომელიც „დედაენის“ შინაარსობრივ ნაწილს შეაჯერებს და მის დამტკიცებაზე იმუშავებს. რა რეკომენდაციების მიცემა შეგიძლიათ სამუშაო ჯგუფისათვის?
- პოეტმა და პროზაიკოსმა გრიგოლ აბაშიძემ თქვა: „დედაენის“ შექმნა - ეს არის ყველაზე დიდი წვლილი, რომელიც კი ჩვენს წინაპარს შეუტანია ერის კულტურულ ცხოვრებაში“, რასაც აბსოლუტურად ვეთანხმები. ამიტომ, იაკობ გოგებაშვილის საზოგადოებამ დასვა საკითხი - დედაენას მინიჭებოდა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. 
ანბანის სწავლების იაკობ გოგებაშვილისეულ მეთოდს 2013 წელს კულტურის სამინისტრომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა, ხოლო 2014 წელს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით მას განესაზღვრა ეროვნული კატეგორია. ეს ძეგლი წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ელემენტს იუნესკოს მიერ საკაცობრიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ძეგლისა - ქართული ანბანისა. ასე რომ, იუნესკო იცავს მას. იუნესკო თავისი კონვენციებით ავალდებულებს ქვეყნებს, რომ უზრუნველყონ ძეგლის დაცვა და სიცოცხლისუნარიანობა. თუ ეს ქვეყანამ ვერ შეძლო, მაშინ ძეგლი სტატუსს კარგავს. რას ნიშნავს „დედაენის“ სიცოცხლისუნარიანობა? ის უნდა შევიდეს სკოლებში, თუ არადა დაკარგავს სიცოცხლეს. მას არ უნდა შევეხოთ ისე, რასაც ავტორის ნება არ ითვალისწინებს. აქედან გამომდინარე, გოგებაშვილის საზოგადოებამ პარლამენტისა და განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წინაშე დასვა საკითხი - კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაცვა და სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველყოფა საკანონმდებლო დონეზე მოხდეს. ამჟამად, პარლამენტში მომზადდა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს განათლების კანონში დამატების შეტანას, სადაც ჩაწერილი იქნება შემდეგი: თუ სახელმძღვანელო შედგენილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის საფუძველზე, მას იცავს სახელმწიფო, არ ექვემდებარება ჩვეულებრივ გრიფირებას და სავალდებულო ხდება სკოლებისთვის. ამ ინიციატივაზე მუშაობა დღესაც მიმდინარეობს ქალბატონ მარიამ ჯაშისა და ბატონ ზაზა გაბუნიას მხარდაჭერით. საკანონმდებლო ინიციატივა ავალდებულებს ასევე განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს - შექმნას კომპეტენტური და პროფესიონალური კომისია, რომელიც გოგებაშვილის დატოვებულ „დედაენას“ სკოლაში შესატანად მოამზადებს. „დედაენის“ ავტორი ამბობს, რომ ბავშვს სწავლა მარტივი სიტყვებით უნდა დავაწყებინოთ, შემდეგ გავართულოთ ფრაზებით, რომლის წაკითხვით მიეჩვევა ტექსტის კითხვას. საანბანე ნაწილში იაკობ გოგებაშვილი ძახილის ნიშანს და მძიმეს არ იყენებს, იყენებს მხოლოდ წერტილს და კითხვის ნიშანს, რათა არ დატვირთოს ბავშვის გონება. აი, ამ დონეზეა ყველაფერი გათვლილი და გაანგარიშებული. „დედაენაში“ შეიძლება მხოლოდ ისეთი სიტყვები შეიცვალოს, რომლის მნიშვნელობა თანამედროვე ბავშვს არ ესმის. ეს სიტყვები ტექსტში დროის შესაბამისად უნდა ჩანაცვლდეს, ისე, რომ არ დაირღვეს ანბანის სწავლების პრინციპი... ეს კი კომისიამ უნდა გადაწყვიტოს. კომისიაში აუცილებლად უნდა იყოს ენათმეცნიერი, ლიტერატურათმცოდნე, ბავშვთა ფსიქოლოგიის სპეციალისტი, პედაგოგიკის სპეციალისტი, პრაქტიკოსი პედაგოგი, მხატვარი, ღვთისმეტყველი... 
1935 წლიდან დაიწყო „გოგებაშვილის მიხედვით“ შექმნილი სახელმძღვანელოების სკოლებში შეტანა. „დედაენა“ მრავალჯერ გადაკეთდა, ამას კი ბოლო უნდა მოეღოს. გოგებაშვილის დანატოვარს მისი სახელი უნდა ერქვას და სკოლებში ისწავლებოდეს. ამაზე პასუხისმგებლობა ენიჭება სახელმწიფოს, რადგან „დედაენა“ კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული ძეგლია. ის ავტორმა ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას უანდერძა, რომელმაც თავისი არსებობა 1927 წელს შეწყვიტა. დღეს, ფაქტობრივად, მისი მემკვიდრე განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროა. 
იმედი გვაქვს, რომ იაკობ გოგებაშვილის „დედაენა“-ს სახელმწიფო უპატრონებს ისე, როგორც ამას დიდი მამულიშვილი და საზოგადო მოღვაწე იაკობ გოგებაშვილი იმსახურებს. მომავალი თაობა ამ დიდებული წიგნით უნდა შევიდეს წიგნიერების სამყაროში.

ვრცლად

ანგელა მერკელის მკაფიო გზავნილები მსოფლიოს

24 აგვისტოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი სტუმრობდა. ვიზიტის ფარგლებში იგი სტუდენტებს შეხვდა და მათ კითხვებს უპასუხა

ანგელა მერკელმა ისაუბრა გერმანიის საგარეო პოლიტიკაზე, მათ შორის, რუსეთთან და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან ურთიერთობაზე, რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ გერმანიის დამოკიდებულებებზე, ევროკავშირის გეგმებსა და საქართველოს ევროპულ მომავალზე. 
სტუდენტები დაინტერესდნენ, რა პოლიტიკას ატარებს გერმანია აღმოსავლეთ ევროპისადმი და რა ცვლილებებს უნდა ელოდოს მსოფლიო ამ მიმართულებით, რაზეც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაიკო მაასმა თავის გამოსვლაშიც ისაუბრა. კითხვაზე ანგელა მერკელმა უპასუხა, რომ ეს არ არის გერმანიის საგარეო პოლიტიკის ახალი ორიენტაცია და ჰაიკო მაასმა ხაზი გაუსვა მხოლოდ იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთთან კარგი ურთიერთობის დამყარება, რადგან ის არის ევროკავშირის მეზობელი, თუმცა, მეორე მხრივ, გერმანია აცნობიერებს იმასაც, რომ უნდა გამოიკვეთოს მკაფიო პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპის მიმართულებით. 
„საქართველო დანამდვილებით არის ქვეყანა, რომელსაც უკრაინასთან ერთად აქვს ყველაზე დიდი ევროპული პერსპექტივა. ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე გვაქვს ვიზალიბერალიზაცია, არსებობს ასოცირების ხელშეკრულება, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და უახლოესი 10 წლის განმავლობაში კიდევ გამოვკვეთავთ იმ ნაბიჯებს, რაც სამომავლოდ უნდა გადაიდგას“, - აღნიშნა მერკელმა და იქვე დაამატა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანთა შორის ურთიერთობები, უმაღლესი განათლების მიღება, პროფესიული განათლების მიღება, პროფესიული საქმიანობა, დასაქმება და ამისთვის ლეგალური გზების გამოძებნა. „ვიზალიბერალიზაციის ამოქმედების შემდეგ ბევრი ჩამოვიდა საქართველოდან, როგორც თავშესაფრის მაძიებელი. ბუნებრივია, ეს არ არის ჩვენი მიზანი. ჩვენ უნდა ვნახოთ ლეგალური გზები, რათა გაღრმავდეს ჩვენი ურთიერთობები. გახსნილად უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან რთულია რუსეთთან ურთიერთობების დალაგება, ვხედავთ, რაც ხდება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონების მიმართ, მაგრამ გერმანიის საგარეო პოლიტიკა კვლავინდებურად იქნება პერსპექტივაზე ორიენტირებული, რომ თქვენ ძალიან ახლოს იყოთ ევროპასთან. ეს არის ჩვენი ურყევი მიზანი”, - განაცხადა კანცლერმა და დასძინა, რომ ყველამ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ საერთო ევროპული იდეისათვის მხოლოდ მშვიდობიანი თანაცხოვრებითა და ურთიერთპატივისცემით. 
ანგელა მერკელმა გამოკვეთა საქართველოს, აზერბაიჯანისა და მოლდავეთის ტერიტორიული კონფლიქტები და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მხარს უჭერს იმ ქვეყნების ტერიტორიულ მთლიანობას, რომლებსაც ეს პრობლემა აქვთ. მან მოკლედ ისაუბრა ასევე რუსეთთან ენერგომიმართულებით თანამშრომლობაზე. 
შეხვედრაზე თსუ-ის სტუდენტებმა გერმანიის კანცლერს კითხვები დაუსვეს ვიზალიბერალიზაციაზე, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებაზე, ევროკავშირის მომავალზე, მეცნიერებისა და პროფესიული განათლების ხელშეწყობაზე, საქართველოსა და კავკასიის რეგიონში დემოკრატიის ხარისხზე და სხვა საკითხებზე.
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებით გერმანიის კანცლერმა აღნიშნა, რომ საქართველო სწორ გზაზე დგას და უკრაინასთან ერთად ევროკავშირში გაწევრიანების ყველაზე დიდი პერსპექტივა აქვს. „ღიად ვაცხადებ, რომ მხარს ვუჭერ საქართველოს ევროპულ ამბიციებს. ჩვენი ურყევი მიზანია, ახლოს იყოთ ევროპასთან, მაგრამ სწრაფ, ნაჩქარევ დაპირებებს ვერ მოგცემთ. წევრობის კანდიდატი ქვეყანა უნდა ასრულებდეს გარკვეულ წინაპირობებს. თავის მხრივ, ევროკავშირს უნდა შესწევდეს ახალი ქვეყნების მიღების უნარი“, - განაცხადა ანგელა მერკელმა და დასძინა, რომ ევროკავშირსაც სჭირდება რეფორმები.
სტუდენტის კითხვაზე – როგორ შეაფასებდა გერმანიის კანცლერი ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონებში მიმდინარე პროცესებს, ანგელა მერკელმა უპასუხა, რომ 
„ეს არის უსამართლობა” და გერმანიას შეუძლია დაეხმაროს საქართველოს იმ ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარებაში, რომელიც ამ რეგიონებიდან ლტოლვილ მოსახლეობას აქვს. „იქ რაც ხდება, არის მიუღებელი სიტუაცია. მე ბევრ დროს ვუთმობ უკრაინასა და საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოგვარებაზე ფიქრს. ეს არის სიტუაცია, რომელიც რუსეთის ხელშეწყობით ცუდად ვითარდება. გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ არ უნდა შევეგუოთ ამას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის გრძელვადიანი პროცესი. ამ რეგიონებში ადამიანებს ძალიან ცუდად აქვს საქმე. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ მათ, პირველ რიგში, ჰუმანიტარულად, სადაც ამის შესაძლებლობაა. გვაქვს ევროკავშირის მისია, რომელიც ცდილობს თავისი წვლილი შეიტანოს პრობლემის მოგვარებაში და როდესაც ადამიანს სჭირდება სამედიცინო დახმარება, განათლება და ა.შ., მას აუცილებელია ჰქონდეს შესაძლებლობა - გადმოლახოს ე.წ. საზღვარი“, - განაცხადა მან.
მერკელის პასუხს მოჰყვა თსუ-ის დოქტორანტ კონსტანტინე შუბითიძის კითხვა: „აფასებთ თუ არა აფხაზეთში და ცხინვალში განვითარებულ მოვლენებს, როგორც ოკუპაციას?“ ამ კითხვის პასუხადაც მერკელმა საქართველოში ვიზიტის განმავლობაში პირველად დააფიქსირა, რომ „ეს არის ოკუპაცია. საქართველოს ტერიტორიის 20 პროცენტი ოკუპირებულია, რაც დიდი უსამართლობაა. აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი არის საქართველოს განუყოფელი ნაწილი“.
კანცლერის პასუხზე კომენტარი გააკეთა შეკითხვის ავტორმა: „ტერმინ „ოკუპაციის“ გამოყენება ჩემთვის, როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს არის ერთადერთი სწორი შეფასება, რომელიც შეიძლება მიეცეს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში არსებულ მდგომარეობას. კანცლერმა რუსეთის ქმედება შეაფასა ოკუპაციად და მე კმაყოფილი ვარ. ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისეთი დიდი და ძლიერი ქვეყნის ლიდერი, როგორიც გერმანიაა, სწორ და ზუსტ შეფასებას აძლევდეს იმ ყველაფერს, რაც ხდება საქართველოში“, - განაცხადა თსუ-ის საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების დოქტორანტმა კონსტანტინე შუბითიძემ.
სტუდენტებთან შეხვედრაზე კითხვა დაისვა, ასევე, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივაზე, რაზეც მერკელმა უპასუხა, რომ ეს მოკლე ვადებში არ მოხდება: „საქართველოს ნატოში სწრაფ გაწევრიანებას ვერ ვხედავ - ასეთია გერმანიის პოზიცია, მაგრამ, ამის მიუხედავად, ნატოს ბოლო სამიტზე დამტკიცდა ნატო-საქართველოს პაკეტი. დღეს შევხვდები გერმანელ ჯარისკაცებს, რომლებიც წვრთნებში იღებენ მონაწილეობას ქართულ შეიარაღებულ ჯარებთან ერთად. გერმანია და საქართველო ერთობლივად მოქმედებენ ავღანეთში. საქართველო იღებს მონაწილეობას ნატოს გარკვეულ მისიებში და ევროკავშირისა და ნატოს მიმართულებით ნელ-ნელა ყველაფერი ახლოვდება. ეს არის ჩემი ხედვა და პასუხი ამ კონკრეტულ კითხვაზე“, - განაცხადა მან.
რაც შეეხება საქართველოს მთავარ გამოწვევებს, გერმანიის კანცლერის აზრით, ესაა უსაფრთხოება და კეთილდღეობის შექმნა. „თქვენთვის გამოწვევა არის ის ფაქტი, რომ არსებობს ოკუპირებული ტერიტორიები და ეს ყველაფერი ძალიან დიდ ძალისხმევას ითხოვს. ასევე უდიდესი მნიშვნელობა აქვს კეთილდღეობის შექმნას - შეიძლება თბილისში ადამიანები უკეთ ცხოვრობენ, მაგრამ რეგიონებშიც უნდა მიდიოდეს განვითარების პროცესები. გუშინ პრემიერმინისტრთან საკმაოდ დიდხანს ვისაუბრე ინკლუზიურ ზრდაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა - ახალგაზრდა ადამიანს უნდა ჰქონდეს საწარმოს ჩამოყალიბების, საკუთარი სექტორის შექმნისა და იაფი კრედიტის მიღების შესაძლებლობა, რათა ორიენტაცია იქნას აღებული განვითარებაზე. მცირე და საშუალო კომპანიების რაოდენობა უნდა გაიზარდოს. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთან საქართველოსთვის არის უდიდესი გამოწვევა, შესაძლებლობა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ევროპულ ბაზარზე. ვისაც უნდა, რომ დამოუკიდებელი და თვითმყოფადი იყოს, მან უნდა ეს შესაძლებლობები სამართლებრივად და ეკონომიკურად გამოიყენოს“, - აღნიშნა ანგელა მერკელმა.
თსუ-ის სტუდენტებთან შეხვედრაზე გერმანიის კანცლერმა მკაფიო განცხადება გააკეთა რუსულ ბუნებრივ აირზე, გერმანიის და, საერთოდ, ევროპის დამოკიდებულებაზე, „ჩრდილოეთი ნაკადი-2“-ის პერსპექტივაზე. „პუტინს აქვს ინტერესი, რომ გაყიდოს ბუნებრივი აირი ევროპაში. მაშინ მან კეთილი ინებოს და პოლიტიკის მინიმალური სტანდარტები დააკმაყოფილოს. ჩვენ არ შევასრულებთ მის ყველა სურვილს, მხოლოდ იმას გავაკეთებთ, რაც საერთო ევროპულ ინტერესშია“, - აღნიშნა ანგელა მერკელმა.
სტუდენტების შეხვედრა გერმანიის კანცლერთან შეაფასა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ: „კარგია ასეთი შეხვედრები აკადემიურ სივრცეში რომ იმართება, რადგან აქ გაცილებით უფრო თავისუფლად გრძნობენ თავს პოლიტიკოსები. თუმცა, დაისვა ძალიან მწვავე შეკითხვები და გაკეთდა ძალიან მკაფიო გზავნილები, რომელიც კარგა ხანია არ მოგვისმენია თავისუფალი სამყაროს ლიდერებისგან. მნიშვნელოვანია, რომ ეს მოხდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კედლებში, რომელიც დაფუძნებულია ლიბერალურ ტრადიციებზე და დღესაც აგრძელებს ამ ტრადიციას. სტუდენტების კითხვებსა და კანცლერის პასუხებში ნათლად ჩანდა, რომ ევროგაერთიანება არის ჩვენი მომავალი. ქალბატონმა კანცლერმა შეხვედრის შემდგომ აღნიშნა - იგრძნობა, რომ საქართველოში არის ევროპეიზმის ძალიან მაღალი მუხტი და ეს დასაფასებელია“, - განაცხადა გიორგი შარვაშიძემ. 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეხვედრის ბოლოს, საქართველოსა და გერმანიის სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის, თსუ-ის რექტორმა გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს უნივერსიტეტის საიუბილეო მედალი გადასცა.

ვრცლად

რო­გორ უნ­და ვი­სა­უბ­როთ ნარ­კო­პო­ლი­ტი­კის ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცი­ა­ზე ისე, რომ არ გა­მოგ­ვი­ვი­დეს ნარ­კო­მოხ­მა­რე­ბის აგი­ტა­ცია?

ქარ­თუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ახ­ლა ბეწ­ვის ხიდ­ზე გა­დის – მზად­დე­ბა ლი­ბე­რა­ლუ­რი სის­ხ­ლის სა­მარ­თ­ლის კა­ნონ­პ­რო­ექ­ტი, ამ სა­კით­ხ­ზე მიმ­დი­ნა­რე­ობს სა­ჯა­რო მსჯე­ლო­ბა, გა­მოს­ვ­ლე­ბი, არ არ­სე­ბობს მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი, ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი სა­ინ­ფორ­მა­ციო კამ­პა­ნია, რო­მე­ლიც ყვე­ლა­ზე მოწ­ყ­ვ­ლად ფე­ნას – მო­ზარ­დებს ნარ­კო­მოხ­მა­რე­ბის ზი­ა­ნის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას სწო­რად მი­აწ­ვ­დის. სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ნარ­კო­პო­ლი­ტი­კის ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცი­ის შე­სა­ხებ, რომ­ლის მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი მოხ­მა­რე­ბის შემ­ცი­რე­ბაა, კრი­მი­ნო­ლოგს, თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის იუ­რი­დი­უ­ლი ფა­კულ­ტე­ტის დე­კა­ნის მო­ად­გი­ლეს, ასო­ცი­რე­ბულ პრო­ფე­სორს მო­რის შა­ლი­კაშ­ვილს ვე­სა­უბ­რეთ.

– რა ვი­თა­რე­ბაა ამ დრო­ის­თ­ვის სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, რა რა­ო­დე­ნო­ბის ნარ­კო­მომ­ხ­მა­რე­ბე­ლი ჰყავს ქვე­ყა­ნას?
– დღე­ვან­დე­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში 50-52 ათა­სი ინ­ტ­რა­ვე­ნუ­რი ნარ­კო­მომ­ხ­მა­რე­ბე­ლია. რო­გორც ექ­ს­პერ­ტე­ბი ამ­ბო­ბენ, ეს ძა­ლი­ან დი­დი რა­ო­დე­ნო­ბაა და, მოხ­მა­რე­ბის მი­ხედ­ვით, ჩვენ მე­სა­მე ქვე­ყა­ნა ვართ. საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის დან­გ­რე­ვის შემ­დეგ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ნარ­კო­ტი­კე­ბის მოხ­მა­რე­ბა ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე დიდ პრობ­ლე­მად იქ­ცა. მოხ­მა­რე­ბის დაწ­ყე­ბის ბევ­რი მი­ზე­ზი შე­იძ­ლე­ბა არ­სე­ბობ­დეს, მათ შო­რის სო­ცი­ა­ლურ ფაქ­ტო­რებ­თან ერ­თად გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია ადა­მი­ა­ნის ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რი და ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი მხა­რეც. სა­ქარ­თ­ვე­ლომ და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის მო­პო­ვე­ბის შემ­დეგ 4 შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი კონ­ფ­ლიქ­ტი გა­მო­ი­ა­რა. ომის ტრავ­მის გა­ნე­იტ­რა­ლე­ბას პი­როვ­ნე­ბა სხვა­დას­ხ­ვა გზით ცდი­ლობ­და, მათ შო­რის იყო ნარ­კო­ტი­კუ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბაც, ალ­კო­ჰო­ლიც... თუმ­ცა, ასე­ვე ცნო­ბი­ლია, რომ ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც ნარ­კო­ტიკს სინ­ჯავს, მომ­ხ­მა­რე­ბე­ლი არ ხდე­ბა. თუ რა­ტომ? – დღეს ამა­ზე ზუს­ტი პა­სუ­ხი არა­ვის აქვს. ერთ-ერ­თი მი­ზე­ზი, შე­იძ­ლე­ბა, ისიც იყოს, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო ნარ­კო­ტი­კუ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის ტრან­ზი­ტის ქვე­ყა­ნაა. ნარ­კო­ტი­კუ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის დი­დი ნა­წი­ლი ავ­ღა­ნე­თი­დან მო­დის, რო­მე­ლიც უკონ­ტ­რო­ლოა. ავ­ღა­ნეთს 34 პრო­ვინ­ცია აქვს და, თუ არ ვცდე­ბი, აქე­დან 14 პრო­ვინ­ცია ნარ­კო­ტი­კე­ბის წარ­მო­ე­ბით ცხოვ­რობს. ეს ძა­ლი­ან დი­დი რა­ო­დე­ნო­ბაა, რო­მე­ლიც ირა­ნი­სა და Aაზერ­ბა­ი­ჯა­ნის გავ­ლით შე­მო­დის სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და აქე­დან ევ­რო­პის ბა­ზარ­ზე გა­დის. იქ, სა­დაც ნარ­კო­ვაჭ­რო­ბის სატ­რან­ზი­ტო გზა არის, ერ­თი სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო ბა­ზის ცვლი­ლე­ბა ვე­რა­ფერს შეც­ვ­ლის. აქ პო­ლი­ტი­კუ­რი პრო­ცე­სე­ბის კარ­გად მარ­თ­ვაა სა­ჭი­რო, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი სა­საზ­ღ­ვ­რო. 
– ამ დრო­ის­თ­ვის რო­გორ ის­ჯე­ბა ნარ­კო­მომ­ხ­მა­რე­ბე­ლი და რი­სი შეც­ვ­ლა იგეგ­მე­ბა კა­ნონ­მ­დებ­ლო­ბის ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცი­ის შემ­დეგ?
– 2015 წლის 24 ოქ­ტომ­ბერს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­კონ­ს­ტი­ტუ­ციო სა­სა­მარ­თ­ლომ გა­მო­ი­ტა­ნა გა­დაწ­ყ­ვე­ტი­ლე­ბა საქ­მე­ზე – ბე­ქა წი­ქა­რიშ­ვი­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის წი­ნა­აღ­მ­დეგ. ბე­ქა წი­ქა­რიშ­ვი­ლი 69 გრა­მი მა­რი­ხუ­ა­ნას გა­მო იყო და­კა­ვე­ბუ­ლი და 7-დან 14 წლამ­დე თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კ­ვე­თა ემუქ­რე­ბო­და. სა­კონ­ს­ტი­ტუ­ციო სა­სა­მარ­თ­ლომ თქვა, რომ ამ რა­ო­დე­ნო­ბის მა­რი­ხუ­ა­ნა­ზე, თუ ადა­მი­ანს მი­სი გა­სა­ღე­ბა არ უდას­ტურ­დე­ბა, აღ­ნიშ­ნუ­ლი სას­ჯე­ლი არა­ა­დეკ­ვა­ტუ­რია. ამ გა­დაწ­ყ­ვე­ტი­ლე­ბით, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქ­ვას, რომ ნარ­კო­მოხ­მა­რე­ბის დეკ­რი­მი­ნა­ლი­ზა­ცი­ის/ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცი­ის­კენ პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯი გა­იდ­გა. თუმ­ცა, ერთ-ერთ კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე მო­ვუს­მი­ნე დე­პუ­ტატს აკა­კი ზო­ი­ძეს, რო­მელ­მაც თქვა, რომ სა­უ­ბა­რია ყვე­ლა ნარ­კო­ტი­კუ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბის მოხ­მა­რე­ბის ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცი­ა­ზე. გა­მახ­სენ­და – „მა­და ჭა­მა­ში მო­დი­სო“. ჰო­ლან­დი­ის მა­გა­ლით­ზე თუ ვიმ­ს­ჯე­ლებთ, იქ და­საშ­ვე­ბია 5-10 გრა­მი მა­რი­ხუ­ა­ნას ქო­ნა და სის­ხ­ლის სა­მარ­თ­ლის დევ­ნა არ იწ­ყე­ბა. კა­ნო­ნი ზღუ­დავს მა­რი­ხუ­ა­ნას კულ­ტი­ვი­რე­ბას. თუმ­ცა, ახ­ლა გაჩ­ნ­და კულ­ტი­ვი­რე­ბის დაშ­ვე­ბის მოთ­ხოვ­ნაც. 
– ამ შემ­თ­ხ­ვე­ვა­ში სად გა­დის ზღვა­რი მოხ­მა­რე­ბის ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცი­ა­სა და ლე­გა­ლი­ზა­ცი­ას შო­რის? მოხ­მა­რე­ბის­თ­ვის იმ 5-10 გრა­მი მა­რი­ხუ­ა­ნას მი­წო­დე­ბა ხომ სა­ჭი­როა?
– ეს ზღვა­რი არ არ­სე­ბობს. გერ­მა­ნე­ლი პრო­ფე­სო­რე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ გა­დამ­ყიდ­ველ­მა იცის, რომ და­საშ­ვე­ბია 5 გრა­მი და, ერ­თ­ჯე­რა­დად გა­ყიდ­ვის მიზ­ნით, მეტ რა­ო­დე­ნო­ბას არ ატა­რებს. თა­ნაც, ეს ერ­თ­გ­ვა­რი წრეა და ნარ­კო­მომ­ხ­მა­რე­ბე­ლი არას­დ­როს არ სა­უბ­რობს – ვინ იყო ნარ­კო­მიმ­წო­დე­ბე­ლი. 
– იმ შემ­თ­ხ­ვე­ვა­ში, თუ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ნარ­კო­პო­ლი­ტი­კის ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცია გან­ხორ­ცი­ელ­და, სა­უბ­რო­ბენ, რომ შე­იქ­მ­ნე­ბა სპე­ცი­ა­ლუ­რი ცენ­ტ­რე­ბი, მოხ­დე­ბა დო­ზი­რე­ბის გან­საზ­ღ­ვ­რა, მა­თი მკურ­ნა­ლო­ბა. ასე­თი მიდ­გო­მა ერ­თ­გ­ვარ საფ­რ­თ­ხე­საც მო­ი­ცავს. შე­და­რე­ბით სუს­ტი ფსი­ქი­კის ადა­მი­ან­მა შე­იძ­ლე­ბა იფიქ­როს – გავ­სინ­ჯავ ნარ­კო­ტიკს და თუ ნარ­კო­და­მო­კი­დე­ბუ­ლი გავ­ხ­დე­ბი, მიმ­კურ­ნა­ლე­ბენ... 
– ეს სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მაა, რო­მე­ლიც უპირ­ვე­ლე­სად მდგო­მა­რე­ობს იმა­ში, რომ ჩვენ გვაქვს ზუს­ტი ინ­ფორ­მა­ცია – და­ახ­ლო­ე­ბით 50 000 ადა­მი­ა­ნია ინ­ტ­რა­ვე­ნუ­რი ნარ­კო­და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, მაგ­რამ არ­სე­ბო­ბენ ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვი­საც ასე­ვე სჭირ­დე­ბათ დახ­მა­რე­ბა, მაგ­რამ არ ვი­ცით - ისი­ნი ვინ არი­ან. ნარ­კო­ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცი­ის ერთ-ერ­თი მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი ესეც უნ­და იყოს – გა­მო­ვიყ­ვა­ნოთ ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი ჩრდი­ლი­დან და ვუმ­კურ­ნა­ლოთ. თუმ­ცა, ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცი­ის პო­ლი­ტი­კა სიფ­რ­თ­ხი­ლე­საც სა­ჭი­რო­ებს. სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის ინ­ფორ­მა­ცი­ის სწო­რად მი­წო­დე­ბა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რომ სხვებ­მაც არ მო­ინ­დო­მონ ნარ­კო­ტი­კე­ბის გა­სინ­ჯ­ვა და ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბის დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა. ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით 2016 წელს პრო­კუ­რა­ტუ­რამ კვლე­ვა ჩა­ა­ტა­რა, გა­მო­ი­კით­ხა ნარ­კო­მოხ­მა­რე­ბის­თ­ვის ნა­სა­მარ­თ­ლე­ვი 1163 პი­რი, რო­მელ­თა 34%-მა 10-17 წლის ასაკ­ში მო­იხ­მა­რა ნარ­კო­ტი­კი და 814 პირ­მა თქვა, რომ ნარ­კო­ტი­კი ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბის გა­მო გა­სინ­ჯა. 2017 წელს 11 000-მა მოს­წავ­ლემ სა­ა­ტეს­ტა­ტო, ხო­ლო 13 000 ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი ვერ ჩა­ა­ბა­რა, ჩნდე­ბა კით­ხ­ვა – სად არი­ან ეს მო­ზარ­დე­ბი? და ხომ არ არის საფ­რ­თ­ხე ალ­კო­ჰოლ­თან ერ­თად ნარ­კო­ტი­კის მოხ­მა­რე­ბაც და­იწ­ყონ? რა­თა ახალ­გაზ­რ­დებ­მა პე­რ­ს­პექ­ტი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი აირ­ჩი­ონ, სე­რი­ო­ზუ­ლი სა­ინ­ფორ­მა­ციო კამ­პა­ნი­ის და გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბაა სა­ჭი­რო. 
– ნარ­კო­პო­ლი­ტი­კის ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცი­ი­სას სიფ­რ­თ­ხი­ლე­ში რას გუ­ლის­ხ­მობთ? უფ­რო კონ­კ­რე­ტუ­ლად რა ას­პექ­ტე­ბია გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლი?
– ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცი­ას­თან ერ­თად უნ­და გან­ვი­ხი­ლოთ სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ-კულ­ტუ­რუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი ნარ­კო­ტი­კე­ბი­სა და, თუნ­დაც, ალ­კო­ჰო­ლი­სად­მი. მარ­ტი­ვად გეტ­ყ­ვით, ჩვენ გვაქვს ალ­კო­ჰო­ლის მოხ­მა­რე­ბის სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მა. საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის დრო­საც კი ჩა­დე­ნი­ლი ძა­ლა­დობ­რი­ვი და­ნა­შა­უ­ლის 50-70% ალ­კო­ჰო­ლის ზე­მოქ­მე­დე­ბის ქვეშ ხდე­ბო­და. სა­ზო­გა­დო­ე­ბა დღეს ამა­ზეც სა­უბ­რობს, რომ ალ­კო­ჰო­ლი უფ­რო მე­ტი ზი­ა­ნის მომ­ტა­ნია, ვიდ­რე მა­რი­ხუ­ა­ნა. ამ სა­კით­ხ­ზე იმ­ს­ჯე­ლა გერ­მა­ნი­ის სა­კონ­ს­ტი­ტუ­ციო სა­სა­მარ­თ­ლომ და და­ას­კ­ვ­ნა, რომ ალ­კო­ჰო­ლი, თამ­ბა­ქო და, ასე­ვე, შა­ქა­რიც ადა­მი­ა­ნის ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბას მძი­მე ზი­ანს აყე­ნებს და, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ალ­კო­ჰო­ლი­სა და თამ­ბა­ქოს მოხ­მა­რე­ბა­ზე შეზ­ღუდ­ვე­ბი წეს­დე­ბა, მათ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში თა­ვი­სი სო­ცი­ა­ლუ­რი ფუნ­ქ­ცია უკ­ვე შე­თავ­სე­ბუ­ლი აქვთ. კით­ხ­ვა ჩნდე­ბა – ჩვენ მზად ვართ კი, ნარ­კო­ტი­კი ჩვე­ნი ცხოვ­რე­ბის ასე­თი­ვე ნა­წი­ლი გახ­დეს? ჩე­მი აზ­რით – არა! ნარ­კო­პო­ლი­ტი­კის ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცი­ის კა­ნონ­პ­რო­ექ­ტი, რო­მელ­საც აკა­კი ზო­ი­ძე პარ­ლა­მენტს წა­რუდ­გენს, ით­ვა­ლის­წი­ნებს ნარ­კოპ­რე­ვეც­ნი­ის 3 მი­მარ­თუ­ლე­ბას – მი­წო­დე­ბის შემ­ცი­რე­ბა ანუ საზ­ღ­ვ­რე­ბის გა­კონ­ტ­რო­ლე­ბა; ნარ­კო­გამ­სა­ღებ­ლე­ბის დას­ჯა და მოთ­ხოვ­ნის შემ­ცი­რე­ბა – ახალ­გაზ­რ­დე­ბის­თ­ვის პერ­ს­პექ­ტი­ვის გა­ჩე­ნა; სამ­კურ­ნა­ლო სტა­ცი­ო­ნა­რუ­ლი და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ამოქ­მე­დე­ბა. გა­მოც­დი­ლე­ბამ აჩ­ვე­ნა, რომ საზ­ღ­ვ­რე­ბის სრუ­ლი კონ­ტ­რო­ლი შე­უძ­ლე­ბე­ლია. ასე­ვე, პრობ­ლე­მუ­რია იმ თან­ხე­ბის მო­ძი­ე­ბა, რო­მე­ლიც ნარ­კო­და­მო­კი­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის სამ­კურ­ნა­ლოდ იქ­ნე­ბა სა­ჭი­რო. აკა­კი ზო­ი­ძის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ამ დრო­ის­თ­ვის სა­ხელ­მ­წი­ფო 8 000 ნარ­კო­და­მო­კი­დე­ბულს მკურ­ნა­ლობს და წე­ლი­წად­ში 10 მი­ლი­ონს ხარ­ჯავს. გერ­მა­ნი­ის მთავ­რო­ბის ან­გა­რიშს ვკით­ხუ­ლობ­დი, სა­დაც ეწე­რა – რამ­დე­ნი ადა­მი­ა­ნია და­საქ­მე­ბუ­ლი მათ ნარ­კო­მომ­ხ­მა­რე­ბელ­თა სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სტა­ცი­ო­ნა­რებ­ში და ვეჭ­ვობ, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში იმ­დე­ნი ნარ­კო­ლო­გი, ფსი­ქო­ლო­გი ან ფსი­ქი­ატ­რი გვყავ­დეს, რომ შევ­ძ­ლოთ 50 000 ნარ­კო­და­მო­კი­დე­ბუ­ლის მკურ­ნა­ლო­ბა. 
– რაც შე­ე­ხე­ბა ნარ­კო­პო­ლი­ტი­კის სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მოც­დი­ლე­ბას, რო­გო­რი მა­გა­ლი­თე­ბი არ­სე­ბობს და რა არის ჩვენ­თ­ვის გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლი?
– მკაცრ ნარ­კო­პო­ლი­ტი­კას ატა­რებს თურ­ქე­თი, საფ­რან­გე­თი, ეს­პა­ნე­თი, ინ­გ­ლი­სი, შვე­დე­თი, უნ­გ­რე­თი. აქე­დან თურ­ქეთ­ში, უნ­გ­რეთ­ში და შვე­დეთ­ში ძა­ლი­ან და­ბა­ლია ნარ­კო­მოხ­მა­რე­ბის პრო­ცენ­ტუ­ლი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი. იგი­ვე მკაც­რი სის­ხ­ლის სა­მარ­თ­ლის პო­ლი­ტი­კაა საფ­რან­გეთ­ში, ეს­პა­ნეთ­ში და ინ­გ­ლის­ში, მაგ­რამ ამ ქვეყ­ნებ­მა შე­დე­გი ვერ მი­ი­ღეს. ნარ­კო­პო­ლი­ტი­კის სიმ­კაც­რე გან­სა­საზ­ღ­ვ­რია თი­თო­ე­უ­ლი ქვეყ­ნის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ-კულ­ტუ­რუ­ლი სპე­ცი­ფი­კი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე. ის გუნ­დი, რო­მე­ლიც ამ­ბობს, რომ ნარ­კო­ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცია გვინ­და, პორ­ტუ­გა­ლი­ის მა­გა­ლითს ეყ­რ­დ­ნო­ბა. პორ­ტუ­გა­ლი­ა­ში ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცი­ის შე­დე­გად ნარ­კო­მომ­ხ­მა­რე­ბელ­თა რიც­ხ­ვ­მა და­ი­წია. თუმ­ცა, კრი­მი­ნო­ლო­გი­ის მსოფ­ლი­ო­ში ცნო­ბი­ლი პრო­ფე­სო­რი ალ­ბ­რეხ­ტი ჩემ­თან სა­უ­ბარ­ში ამ­ბობ­და, რომ ის არ მი­იჩ­ნევს პორ­ტუ­გა­ლი­ის მა­გა­ლითს სა­ნი­მუ­შოდ. პორ­ტუ­გა­ლი­ას სის­ხ­ლის სა­მარ­თ­ლის ლი­ბე­რა­ლუ­რი პო­ლი­ტი­კა სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე მო­ერ­გო, რამ­დე­ნად მო­ერ­გე­ბა სხვა ქვე­ყა­ნას, ეს არ ვი­ცით. 
– ე.ი. ნარ­კო­პო­ლი­ტი­კის შე­მუ­შა­ვე­ბამ­დე ქვეყ­ნის სო­ცი­ა­ლურ-კულ­ტუ­რუ­ლი გა­რე­მოა შე­სას­წავ­ლი?
– ვფიქ­რობ, უპირ­ვე­ლე­სად, სა­ჭი­როა კვლე­ვა, მა­გა­ლი­თად, გა­ვი­გოთ - სო­ცი­ა­ლუ­რად რა მდგო­მა­რე­ო­ბის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლია ეს 50 000 ინ­ტ­რა­ვე­ნუ­რი მომ­ხ­მა­რე­ბე­ლი. გა­სარ­კ­ვე­ვია, რო­გორ მი­ვიდ­ნენ ნარ­კო­და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბამ­დე და შემ­დეგ გა­ვი­გოთ - მო­სახ­ლე­ო­ბის რა პრო­ცენ­ტია მსგავს მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში, საფ­რ­თ­ხის ქვეშ და და­ვიწ­ყოთ პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ზე ზრუნ­ვა. ამ დრო­ის­თ­ვის ინ­ფორ­მა­ცია არ მაქვს, რომ მსგავ­სი კომ­პ­ლექ­სუ­რი კვლე­ვა ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი­ყოს. 
– მე­დი­ის, ზო­გა­დად, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის როლ­ზე რას გვეტ­ყ­ვით – რო­გორ უნ­და ვი­სა­უბ­როთ ნარ­კო­პო­ლი­ტი­კის ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცი­ა­ზე ისე, რომ აგი­ტა­ცია არ გა­მოგ­ვი­ვი­დეს და ახა­ლი მომ­ხ­მა­რე­ბე­ლი არ მი­ვუყ­ვა­ნოთ ნარ­კო­ბიზ­ნესს? 
– ეს დი­დი პრობ­ლე­მაა, რად­გან ჩვენ ხალ­ხიც არ გვყავს გა­დამ­ზა­დე­ბუ­ლი. ვახ­სე­ნე კვლე­ვა, რო­მე­ლიც პრო­კუ­რა­ტუ­რა­ში გა­მო­კით­ხ­ვის შე­დე­გებს ეხე­ბო­და. ამ გა­მო­კით­ხულ­თა 70%-ს მოხ­მა­რე­ბა გარ­და­ტე­ხის ასაკ­ში აქვს დაწ­ყე­ბუ­ლი. ჩვე­ნი მა­გის­ტ­რან­ტი მე­უბ­ნე­ბო­და, რომ სკო­ლა­ში თე­მე­ბის წარ­დ­გე­ნა­ზე მი­სუ­ლებს ბავ­შ­ვე­ბი პირ­და­პირ ეკით­ხე­ბოდ­ნენ, რომ მათ აინ­ტე­რე­სებ­დათ მა­რი­ხუ­ა­ნას დეკ­რი­მი­ნა­ლი­ზა­ცი­ის სა­კით­ხე­ბი. ვსა­უბ­რობ 14-დან 16 წლამ­დე მოს­წავ­ლე­ებ­ზე. მარ­ტო ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­წო­დე­ბაც არ არის საკ­მა­რი­სი, ახალ­გაზ­რ­დებს სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შან­სი უნ­და მის­ცე. ფრიდ­რიხ ებერ­ტის ფონ­დის კვლე­ვას ვკით­ხუ­ლობ­დი, ახალ­გაზ­რ­დე­ბი გა­მო­კით­ხეს და, თუ არ ვცდე­ბი, 30% ამ­ბობ­და, რომ ქვეყ­ნი­დან წას­ვ­ლა უნ­დათ, რად­გან აქ პერ­ს­პექ­ტი­ვას ვერ ხე­და­ვენ. 
რაც შე­ე­ხე­ბა მე­დი­ას, ერთ-ერ­თი ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ის ეთერ­ში გა­ვი­და სი­უ­ჟე­ტი, სა­დაც ჟურ­ნა­ლის­ტი ამ­ბობ­და, რომ მცე­ნა­რე კა­ნა­ფი კვე­ბის მიზ­ნე­ბის­თ­ვი­საც გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა და კუბ­დარ­შიც ამა­ტე­ბე­ნო. ასე­თი არას­რუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გავ­რ­ცე­ლე­ბა არას­წო­რია. კა­ნაფ­ში ნარ­კო­ტი­კის სიძ­ლი­ე­რე ტეტ­რა­ჰიდ­რო­კა­ნა­ბი­ნო­ლის ნივ­თი­ე­რე­ბის შემ­ც­ვე­ლო­ბის გა­მოთ­ვ­ლით დგინ­დე­ბა და ეს კა­ნა­ფი, რო­მელ­საც კუბ­დარ­ში ამა­ტე­ბენ, შე­საძ­ლოა, ძა­ლი­ან მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბას შე­ი­ცავ­დეს. შე­სა­ბა­მი­სად, მე­დი­ას დი­დი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბის გა­მო­ჩე­ნა მარ­თებს.

ვრცლად

უნივერსიტეტის ავტონომიის გამოსაცხადებლად მუშაობა ჯერ კიდევ 1989 წელს დაიწყო

უნივერსიტეტის ისტორიიდან

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი 1990 წლის 8 თებერვალია. ამ დღეს პირველმა ქართულმა უნივერსიტეტმა სამეცნიერო საბჭოს გაფართოებულ საზეიმო სხდომაზე ავტონომია გამოაცხადა. გაზეთი „თბილისის უნივერსიტეტი“ 1990 წლის 23 თებერვლის ნომერში წერდა, რომ „უნივერსიტეტის კოლექტივის, დედაქალაქის საზოგადოების წარმომადგენელთა თანდასწრებით ოფიციალურად გამოცხადდა, რომ უნივერსიტეტმა 72 წლის შემდეგ დაიბრუნა სუვერენული უფლებები“.
სიმბოლურია, რომ 1918 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე დაარსდა პირველი ქართული უნივერსიტეტი და 90-იან წლების დასაწყისშიც, დამოუკიდებლობის ხელახლა გამოცხადებამდე, ჯერ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა აღიარა ავტონომია. 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავტონომიის დეკლარაციაში გაწერილი იყო შემდეგი უფლება-მოვალეობები: 
* თავად უნივერსიტეტისა და მისი მმართველობის სტრუქტურის ცვლილება;
* მმართველი ორგანოების არჩევა-დამტკიცება;
* სასწავლო გეგმებისა და პროგრამების შემუშავება-დამტკიცება;
* ახალი სპეციალობების შემოღება და ძველის გაუქმება;
* სწავლების ყოველნაირი შესაძლებელი ფორმის შემოღება-გაუქმება;
* სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდებებისა და ხარისხების მინიჭება;
* საკუთარი საკადრო, საგარეო, სოციალ-ეკონომიკური და სამეურნეო პოლიტიკის გატარება მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით.
დეკლარაციის მიხედვით, უნივერსიტეტის, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანიზაციის, დაფინანსებასა და მატერიალურ უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებლობას სახელმწიფო იღებდა (უნივერსიტეტის კომპეტენციაში ჩარევის გარეშე). თავის მხრივ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ვალდებულება აიღო „აღუზარდოს ქვეყანას განათლებული, მაღალზნეობრივი თაობა – მეცნიერები, სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწეები. აიყვანოს ქართული მეცნიერება თანამედროვე მსოფლიოს მოწინავე მეცნიერების დონეზე“. (წყარო გაზეთი „სახალხო განათლება“, 1 მარტი, 1990 წელი). 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავტონომიის გამოსაცხადებლად მუშაობა 1989 წელს დაიწყო. ე.წ. ავტონომიის ჯგუფი სამი წევრისგან შედგებოდა – ფილოსოფოსი გურამ თევზაძე, მათემატიკოსი ზურაბ კიკნაძე და ამჟამინდელი თსუ-ის ქართულ-აფხაზური სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი ზურაბ შენგელია. სამუშაო პროცესში აქტიურად ჩაერთნენ: ისტორიკოსი – ოთარ ჯაფარიძე, ახალგაზრდა ბიოლოგი ზურაბ ჟვანია და რექტორატის წარმომადგენელი, იურისტი ლევან ალექსიძე. 
1990 წლის 8 თებერვლის სამეცნიერო საბჭოს ღია სხდომაზე მოხსენება უნივერსიტეტისთვის ავტონომიის მინიჭების აუცილებლობის შესახებ ზურაბ შენგელიამ წარმოადგინა, რომელშიც მან ზოგადად მიმოიხილა უნივერსიტეტების ფუნქცია და უფლება-მოვალეობები სხვადასხვა ქვეყნებში, როგორც ისტორიულ, ასევე თანამედროვე რაკურსში და დაასაბუთა, ანალოგიური უფლებების მინიჭებით, საუნივერსიტეტო განათლების განვითარების პერსპექტიულობა. შემდეგმა გამომსვლელმა ზურაბ კიკნაძემ განაცხადა, რომ ავტონომიის აღდგენის იდეა სტუდენტობამ დააყენა დღის წესრიგში, „რითაც დაადასტურა, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფარულად მაინც, ყოველთვის იყო უნივერსიტას მაგისტრორუმ ეტსქოლარიუმ ანუ „ერთიანობა მოძღვართა და დასამოძღვრთა“.
გამომსვლელთა შორის იყვნენ პრორექტორი ელგუჯა ხინთიბიძე და სტუდენტი გიორგი მაისურაძე. სხდომის ბოლოს, რექტორმა ნოდარ ამაღლობელმა წაიკითხა უნივერსიტეტის ავტონომიის დეკლარაცია, რომელიც ერთხმად გაიზიარა დამსწრე საზოგადოებამ. დაიწყო ამ მიმართულებით ინტენსიური მუშაობა. უნივერსიტეტმა დაიბრუნა თავისი ყოფილი ტერიტორიები. ქალაქის აღმასკომმა (თავმჯდომარე ირაკლი ანდრიაძე) უნივერსიტეტს დაუმტკიცა ვაკის სტუდქალაქის ტერიტორია ახალგაზრდული ცენტრის ასაშენებლად. მოიძებნა ინვესტორიც. დაიწყო მოლაპარაკება მახინჯაურის სანატორიუმის „Наука“-ს დასაბრუნებლად, რომელიც იმჟამად ლენინგრადის გემთმშენებელ ქარხანას ეკუთვნოდა.
„გადაიდგა ნაბიჯები უმაღლესი განათლების საყოველთაო ხელმისაწვდომობისაკენ ფასიანი სწავლების შემოღების გზით. ლოგიკა მარტივი იყო: სახელწიფო აფინანსებს იმდენ ადგილს, რამდენიც მას სჭირდება სახელმწიფო სამსახურისათვის, მაგრამ თუ პიროვნებას აქვს სურვილი და შეუძლია ამა თუ იმ სპეციალობის ათვისება, რად უშლით ხელს – თავისი ხარჯით მიიღოს განათლება? ამ მიმართულებითაც გადაიდგა ნაბიჯი და უნივერსიტეტის წიაღში წარმოიშვა საქართველოში პირველი ფასიანი „თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი“ (რექტორი პარმენ მარგველაშვილი) ე.ი. უნივერსიტეტმა მიიღო დამატებითი არასახელმწიფო შემოსავალი. მართალია ჩვენი რეკომენდაცია იმის თაობაზე, რომ ფასიანი სწავლება მხოლოდ სახელმწიფო სასწავლებლებში დანერგილიყო (რისი მართებულებაც დრომ დაამტკიცა), არ გაითვალისწინეს და ამან სოკოებივით მოამრავლა კერძო სასწავლებლები. გარდა ამისა, უნივერსიტეტში პირველად, საბჭოთა პერიოდში, მოხერხდა სამეცნიერო წოდების მინიჭება მოსკოვის გარეშე. უნივერსიტეტის ეს გამოცდილება აიტაცა საზოგადოებამ და დადგა საკითხი მისთვის საკანონმდებლო ბაზის შექმნისა. სწორედ ამ პერიოდში შეიცვალა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა და წარმოიშვა წინააღმდეგობებიც. ძირითადი პრობლემა აღმოჩნდა არასაბიუჯეტო თანხების კონტროლის მექანიზმის შექმნა. თუ სახელმწიფო სახსრებს თან მოჰყვება მისი კონტროლის მექანიზმებიც, ალბათ, არასაბიუჯეტო თანხებსაც სჭირდება არასახელმწიფო, მაგრამ საზოგადოებრივი კონტროლი, მითუმეტეს ასე მომრავლებული კერძო სასწავლებლების არსებობის პირობებში. ჩვენ ეს აუცილებლად მიგვაჩნდა და დაიწყო ბრძოლა ამ იდეის წინააღმდეგ. შეიქმნა რექტორთა საბჭო, რომელშიც გაერთიანებულნი იყვნენ ყველა პრესტიჟული სახელმწიფო სასწავლებლების რექტორები. ისინი კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდნენ საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმის შექმნას თუნდაც სამეურვეო საბჭოს სახით, რაც ბევრ ქვეყანაში არსებობს.
მხოლოდ მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარის, ზურაბ ჟვანიას საშუალებით მოხერხდა განათლების კანონში სამეურვეო საბჭოს ხსენება, მაგრამ არა როგორც აუცილებელი, არამედ როგორც შესაძლო მექანიზმი. ამ პერიოდში სტუდქალაქის ტერიტორიაზე დაიწყო ბინათმშენებლობაც, რაც ქალაქის აღმასკომთან დადებული პირობის დარღვევა იყო და არც მახინჯაურის სანატორიუმი გადმოეცა უნივერსიტეტს. ასე შეჩერდა უნივერსიტეტის ავტონომიის ჩვენეული იდეის რეალიზაცია. საწყენია, მაგრამ ფაქტია“, – იხსენებს ზურაბ შენგელია.
აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის საგაზაფხულო სესიაზე პარლამენტმა საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებები III მოსმენით მიიღო, რის შედეგადაც კონსტიტუციაში გაჩნდა რეგლამენტირებული ჩანაწერი საუნივერსიტეტო ავტონომიის შესახებ. ეს ინიციატივა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს გიორგი შარვაშიძეს ეკუთვნის.

ვრცლად

ასწლეულის მძიმე გაკვეთილები...

დედაუნივერსიტეტი XX საუკუნის ისეთივე პირმშოა, როგორიც სვეტიცხოველი XI საუკუნისა და გელათი XII საუკუნისა. ჩვენი უნივერსიტეტიც სახეა ეპოქისა, როგორც ყველა ეროვნული ძეგლი... მასაც არაერთი ძნელბედობის ჟამი ჰქონია... ამ მცირე საგაზეთო წერილში ორ უმთავრეს პერიოდზე მინდა შევაჩერო ყურადღება; ორივე შემთხვევაში დედაუნივერსიტეტის ეროვნულობა, ქართული საქმის თავკაცობა იყო მიზეზი მოძალადეთა მტრული დამოკიდებულებისა... და ყოველივე ეს სამომავლო გაკვეთილად რომ გამოგვადგეს, ამიტომ არ უნდა დავივიწყოთ... უფრო კონკრეტულად:
ივანე ჯავახიშვილმა და მისმა გუნდმა თავიდან „თავისუფალი უნივერსიტეტი“ ჩაიფიქრეს; 1917 წლის 22 ივნისს ივანე ჯავახიშვილის წინადადებით სიტყვა „თავისუფალი“ შეცვალეს სიტყვით „ქართული“. ამით მოხდა ხაზგასმა მომავალი უნივერსიტეტის მიზნებზე, ინტერესებზე, სულისკვეთებაზე. აღნიშნა კიდეც ქართული უნივერსიტეტის პირველმა რექტორმა, საქვეყნოდ ცნობილმა ქიმიკოსმა პეტრე მელიქიშვილმა თავის სეფესიტყვაში 26 იანვარს: ჩვენი უნივერსიტეტის უმთავრესი მიზანი ქართული საქმის მსახურება იქნებაო!..
სწორედ ამ ქართულობამ, ეროვნულობამ განაწყო მტრულად რუსეთის იმპერია ქართული უნივერსიტეტის იდეისადმი და ამიტომაც ეწინააღმდეგებოდნენ გააფთრებით მის დაარსებას...
სწორედ ეროვნულობა და ქართულობა იყო ის მიზეზი, რის გამოც ბოლშევიკური ხელისუფლება მტრად მოეკიდა ახლად გახსნილ უნივერსიტეტს... პირველი მკვეთრი დაპირისპირება 1926 წელს მოხდა: ივანე ჯავახიშვილი გადააყენეს რექტორობიდან და დანიშნეს ბოლშევიკი თედო ღლონტი. მწერალი მიხეილ ჯავახიშვილი წერდა: „1921 წელს თედო ღლონტი სტუდენტად არ მიიღეს, რადგან სწავლის სტაჟი არ ჰქონდა. დღეს კი, 22/VI რექტორად აირჩიეს“... უნივერსიტეტის სახელწოდებიდან გაქრა „ქართული“... არ უშველა ბოლშევიკებს ამ ღონისძიებამ; საბედნიეროდ, ისე მკვიდრი იყო ეროვნული უნივერსიტეტის საფუძველი, რომ საჭირო გახდა „სხვა ღონისძიებანიც“ და დაიწყო დედაუნივერსიტეტის ძნელბედობის ხანგრძლივი და მძიმე პერიოდი: 1930 წელს დაიხურა უნივერსიტეტი (ინსტიტუტებად დაიშალა); ივანე ჯავახიშვილსა და მის თანამებრძოლებს სამსჯავრო მოუწყვეს. ამჯერად რექტორი კ. ორაგველიძე ერთგულად ასრულებს ხელისუფლების დავალებას... თავგამოდებით აქტიურობენ „წითელი პროფესორები“, ახალგაზრდა ბოლშევიკები (სტუდენტები, ასპირანტები)... უმძიმესი რეპრესიების ხანაა... დაბეზღებები, დაჭერები, დახვრეტები, უნივერსიტეტიდან გაყრა...


ისტორიას განმეორება სცოდნია...

მაინც გადარჩა უნივერსიტეტი; გაუძლო ამ ძნელბედობას; აღდგა მკვდრეთით... ნელ-ნელა მოიკრიბა ძალა... მძლავრობს მკვიდრი საფუძველი: ისევ ეროვნული სულისკვეთებით, ინტერესებითა და მიზნებით გაგრძელდა საუნივერსიტეტო ცხოვრება...
კომუნისტურმა ხელისუფლებამ თითქოს დაგმო 20-30-იანი წლების რეპრესიები, მაგრამ, როგორც ჩანს, ფორმალურად: პეტრე მელიქიშვილისა და ივანე ჯავახიშვილის სურათების გვერდით დაჰკიდეს თედო ღლონტის, კარლო ორაგველიძის, მალაქია ტოროშელიძისა და სხვათა სურათები... ეს, ფაქტობრივ, შეხსენება-გაფრთხილება იყო: ისინი სახელმწიფოს დავალებას ასრულებდნენო... სახელმწიფო კი იგივე იყო...
50-იანი წლებიდან თბილისის უნივერსიტეტმა მოიდგა წელი და იქცა ქართულ საზოგადოებაზე ზემოქმედების ერთ-ერთ უმთავრეს ძალად, ყოველივე ქართულის თავკაცად, ეროვნული მოძრაობის მედროშედ... გავიხსენოთ 1956 წლის მარტის მოვლენები; 1978 წლის აპრილი; გასული საუკუნის 80-იანი წლების ეროვნული მოძრაობის აღმავლობა... 
ყოველივე ამან მძიმე საფიქრალი გაუჩინა ხელისუფლების სათავეში მოსვლის ჟინით შეპყრობილ ახალ თაობას... და 90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან დაიწყეს ფიქრი, როგორ ჩაეგდოთ ხელში ხელისუფლება და აეღოთ საზოგადოების მართვის სადავეები... წარმატებულად აითვისეს ბოლშევიკების გამოცდილება (ამიტომ ნეობოლშევიკებიც უწოდეს მათ)... 2003 წელს ხელისუფლებაში მოსული „ნაცმოძრაობის“ შეტევა დედაუნივერსიტეტის წინააღმდეგ უფრო მასშტაბური, უფრო დამანგრეველი, უფრო „შედეგიანი“ იყო, ვიდრე ნამდვილი ბოლშევიკებისა... მოჩვენებითი რეფორმა თითქოს მთელ საუნივერსიტეტო სივრცეს შეეხო, მაგრამ საგანგებოდ გაიწირა ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი... ერთი კონკრეტული მაგალითი: თუ სხვა უნივერსიტეტებში „ოპტიმიზაციის მიზნით“ პროფესორ-მასწავლებელთა რაოდენობა შემცირდა 3-4 %-ით, დედაუნივერსიტეტიდან დაითხოვეს 81%... ზეიმობს უკანონობა, უსამართლობა; ჩატარდა „პოლიტიზირებული“ კონკურსები (2006, 2009, 2012 წლებში)... პროცესებს განათლების მინისტრის კახა ლომაიას და მაშინდელი რექტორის მეშვეობით მართავენ „რეფორმატორები“... „ხულიგან“ პროფესორებს ასამართლებენ... და შეძლო ხელისუფლებამ მართვის სადავეების ხელში აღება... ისევ გაჩნდნენ „ვარდისფერი პროფესორები“, „ნეოკომკავშირლები“ და „დამშვიდდა“ უნივერსიტეტი...
საუკუნოვანი ქართული უნივერსიტეტის ისტორიაში ეს ორი უმძიმესი პერიოდი არ უნდა დავივიწყოთ; უნდა მოხდეს ამ პროცესების სამართლებრივი და მორალური შეფასება; თუნდაც იმიტომ, რომ მსგავსი აღარ განმეორდეს... რათა დიდი ივანე ჯავახიშვილისა და მისი ერთგული თანამებრძოლების დაფუძნებული და ნალოლიავები ქართული უნივერსიტეტი ისევ ეროვნული სულისკვეთებითა და ინტერესებით ემსახუროს ქართულ საქმეს!


დღევანდელი რექტორატის პოზიცია

გაზეთ „თბილისის უნივერსიტეტისადმი“ მიცემულ ინტერვიუში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, ბატონი მიხეილ ჩხენკელი უნივერსიტეტში ჩასატარებელი მომავალი კონკურსების თემასაც შეეხო: „კონკურსანტებს შორის შეირჩევა ღირსეული და ვაკანსიებს დაიკავებენ პროფესიონალები. ჩვენ წლების წინ ბევრი კარგი სპეციალისტი დავკარგეთ და დღეს ისინი კონკურენტ უნივერსიტეტებში მუშაობენ, თუმცა აქვთ სურვილი – დაბრუნდნენ. როცა ისინი დაინახავენ, რომ კონკურსი გამჭვირვალე და ობიექტურია, შემოიტანენ საბუთებს ამ კონკურსში. მთავარია მთელმა საზოგადოებამ ირწმუნოს, და ეს რწმენა უნდა იყოს რეალობაზე დაფუძნებული, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კონკურსები ტარდება ობიექტურად, ისე, როგორც ეს შეესაბამება და ეკადრება ჩვენს უნივერსიტეტს“.
ამ ინტერვიუს მიცემისას ბატონი მიხეილ ჩხენკელი დედაუნივერსიტეტის პრორექტორი იყო. ესაა აღიარება იმისა, რაც მოხდა უახლოეს წარსულში და გაჩნდა სურვილი მდგომარეობის გამოსწორებისა... და ეს სამართლიანობის აღდგენის იმედსაც იძლევა...
პირველი ასწლეულის ძნელბედობანი გაკვეთილი უნდა იყოს მეორე ასწლეულისათვის!.. ბედნიერი იყოს მეორე ასწლეული დედაუნივერსიტეტისათვის!..

გიორგი გოგოლაშვილი

ვრცლად

ძალადობრივი ექსტრემიზმის რისკ-ფაქტორები ახალგაზრდებში

ძალადობრივი ექსტრემიზმი და ძალადობრივი რადიკალიზაციის პროცესი, შეიძლება ითქვას, რომ არა მხოლოდ ერთი რომელიმე ქვეყნისთვის, არამედ მსოფლიოსთვის წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ საფრთხეს. პოლიტიკური, სოციალური ან რელიგიური ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და ძალადობრივი რადიკალიზაციის პროცესის პრევენციისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ამა თუ იმ რეგიონში არსებული ვითარების სწორ დიაგნოსტიკას და დროული, ადეკვატური, პრევენციული ღონისძიებების გატარებას. სწორედ ამ მიზნით, სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტში ფართომასშტაბიანი სოციოლოგიური კვლევა – „ძალადობრივი ექსტრემიზმის მიმართ მოწყვლადობა საქართველოს ახალგაზრდებში“ – განხორციელდა. კვლევას თსუ-ის პროფესორი, სოციალური კვლევებისა და ანალიზის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იაგო კაჭკაჭიშვილი და ანალიტიკოსი გიორგი ლოლაშვილი უძღვებოდნენ.

სოციოლოგიური კვლევა მოიცავდა თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის მეთოდოლოგიის გამოყენებით ფოკუს ჯგუფებთან დისკუსიებს და ჩაღრმავებულ ინტერვიუებს, VII-დან XII კლასების ჩათვლით გრიფირებული საქართველოს ისტორიისა და ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელოების სიღრმისეულ კვლევას (თუ რამდენად უწყობს ხელს მათში შესული ტექსტები ძალადობრივი ექსტრემიზმის პრაქტიკაში ჩართვას და რამდენად არის გათვლილი რელიგიურად თუ ეთნიკურად მრავალფეროვან აუდიტორიაზე) და მასობრივ გამოკითხვას პირდაპირი ინტერვიუს გზით. სამიზნე ჯგუფი შედგებოდა 18-29 წლის ახალგაზრდებისგან და, ასევე, საჯარო სკოლებისა და რელიგიური სკოლა-პანსიონების მოსწავლეებისგან. სოციოლოგიური კვლევების ავტორის იაგო კაჭკაჭიშვილის ინფორმაციით, სკოლა-პანსიონების დიდი ნაწილი სახელმწიფოებრივი კონტროლის სფეროდან გასულია და მათი სასწავლო პროგრამა სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტებს არ შეესაბამება. ამ დროისთვის რელიგიურ სკოლა-პანსიონებში, დაახლოებით, 800 მოსწავლე სწავლობს. საერთო ჯამში, სოციოლოგიური კვლევისას 1145 რესპონდენტი გამოიკითხა. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, თუ რა არის ძალადობრივი ექსტრემიზმის მიმართ მოწყვლადობის რისკ-ფაქტორები საქართველოს ახალგაზრდებში, რომელი ჯგუფია ყველაზე მეტად რადიკალიზმისკენ მიდრეკილი და რომელი ფაქტორები უწყობს ხელს პრობლემის გაღვივებას. 
„ჩვენი კვლევის შედეგად მივიღეთ დასკვნა, რომ ახალგაზრდებში ძალადობრივი ექსტრემიზმის რისკ-ფაქტორებია დაბალი ეკონომიკური სტატუსი, დასაქმების (ანუ საკუთარი უნარების რეალიზაციის) დაბალი შესაძლებლობები, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების არაეფექტურობის განცდა, საჯარო და სამოქალაქო აქტივობებში დაბალი ჩართულობა, პოზიტიური სოციალური სივრცის დეფიციტი (განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრებთათვის), რელიგიური ფუნდამენტალიზმისაკენ და ავტორიტეტების მიმართ მორჩილებისკენ ორიენტირებულობა... ეთნოცენტრისტული, ნაციონალისტური და ორთოდოქსული მეტანარატივებით შევიწროვება არაქართველ მუსლიმ ახალგაზრდებს, განსაკუთრებით სოფლად მაცხოვრებელს, აქცევს ყველაზე მოწყვლადად ძალადობრივი ექსტრემიზმის მიმართ საქართველოში“, – განაცხადა იაგო კაჭკაჭიშვილმა. 
„საქართველოს ისტორიისა და ქართული ლიტერატურის სასკოლო სახელმძღვანელოების გაანალიზებისას ჩვენი მთავარი მიზანი იყო გაგვერკვია – მათში მოცემული ტექსტების საშუალებით, ხომ არ ენიჭება უპირატესობა რომელიმე ეთნიკურ, რელიგიურ და კულტურულ ჯგუფს. შემაჯამებელი დასკვნის სახით შემიძლია გითხრათ, რომ ამ სახელმძღვანელოების შინაარსი ხელისშემშლელია სხვადასხვა ჯგუფების სოციალური ინტეგრაციისთვის“, – აღნიშნა გიორგი ლოლაშვილმა.
სოციოლოგიური კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, ავტორებმა შესაბამისი სტრუქტურების – არასამთავრობო და სახელმწიფო ორგანოების მისამართით რეკომენდაციებიც შეიმუშავეს, მათ შორის გახლავთ რელიგიური სკოლა-პანსიონების სასწავლო კურიკულუმებზე სახელმწიფო მონიტორინგის გაძლიერება, საქართველოს ისტორიისა და ქართული ლიტერატურის სასკოლო სახელმძღვანელოების რევიზია და სხვადასხვა ეთნიკურ, რელიგიურ ჯგუფებს შორის ურთიერთობების გასამყარებლად ადეკვატური პროექტების განხორციელება. 
„იმის გათვალისწინებით, რომ სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის, განსაკუთრებით ეთნიკურად არაქართველებისთვის, უმუშევრობა მწვავე სოციალური პრობლემაა, მიზანშეწონილია – დაიგეგმოს პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ტრენინგები, რაც ახალგაზრდების დასაქმების სწორი მიმართულებით განვითარებას მოემსახურება. იმის გათვალისწინებით, რომ სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდები უჩივიან რეკრეაციული ადგილების არარსებობას, მიზანშეწონილია აღნიშნულ გარემოში სპორტული, გასართობი და დასასვენებელი ზონების განვითარება. საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ მუსლიმ ახალგაზრდებში პოზიტიური დამოკიდებულებაა რელიგური ფუნდამენტალიზმის მიმართ და აუცილებელია ამ განწყობის გასანეიტრალებლად პრევენციული, საგანმანათლებლო ღონისძიებების გატარება, მაგალითად, ადგილობრივი მედიის მეშვეობით, ტერორისტული ორგანიზაციების დესტრუქციული და ანტიჰუმანური მიზნების გამოაშკარავება. საჭიროა ქართული ლიტერატურისა და საქართველოს ისტორიის სასწავლო სახელმძღვანელოები გათავისუფლდეს ეთნოცენტრისტული მეტანარატივებისგან და ნაკლებად იდეოლოგიზირებული გახდეს. ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელოები უნდა გამდიდრდეს არაქართული კულტურის მნიშვნელოვანი ლიტერატურული ნაწარმოებებით. მასწავლებლებისთვის უნდა ჩატარდეს ტრენინგები, რათა მათ შეძლონ ეთნიკურად და რელიგიურად მრავალფეროვანი კლასის მართვა. მიზანშეწონილად მივიჩნევთ შიდასახელმწიფოებრივი მობილობის ამოქმედებას საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის, საჭიროა შემუშავდეს სოციალური გაცვლითი პროგრამები, რათა მოზარდებმა სხვა რეგიონებში განსხვავებულ ცხოვრების წესთან და შეხედულებებთან შეგუება შეძლონ. უნდა გაიზარდოს საზაფხულო ბანაკების ჩატარების ინტენსივობა, სადაც სხვადასხვა აღმსარებლობის, ეროვნების, კულტურის ახალგაზრდები ერთობლივად მიიღებენ მონაწილეობას“, – განაცხადა იაგო კაჭკაჭიშვილმა. 
სოციალური კვლევებისა და ანალიზის ინსტიტუტში სოციოლოგიური კვლევის – „ძალადობრივი ექსტრემიზმის მიმართ მოწყვლადობა საქართველოს ახალგაზრდებში“ – პრეზენტაცია 15 დეკემბერს გაიმართა. ღონისძიებას განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების ინკლუზიური განვითარების სამმართველოს წარმომადგენელი ლელა გაფრინდაშვილიც ესწრებოდა, რომელმაც კვლევა შეაფასა, როგორც დროული და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საქმიანობის გასაუმჯობესებლად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. 
„ახლა მიმდინარეობს ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზიის პროცესი, ხდება სახელმძღვანელოების არჩევა, შედგენა... მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დასკვნით ეტაპზე ვართ, ვფიქრობ, შესაძლებელია, რომ კვლევის შედეგებში ასახული აქტუალური პრობლემები გავითვალისწინოთ. ჩვენ გვაქვს სოციალური ინკლუზიის პროგრამა, რომელიც ორიენტირებულია მოწყვლადი ჯგუფების სოციალიზაციაზე, ახლა ვიწყებთ ამ პროგრამის სისტემაში ინტეგრირების პროცესს და იმედი მაქვს – მას პოზიტიური შედეგები ექნება. სამწუხაროდ, ინფორმაცია არ მაქვს, თუ როგორ რეგულირდება სასწავლო პროგრამის შემუშავების პროცესი რელიგიურ სკოლა-პანსიონებში, რადგან ეს უშუალოდ ჩემი პრეროგატივა არ გახლავთ, მაგრამ დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ, თუ სკოლა არ მიყვება ეროვნულ სასწავლო გეგმას, მას ატესტატის გაცემის უფლება არ აქვს. მოხარული ვიქნებოდი, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უფრო ფართო წარმომადგენლობა დასწრებოდა პრეზენტაციას, რადგან ახალი ხელმძღვანელობის პირობებში მიმდინარეობს არა ერთი აქტუალური საკითხის გადახედვა-გაუმჯობესების პროცესი“, – განაცხადა ლელა გაფრინდაშვილმა.
სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის თავმჯდომარის იაგო კაჭკაჭიშვილის ინფორმაციით, კვლევის შედეგები შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს უახლოეს მომავალში გადაეგზავნება. გარდა ამისა, სოციოლოგი აუცილებლად მიიჩნევს კვლევების ჩატარებას დამატებით რამდენიმე მიმართულებითაც: „ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ვიკვლიოთ მუსლიმი ახალგაზრდების, მოსწავლეების თურქეთში შრომითი მიგრაციის პროცესი, რაც ტერორისტულ ჯგუფებსა და ორგანიზაციებში მათი გადაბირების რისკს ზრდის. ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, რომელიც ეხებოდა აჭარისა და გურიის რეგიონებიდან შრომითი მიგრაციის პრობლემების შესწავლას და ეს საფრთხე გამოიკვეთა. ასევე, არ ჩატარებულა და აუცილებელია განხორციელდეს რელიგიური სკოლა-პანსიონების სასწავლო კურიკულუმების ანალიზიც, რადგან მათი შინაარსი ეროვნულ სასწავლო გეგმას საერთოდ არ შეესაბამება“.
სოციოლოგიური კვლევა „ძალადობრივი ექსტრემიზმის მიმართ მოწყვლადობა საქართველოს ახალგაზრდებში“ ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში განხორციელდა. მისი პრეზენტაცია უკვე გაიმართა თურქეთში, ანტალიაში გამართულ საერთაშორისო ფორუმზე და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მენეჯმენტის ინსტიტუტის (EჭMI)-ის მიერ ორგანიზებულ დახურულ სემინარზე (საქართველო).

ვრცლად

გეოლოგიური კვლევის კომპლექსური ლაბორატორიის გადარჩენა ჩვენი მთავარი საზრუნავია

თსუ-ის ბაზაზე დღეს 15 სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტია და მათი წვლილი მეცნიერების ცალკეული დარგების განვითარების საქმეში საკმაოდ დიდია. ამ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს შორის სამეცნიერო აქტივობებით, სამეცნიერო კვლევების სიმრავლითა და „საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიების რაოდენობით გამოირჩევა მდიდარი ტრადიციების მქონე ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტი. მას არსებობის 92 წლოვანი ისტორია აქვს და, მიუხედავად ახლო წარსულში შექმნილი მძიმე პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ვითარებისა, ღირსეულად აგრძელებს თავის საქმიანობას. 
ინსტიტუტის საქმიანობის, გეგმების, წარმატებებისა და პრობლემების შესახებ გვესაუბრება ინსტიტუტის დირექტორი, გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი თამარ წუწუნავა.

ინტერვიუ

– ქალბატონო თამარ, გეოლოგიის ინსტიტუტის წარმატებულ საქმიანობასა და საერთაშორისო აღიარებას წინ უძღოდა კოლექტივის მაღალი კომპეტენცია, პროფესიონალიზმი და თავდაუზოგავი შრომა. რა გზა გამოიარა ინსტიტუტმა, სანამ ასეთ წარმატებას მიაღწევდა?
– გეოლოგიის ინსტიტუტი დაარსდა პროფესორ ალექსანდრე ჯანელიძის ინიციატივით 1925 წლის 25 დეკემბერს. იგი გახდა გეოლოგიური პროფილის პირველი სამეცნიერო დაწესებულება ყოფილ საბჭოთა კავშირში. ინსტიტუტმა იგივე გზა განვლო, რაც ყველა სხვა სამეცნიერო კვლევითმა დაწესებულებამ – 1941 წლიდან ინსტიტუტი იყო საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის სისტემაში, 2006 წლიდან ექვემდებარებოდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ხოლო 2010 წლიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემადგენლობაშია. 
ინსტიტუტში სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა იმთავითვე მიმდინარეობდა გეოლოგიის დარგის ფართო სპექტრით. გასული საუკუნის 40-იან წლებში ინსტიტუტში უკვე არსებობდა 15 ლაბორატორია,¬¬ საშლიფე და მექანიკური სახელოსნოები. ინსტიტუტის თანამშრომელთა მიერ შეიქმნა უნიკალური პალეონტოლოგიური მუზეუმი, რომელშიც ინახება მრავალი წლის განმავლობაში მონოგრაფიულად შესწავლილი და გამოქვეყნებული 130 კოლექცია. ინსტიტუტს აქვს მდიდარი (მათ შორის უნიკალური გამოცემებიც) სპეციალური ბიბლიოთეკა. იმ დროისთვის, ინსტიტუტში უკვე ჩამოყალიბდა თვითმყოფადი ქართული გეოლოგიური სკოლა, რომელიც ერთ-ერთ ძლიერ სკოლად ითვლებოდა საბჭოთა სივრცეში. 1932 წლიდან ინსტიტუტი საკუთარ პერიოდულ ნაბეჭდ პროდუქციას გამოსცემს.
გარდა სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისა, ინსტიტუტის თანამშრომლები მუდმივად მონაწილეობენ ისეთ მასშტაბურ სახელმწიფო პროექტებში, როგორიცაა: ტრანსკავკასიური რკინიგზის, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენისა და შაჰ-დენისის გაზსადენის ტრასების და ჰიდროელექტროსადგურების გეოლოგიური და სეისმოტექტონიკური პირობების დადგენა, მსხვილი სამშენებლო ობიექტების გეოეკოლოგიური პირობების განსაზღვრა და სხვა; ინსტიტუტის თანამშრომელთა მიერ შედგენილია კავკასიონისა და საქართველოს სხვადასხვა დატვირთვისა და მასშტაბის მქონე საერთაშორისო რუკების ციფრული ვერსიები (ქართულ და უცხოურ ენებზე); ინსტიტუტი მონაწილეობას იღებდა საქართველოს ეროვნული ატლასის შედგენაში, თიხა-ფიქლებიდან ბუნებრივი აირის მოპოვების კონცეფციის შექმნაში, საქართველოს სეისმური უსაფრთხოებისა და გეოეკოლოგიური უსაფრთხოების კონცეფციების მომზადებაში. დღეისთვის ინსტიტუტში მიმდინარეობს საქართველოს ლითონური და არალითონური საბადოების გეოლოგიის კვლევა; სამრეწველო ათვისების მიზნით, შეისწავლება მიწისქვეშა წყლების რესურსები, მათი ჰიდროქიმია და ეკოლოგია; ხდება წყლის დამუშავების ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და სხვ. ინსტიტუტის მეცნიერების მიერ მოპოვებულია მრავალი საერთაშორისო და ეროვნული სამეცნიერო გრანტი. თანამშრომლებს მიღებული აქვთ სახელმწიფო და სახელობითი პრემიები და ჯილდოები. მათი ნაწილი ეწევა პედაგოგიურ მოღვაწეობას თბილისის სხვადასხვა უნივერსიტეტში და ხელმძღვანელობს სამაგისტრო და სადოქტორო თემებს. 
გადაუჭარბებლად გეტყვით, რომ ქართველ მეცნიერ-გეოლოგთა მიღწევები დიდი და მნიშვნელოვანია. გეოლოგიის ინსტიტუტის რამდენიმე თაობის მიერ ჩატარებულმა სამეცნიერო კვლევებმა ქართულ გეოლოგიურ სკოლას საერთაშორისო აღიარება მოუპოვა. მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერის, აკადემიკოს ვიქტორ ხაინის აზრით: „ძნელია შეაფასო ქართული გეოლოგიური სკოლის, მისი სამი თაობის მიერ არა მარტო საქართველოს, არამედ კავკასიისა და მთელი ალპურ-ჰიმალაური სარტყლის გეოლოგიაში შეტანილი წვლილის მნიშვნელობა“.
– რა სამეცნიერო პროგრამებზე მუშაობთ?
– 2016 წლიდან ინსტიტუტის თანამშრომლები მუშაობენ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ 10-წლიანი პროექტზე – „საქართველოს დედამიწის ქერქის აგებულების, შედგენილობისა და ტექტონიკური დეფორმაციების კვლევა და მადანწარმოშობის კანონზომიერებათა გამოვლენა კავკასიის გეოდინამიკურ ევოლუციასთან კავშირში“. პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს 5 მიმართულებით. გარდა სამეცნიერო საქმიანობისა, ინსტიტუტი აგრძელებს გამოყენებითი ხასიათის სამუშაოებს: გრძელდება საქართველოს ტერიტორიის სხვადასხვა პროფილისა და მასშტაბის, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ლითონური და არალითონური სასარგებლო წიაღისეულის სპეციფიკური დეტალიზებული, მსხვილმასშტაბიანი ციფრული რუკების შედგენა; მიმდინარეობს თბილისის მიდამოების ახლად წარმოქმნილი რღვევების შესწავლა სეისმურ დარაიონებასთან დაკავშირებით; უზრუნველვყოფთ გეოტურისტული მეგზურების შედგენას საქართველოს ტერიტორიისთვის და სხვ.


– რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს გეოლოგიის ინსტიტუტი?
– ნება მომეცით, ცოტა უკან, წარსულში დავბრუნდე. არ გაგაკვირვებთ, თუ გეტყვით, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ წარმოქმნილი ხანგრძლივი ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისი ნეგატიურად აისახა ინსტიტუტის განვითარებაზე. წლების განმავლობაში ინსტიტუტის ბიუჯეტი მხოლოდ მწირ ხელფასებსა და კომუნალურ გადასახადებს ითვალისწინებდა. შესაბამისად, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და ინფრასტრუქტურის განვითარება, საერთაშორისო ურთიერთთანამშრომლობის დამყარება და, რაც მთავარია, ახალგაზრდა კადრების მოზიდვა, ფაქტობრივად, შეუძლებელი გახლდათ. ეს ის პერიოდი იყო, რომელიც როგორმე უნდა გადაგვეტანა, რათა მომავალში მუშაობა გაგვეგრძელებინა და დღემდე მოვსულიყავით. მოგვიანებით, ინსტიტუტი კიდევ ერთი გამოცდის წინაშე დადგა: 2012 წელს გეოლოგიის ინსტიტუტის შენობა გაიყიდა. ინსტიტუტი პირვანდელი შენობიდან პ. მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის შენობაში გადაიყვანეს, სადაც იგი დღემდე იმყოფება. ინსტიტუტი განთავსდა მისთვის შეუთავსებლად მცირე ფართობის, მწყობრიდან გამოსული და უმეტესად სამუშაოდ აბსოლუტურად გამოუსადეგარი ყოფილი ქიმიური ლაბორატორიების ოთახებში. გარდა ამისა, დემონტაჟისა და ტრანსპორტირების პროცესში მნიშვნელოვნად დაზიანდა ან საერთოდ გამოვიდა მწყობრიდან მთელი რიგი ხელსაწყო-დანადგარები და აპარატურა, დაზიანდა ინსტიტუტის მდიდარი ბიბლიოთეკის ნაწილი. გადაუჭარბებლად მოგახსენებთ, რომ ინსტიტუტი განადგურების პირას აღმოჩნდა. მიუხედავად ბევრი მცდელობისა (დახმარებისთვის წერილობით და სიტყვიერად არაერთხელ მივმართეთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და თსუ-ის მაშინდელ ხელმძღვანელობას), დახმარება ვერსაიდან მივიღეთ. ამ უმძიმეს პირობებშიც კი ინსტიტუტი აგრძელებდა მუშაობას. მე მადლობას ვუხდი ინსტიტუტის თითოეულ თანამშრომელს იმ გამძლეობისთვის, თავდადებისა და ენთუზიაზმისთვის, რაც მათ ამ პერიოდში გამოავლინეს. შედეგიც დადგა – მიუხედავად რიგი შემორჩენილი პრობლემისა, ინსტიტუტი წარმატებით ფუნქციონირებს. მეტსაც გეტყვით, გარდა მიმდინარე სამეცნიერო პროექტისა, დარგის წინაშე გაჩენილი გამოწვევების კვალდაკვალ, ინსტიტუტი მუშაობს ახალი, აქტუალური სამეცნიერო თემატიკის შექმნაზე, რომელიც ორიენტირებული იქნება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისკენ და დაეფუძნება საკითხების თანამედროვე დონეზე შესწავლასა და პრობლემების სწრაფად და ეფექტურად აღმოფხვრას. ჩვენ ვცდილობთ, რომ თანამშრომელთა მიერ შემოთავაზებულ ყველა ინოვაციურ თუ საინტერესო წინადადებას ან პროექტს სამეცნიერო საბჭოში მოსმენისა და განხილვის უფლება მივცეთ და, საჭიროების შემთხვევაში, მხარი დავუჭიროთ მათ დაფინანსებას. ასევე, ვცდილობთ, საქმიანი ურთიერთობა გვქონდეს გეოლოგიის დარგის ყველა სტრუქტურასთან.
ამჟამად, გეოლოგიის ინსტიტუტში მოღვაწეობს 12 მეცნიერებათა დოქტორი (მათ შორის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 5 წევრი) და 24 მეცნიერებათა კანდიდატი/აკადემიური დოქტორი. ტრადიციულად ინსტიტუტში იზრდებიან ახალგაზრდა კადრები. მას შემდეგ (2015 წლიდან), რაც საგრძნობლად გაიზარდა ინსტიტუტის ბიუჯეტი, გარემონტდა რამდენიმე სამუშაო ოთახი და სველი წერტილი, გარემონტდა და მოეწყო 4 ლაბორატორია, შევიძინეთ ხელსაწყო-დანადგარების თანამედროვე მოდელები, უახლესი ტიპის საშლიფე დაზგა, ანალიტიკური აპარატურა. ამის საფუძველზე ჩამოყალიბდა ახალი სტრუქტურული ერთეული – გეოლოგიური კვლევის კომპლექსური ლაბორატორია, სადაც ანალიტიკური კვლევები მიმდინარეობს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. აღნიშნულ ლაბორატორიას აქვს არა მარტო სამეცნიერო დანიშნულება, არამედ იგი საუკეთესო სასწავლო-პრაქტიკულ ბაზას წარმოადგენს. ინსტიტუტის ხელმძღვანელობა მუდმივად აფინანსებს მეცნიერ-თანამშრომლებს საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად; ყველა თანამშრომელი უზრუნველყოფილია სახსრებით საველე სამუშაოების ჩასატარებლად. რეგულარულად იმართება სამეცნიერო სემინარები. ინსტიტუტი აქტიურად მონაწილეობს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და თსუ-ის მიერ ორგანიზებულ ყველა ღონისძიებაში. 
ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლების (49 მეცნიერ-თანამშრომელი) აქტიურ სამეცნიერო საქმიანობაზე მიუთითებს ბოლო 3 წლის მონაცემები: მეცნიერ-თანამშრომელთა მიერ მიღებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისგან 7 და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდებისგან 5 გრანტი; განხორციელდა 31 სამეცნიერო კვლევა; საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნდა 73 სტატია, 2 საერთაშორისო ციფრული რუკა, 5 მონოგრაფია, 1 ლექსიკონი; თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს 102 საერთაშორისო კონფერენციაში; მიღებულია 2 პატენტი; მეცნიერთა ციტირების ჯამური მაჩვენებელია 2951. 
– რა მისცა გეოლოგიის ინსტიტუტს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ინტეგრაციამ?
– თსუ-ის სტრუქტურაში გაერთიანება ინსტიტუტებისთვის, მთლიანობაში, პოზიტიური მოვლენა იყო. ვეთანხმები პოზიციას, რომ მეცნიერება და განათლება არ უნდა იმიჯნებოდეს. დღეს ყველა პატარა ორგანიზაციას სჭირდება ძლიერი და ავტორიტეტული „ქუდი“, რომელიც დაიცავს მის უფლებებს, ხელს შეუწყობს განვითარებაში და დაეხმარება პრობლემების გადაჭრაში. მინდა გითხრათ, რომ დღესაც გვიდგას ძალიან სერიოზული პრობლემა იმ ფართობთან დაკავშირებით, სადაც განთავსებულია გეოლოგიური კვლევის კომპლექსური ლაბორატორია, რომლის შექმნაზე ინსტიტუტის ბიუჯეტიდან საკმაოდ სოლიდური თანხა დაიხარჯა. 
ვთვლი, რომ უნივერსიტეტის მხრიდან მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს იმ ანალიტიკურ თუ ტექნიკურ შესაძლებლობებს, რაც სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს გააჩნიათ. მაგალითად, უნივერსიტეტის ჩართულობის გაზრდა კერძო სექტორთან თანამშრომლობის დამყარებაში შესაძლებელს გახდის, მათი შეკვეთების შესრულების გზით, გაიზარდოს თსუ-სა და ინსტიტუტის ეკონომიკური შემოსავლები.
დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ გაეცნოთ მომსახურებათა საკმაოდ ვრცელ ნუსხას, რომელიც ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტს შეუძლია შესთავაზოს საწარმოებს და სხვა დარგობრივ უწყებებს. 
– სამომავლო გეგმებსა და პროექტებზეც ვისაუბროთ...
– უპირველესი ამოცანა, რაც ამჟამად ინსტიტუტის წინაშე დგას, არის ინსტიტუტის ბოლო პერიოდის მონაპოვარის – გეოლოგიური კვლევის კომპლექსური ლაბორატორიის გადარჩენა. სამწუხაროდ, თუ ეს ვერ მოხერხდება, ცოტა ხნით მოგვიწევს ჩვენი საკმაოდ ამბიციური გეგმების გადადება და ყოველივეს თავიდან შექმნა. ვნახოთ, რა მოხდება და შემდეგ ვისაუბროთ მომავალ გეგმებსა და პროექტებზე.

ვრცლად

ვლადიმერ პაპავა: დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ასამუშავებლად იძულებითი წესის კომპონენტის შემოღება მიზანშეწონილია

საქართველოში არსებული სოციალური დაცვის მექანიზმები, განსაკუთრებით საზოგადოების ყველაზე მოწყვლადი ფენისთვის – ასაკით პენსიონერთათვის, ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა, თუმცა ეს მექანიზმები მაინც შეზღუდული რჩება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან შედარებით. ეს პრობლემა, მნიშვნელოვნად არის განპირობებული იმით, რომ საპენსიო ასაკში მყოფთა ძირითად შემოსავალს (უმრავლეს შემთხვევაში ერთადერთ შემოსავალს) სახელმწიფო პენსია წარმოადგენს. სახელმწიფო პენსიის მოქმედი სისტემა ვერ უზრუნველყოფს პენსიონერის საარსებო მინიმუმს. ამას ემატება ის ფაქტორიც, რომ სახელმწიფო პენსია სოციალური დახმარების ხასიათს ატარებს, რაც საერთაშორისო არსებული პრაქტიკაა და, შესაბამისად, იგი თანაბარია ყველა ასაკის პენსიონერისათვის. გარდა აღნიშნული სოციალური შედეგებისა, სახელმწიფო პენსიის რეტროსპექტრული ანალიზი აჩვენებს, რომ სახელმწიფო პენსიის ზრდა ხორციელდებოდა ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით და არ ეფუძნებოდა რაიმე მკაფიოდ განსაზღვრულ წესს ან პრინციპს, შესაბამისად, შეუძლებელი გახდება ამ სისტემის ფისკალური მდგრადობის შენარჩუნება. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ შეიქმნას დაგროვებითი საპენსიო სისტემა, რომელიც თითოეულს მისცემს შესაძლებლობას, რომ, სახელმწიფო პენსიასთან ერთად, დამატებით შექმნას გარკვეული დანაზოგი საკუთარი საპენსიო ასაკისათვის, ამასთან ამ პროცესში მას დაეხმარება როგორც დამსაქმებელი, ასევე სახელმწიფო. სისტემის ძირითადი პრინციპი მარტივია: დასაქმებული სპეციალურ საპენსიო ფონდში მის საკუთარ ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე რიცხავს საკუთარი დაუბეგრავი ხელფასის 2%-ს, რაზეც სახელმწიფო და დამსაქმებელი ასევე დაუმატებს 2-2%-ს ანუ, ჯამში, ხელფასის აღებისას, დამსაქმებლის ხელფასის 6% მიემართება მის საკუთარ ანგარიშზე. თუკი პიროვნება არ არის 40 წელზე მეტი ასაკის, სისტემაში მონაწილეობა სავალდებულოა, ხოლო მეტი ასაკის ადამიანებისთვის კი ნებაყოფლობითია. აღნიშნული თანხა, რომელიც გროვდება მონაწილის ანგარიშზე, ინვესტირდება სხვადასხვა საშუალებებით და ასევე ახდენს შემოსავლის დაგენერირებას, შესაბამისად, მოქალაქეს საპენსიო ასაკში ანგარიშზე დახვდება მნიშვნელოვნად მეტი თანხა, ვიდრე მან შენატანების სახით განახორციელა.
რას გულისხმობს დაგეგმილი რეფორმა და მოგვიტანს თუ არა ის რეალურ კეთილდღეობასა და უზრუნველ სიბერეს – სწორედ ამ თემაზე საკუთარ მოსაზრებებსა და შეხედულებებს გვიზიარებს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, თსუ-ის პროფესორი ვლადიმერ პაპავა.

 

თვალსაზრისი

ვლადიმერ პაპავა, თსუ-ის პროფესორი, აკადემიკოსი:
– დაგროვებითი პენსია მიღებული ფორმაა მთელ ცივილიზებულ სამყაროში, რითაც ადამიანი თავის სიბერეს უზრუნველყოფს. დაგროვებითი პენსიის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ, თავისი საქმიანობის პერიოდში, დასაქმებული ყოველთვიურად გარკვეული თანხას რიცხავს საპენსიო ფონდში და როდესაც საპენსიო ასაკი მოუწევს, ამ დაგროვილ თანხებს უკან იბრუნებს. საპენსიო ფონდში დაგროვილი თანხა უნდა განთავსდეს სხვადასხვა მომგებიან ქაღალდებში და მომგებიან ოპერაციებში, რომლის შედეგად, ადამიანი, რომელიც საკუთარ დანაზოგს საპენსიო ფონდს ანდობს, იღებს არა უბრალოდ იმ თანხის ჯამს, რომელიც საპენსიო ფონდს გადაუხადა, არამედ ამ თანხის გაზრდილ რაოდენობას. თანხის გაზრდის საფუძველი არის ის მომგებიანი ოპერაციები, რომლებშიც საპენსიო ფონდი ამ თანხას განათავსებს. ეს არის კლასიკური სქემა.
პრობლემა გახლავთ ის, რომ მოსახლეობა, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც ასეთი კულტურა არ არსებობდა, ვერ ელევა თავის შემოსავლებიდან ვერც ერთ თეთრს და, როგორც წესი, არ დებს ფულს დაგროვებით საპენსიო სქემაში. საქართველოში ეს სქემა უკვე დიდი ხანია არსებობს, არსებობს სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანიები, რომლებიც ამ მიმართულებითაც მუშაობენ, მაგრამ ადამიანები, პრაქტიკულად, საკუთარ სიბერეს ნაკლებად აზღვევენ. ასეთ ვითარებაში კი საჭიროა იძულებითი კომპონენტის შემოტანა, როდესაც სახელმწიფო აიძულებს ადამიანს – გარკვეული თანხა თავისი სიბერის თვითუზრუნველყოფისათვის გადადოს. ეს სქემა საჭიროა, რათა თანდათან ჩამოყალიბდეს სიბერის თვითუზრუნველყოფის გარკვეული კულტურა. მაგალითისთვის ჯანმრთელობის დაზღვევა გავიხსენოთ. ეს კულტურა, ბოლო წლებია, რაც განვითარდა, თორემ თავიდან სადაზღვევო კომპანიებით ხალხი ნაკლებად სარგებლობდა. თანდათანობით გამოჩნდა გარკვეული კომპონენტები, რომლებიც იძულებით აზღვევდნენ მომსახურე პერსონალს. დღეს ეს უკვე იმდენად გავრცელებული ფორმაა, რომ ადამიანები თვითონ ეძებენ – რომელ სადაზღვევო კომპანიას შეუძლია დააზღვიოს მისი ჯანმრთელობა.
საქართველოში დიდი ხანია მიდიოდა საუბარი იმაზე, რომ დაგროვებითი პენსიის სქემა ამოქმედებულიყო, მაგრამ ახლა, მეტ-ნაკლებად რეალისტური ფორმა მიიღო ამ ყველაფერმა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ არასდროს არ არსებობდა პოლიტიკური ნება – ეს საქმე ბოლომდე მიეყვანათ. შევარდნაძის მთავრობას ეს უჭირდა, ხოლო „ნაცმოძრაობის“ მთავრობას სულ სხვა მიდგომა ჰქონდა: თვითონ ადამიანმა გადაწყვიტოს – უნდა მას ეს თუ არა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ადამიანი ამას ვერასდროს გადაწყვეტს, თუ იძულების ელემენტი არ გაჩნდა და გარკვეული გამოცდილება არ შეიქნა. ხოლო გამოცდილება არ შეიქმნება, თუ ადამიანებმა ეს სქემა არ გამოიყენეს და მერე აქედან გარკვეული სიკეთე არ მიიღეს. სახელმწიფოს მხრიდან იძულება, ამ შემთხვევაში, აუცილებელია, რომ გამოცდილება დაგროვდეს. იძულებითი წესის კომპონენტის შემოღება მიზანშეწონილია, რათა ადამიანებს ეს კულტურა ჩამოუყალიბდეთ. აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი: შედეგი რომ დაინახო, სულ ცოტა, 20-30 წელი უნდა გავიდეს. ადამიანი შრომით საქმიანობას, დაახლოებით, ოცი წლის შემდეგ იწყებს და პენსიაზე გასვლამდე რამდენიმე ათეული წელი უნდა იმუშაოს. ამ პერიოდში საკმაო თანხა გროვდება, მით უმეტეს, როცა საპენსიო ფონდები ამას კარგად განათავსებენ. ამ ეფექტის ნახვას ძალიან დიდი დრო სჭირდება, ადამიანს ძნელად წარმოუდგენია 40 წლის შემდეგ რა იქნება, ამიტომ არის იძულებითი ელემენტი შემოსატანი...
აღსანიშნავია, რომ იძულებითი საპენსიო სქემის ამოქმედებაში მთელი საზოგადოება ვერ ჩაერთვება, ვინაიდან ის ადამიანები, რომლებიც უკვე 40 წელს გადაცილებულნი არიან, ეს სქემა მათთვის, უბრალოდ, აზრს მოკლებულია, რადგან საჭირო ოდენობის თანხის დაგროვებას ვერ მოასწრებენ. დღეს, რასაც პენსიის სახით ვიღებთ, სინამდვილეში არ არის პენსია. ეს არის შემორჩენილი სახელი საბჭოური წარსულიდან. პენსია არის ის დაგროვებული თანხა, რითაც სიბერეში საკუთარ თავს უზრუნველყოფ. დღევანდელი პენსია, უბრალოდ, სოციალური დახმარებაა გარკვეული ასაკის მიღწევის შემთხვევაში.

ვრცლად