დღის თემა

უნივერსიტეტს ულოცავენ

სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ვუ­ლო­ცავთ ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის და­არ­სე­ბი­დან 100 წლის­თა­ვის სა­ი­უ­ბი­ლეო თა­რიღს. 
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მარ­თ­ლ­მა­დი­დე­ბე­ლი სა­მო­ცი­ქუ­ლო ეკ­ლე­სი­ის ავ­ტო­კე­ფა­ლი­ის აღ­დ­გე­ნა, ქვეყ­ნის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის მო­პო­ვე­ბა და უნი­ვერ­სი­ტე­ტის და­არ­სე­ბა თით­ქ­მის ერთ პე­რი­ოდ­ში მოხ­და. ეს მოვ­ლე­ნე­ბი ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ის­ტო­რი­ა­ში უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი თა­რი­ღე­ბია, რაც, რა თქმა უნ­და, არ იყო შემ­თ­ხ­ვე­ვი­თი. 
მაგ­რამ ამ ფაქ­ტე­ბით მოგ­ვ­რი­ლი სა­ყო­ველ­თაო სი­ხა­რუ­ლი დიდ­ხანს არ გაგ­რ­ძე­ლე­ბუ­ლა, რად­გან მა­ლე­ვე ათე­ის­ტუ­რი რე­ჟი­მი მძი­მედ და­აწ­ვა ქვე­ყა­ნა­საც და ეკ­ლე­სი­ა­საც. 
ამ ურ­თუ­ლეს პე­რი­ოდ­ში უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი რო­ლი სწო­რედ თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­მა შე­ას­რუ­ლა. იგი იქ­ცა რო­გორც მეც­ნი­ე­რულ კვლე­ვა­თა გა­მორ­ჩე­ულ ცენ­ტ­რად, ასე­ვე ცოდ­ნის, სუ­ლი­ე­რე­ბის, ზნე­ო­ბის მა­გა­ლი­თის მიმ­ცე­მად მთე­ლი ერის­თ­ვის. 
ეს იყო ამ პე­რი­ოდ­ში ერ­თა­დერ­თი ად­გი­ლი, სა­დაც, დი­დი წი­ნა­აღ­მ­დე­გო­ბე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ღვი­ო­და და ვი­თარ­დე­ბო­და ეროვ­ნუ­ლი სუ­ლის­კ­ვე­თე­ბა, აზ­როვ­ნე­ბის ის წე­სი, რა­მაც სა­ქარ­თ­ვე­ლო ღირ­სე­უ­ლად გა­მო­ა­ტა­რა დრო­ის ქარ­ცეც­ხ­ლ­ში. 
უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მე­სა­მე სარ­თულ­ზე, გუმ­ბათ­ქ­ვეშ, ტა­ძა­რი ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებ­და; მარ­თა­ლია, შემ­დეგ იგი ბიბ­ლი­ო­თე­კად გა­და­კეთ­და, მაგ­რამ მი­სი მად­ლი დღემ­დე მოყ­ვე­ბა ამ კედ­ლებს. ამი­ტო­მაც, ათე­ის­ტუ­რი რე­ჟი­მის მძვინ­ვა­რე­ბის ჟამ­საც, პე­და­გოგ­თა შო­რის ყო­ველ­თ­ვის იყ­ვ­ნენ ისეთ­ნი, რო­მელ­ნიც ღვთის რწმე­ნას, პირ­და­პირ თუ ირი­ბად, უნერ­გავ­დ­ნენ ახალ­გაზ­რ­დებს. 
შემ­დეგ კი ამი­სა იყო ის, რომ დრო­ის უკუღ­მარ­თო­ბით ფეხ­მო­კი­დე­ბულ კო­მუ­ნის­ტურ იდე­ო­ლო­გი­ას­თან და­პი­რის­პი­რე­ბა პირ­ველ რიგ­ში ამ წი­ა­ღი­დან ხდე­ბო­და, რა­საც დე­და­ეკ­ლე­სია ყო­ველ­თ­ვის გვერ­დ­ში ედ­გა. 
წარ­სულს რომ თვალს ვავ­ლებთ, შე­იძ­ლე­ბა თა­მა­მად ვთქვათ, რომ ეს იყო სა­ერ­თო თავ­და­დე­ბი­სა და თავ­და­უ­ზო­გა­ვი მოღ­ვა­წე­ო­ბის 100 წე­ლი. აქ მო­მუ­შა­ვე პრო­ფე­სორ-მას­წავ­ლე­ბელ­თა ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა არც დღეს არის ნაკ­ლე­ბად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, რად­გან სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ხვა­ლინ­დე­ლი დღე ამ სივ­რ­ცე­ში აღ­ზ­რ­დილ ახალ­გაზ­რ­დებ­ზე კვლა­ვაც დი­დად იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.
უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­ი­უ­ბი­ლეო თა­რიღს კი­დევ ერ­თ­ხელ გუ­ლი­თა­დად ვუ­ლო­ცავთ ყვე­ლას, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი – უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტორს, აკა­დე­მი­უ­რი საბ­ჭოს წევ­რებს, პრო­ფე­სორ-მას­წავ­ლებ­ლებს, რექ­ტო­რატს, ყვე­ლა თა­ნამ­შ­რო­მელს, სტუ­დენ­ტებ­სა და კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლებს.

თქვენ ხართ დღე­ვან­დე­ლი დღე სა­ხე­ლო­ვა­ნი ის­ტო­რი­ი­სა, თქვენ ხართ დი­დი ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის, კონ­ს­ტან­ტი­ნე აფ­ხა­ზის, გრი­გოლ გვე­ლე­სი­ა­ნის, წმ. ექ­ვ­თი­მე თა­ყა­იშ­ვი­ლის, გი­ორ­გი ახ­ვ­ლე­დი­ა­ნის, შალ­ვა ნუ­ცუ­ბი­ძის, დი­მიტ­რი უზ­ნა­ძის, გრი­გოლ წე­რეთ­ლის, პავ­ლე ინ­გო­როყ­ვას, სი­მონ ყა­უხ­ჩიშ­ვი­ლის, აკა­კი შა­ნი­ძის, ან­დ­რია რაზ­მა­ძის, იო­სებ ყიფ­ში­ძის, კორ­ნე­ლი კე­კე­ლი­ძის, პეტ­რე მე­ლი­ქიშ­ვი­ლის, სი­მონ ჯა­ნა­ში­ას, არ­ნოლდ ჩი­ქო­ბა­ვას და სხვა სა­ხე­ლო­ვან და დი­დე­ბულ მეც­ნი­ერ­თა მემ­კ­ვიდ­რე­ნი და გზის გამ­გ­რ­ძე­ლე­ბელ­ნი. 
რა­ო­დენ დი­დია ეს მი­სია და რა­ო­დენ სა­პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო!
შევ­თ­ხოვთ ღმერთს, ჩვენ ყვე­ლას მოგ­ვ­მად­ლოს გუ­ლი გო­ნი­ე­რი, რა­თა ღვთი­სა და ქვეყ­ნის სა­დი­დებ­ლად იყოს ცხოვ­რე­ბაც და საქ­მე­ნიც ჩვენ­ნი.

სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კა­თო­ლი­კოს-პატ­რი­არ­ქი

 

ვუ­ლო­ცავ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პირ­ველ უნი­ვერ­სი­ტეტს 100 წლის იუ­ბი­ლეს, რო­მე­ლიც ცოდ­ნის, თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­სა და პატ­რი­ო­ტუ­ლი სუ­ლის­კ­ვე­თე­ბის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი და თვალ­სა­ჩი­ნო კე­რა გახ­და.
100 წლის წინ, ჩვენ­მა წი­ნაპ­რებ­მა, მის­მა დამ­ფუძ­ნებ­ლებ­მა ევ­რო­პულ ფა­სე­უ­ლო­ბებ­ზე და პროგ­რე­სულ იდე­ებ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ახა­ლი კე­რა შექ­მ­ნეს.
წელს, ისე­ვე რო­გორც ქარ­თულ უნი­ვერ­სი­ტეტს, პირ­ველ ქარ­თულ რეს­პუბ­ლი­კა­საც 100 წე­ლი უს­რულ­დე­ბა.
რო­დე­საც ვსა­უბ­რობთ ჩვე­ნი სა­ხელ­მ­წი­ფოს პირ­ვე­ლი რეს­პუბ­ლი­კის დამ­ფუძ­ნე­ბელ­თა ღვაწ­ლ­ზე, გვახ­სოვს ის უდი­დე­სი ემო­ცი­უ­რი და პატ­რი­ო­ტუ­ლი წვლი­ლი, რო­მე­ლიც ჩვე­ნი სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებ­რი­ო­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის მი­მართ უნი­ვერ­სი­ტეტს მი­უძ­ღ­ვ­ნის.
სწო­რედ პირ­ველ­მა ქარ­თულ­მა უნი­ვერ­სი­ტეტ­მა შე­ას­რუ­ლა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ფუნ­ქ­ცია, პირ­ვე­ლი ქარ­თუ­ლი რეს­პუბ­ლი­კის შექ­მ­ნი­დან დღემ­დე, ქარ­თუ­ლი სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებ­რი­ო­ბის წი­ნა­შე არ­სე­ბუ­ლი უამ­რა­ვი გა­მოწ­ვე­ვის გამ­კ­ლა­ვე­ბი­სა დაძ­ლე­ვის საქ­მე­ში, გა­აძ­ლი­ე­რა ის პატ­რი­ო­ტუ­ლი სუ­ლის­კ­ვე­თე­ბა, რო­მე­ლიც ხე­ლახ­ლა, 70 წლის შემ­დეგ, ახა­ლი ქარ­თუ­ლი სა­ხელ­მ­წი­ფოს შექ­მ­ნით დაგ­ვირ­გ­ვინ­და.
კი­დევ ერ­თ­ხელ ვუ­ლო­ცავ ყვე­ლას – სტუ­დენ­ტო­ბას, პრო­ფე­სორ-მას­წავ­ლებ­ლებს, ქარ­თ­ველ ერს, ვის­თ­ვი­საც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო თა­ნამე­დ­რო­ვე ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ის თა­ნა­შე­მოქ­მე­დია.

გი­ორ­გი მარ­გ­ვე­ლაშ­ვი­ლი, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი

 

2018 წელი უმნიშვნელოვანესი საიუბილეო წელია ჩვენი ქვეყნისთვის – 100 წლის წინ გამოცხადდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და დაარსდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით, ეს იყო ორი ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენა საქართველოსთვის.
ჩვენმა დიდმა წინაპრებმა, უნივერსიტეტის დამაარსებლებმა და მათმა თანამოაზრეებმა მტკიცე საფუძველი ჩაყარეს საიმისოდ, რომ უნივერსიტეტი გამხდარიყო არა მარტო მთავარი საუნივერსიტეტო განათლების ცენტრი, არამედ შეესრულებინა ეროვნული ღირებულებების დამკვიდრებისა და კულტურის კერის როლი საქართველოში.
დღეს ჩვენ ვამაყობთ, რომ გვაქვს დიდი ტრადიციების მქონე უმაღლესი სკოლა, რომლის კედლებს ბევრი სახელოვანი მეცნიერი და პედაგოგი ახსოვს და რომელმაც არაერთი საამაყო შვილი აღუზარდა ქვეყანას. სასიხარულოა, რომ ეს ტრადიციები დღესაც ღირსეულად გრძელდება და მას მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებს შორის საპატიო ადგილი უჭირავს.
მჯერა, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელს ატარებს, კვლავაც იქნება მთავარი უმაღლესი საგანმანათლებლო და კულტურის კერა და კიდევ არაერთ საამაყო თაობას აღუზრდის ჩვენს ქვეყანას.
ყველა უნივერსიტეტელს და სრულიად საქართველოს გილოცავთ ჩვენი უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს!

გიორგი კვირიკაშვილი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ვულოცავ 100 წლის იუბილეს. ამ იუბილეს ვულოცავ სრულიად საქართველოს, რომლის უახლეს ისტორიაში უნივერსიტეტმა უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა. ამ იუბილეს ვულოცავ უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებს, კურსდამთავრებულებს და, განსაკუთრებით, სტუდენტებს, რომლებიც დღეს განათლებას ისტორიულ კედლებში იღებენ. ეს არის გამორჩეული მნიშვნელობის თარიღი პირადად ჩემთვის, როგორც ,,უნივერსიტეტელისთვის” და თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის პროფესორისთვის.
თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის როლი და მნიშვნელობა ყოველთვის განსაკუთრებული იყო, არის და იქნება მომავალშიც. უნივერსიტეტი არის ჩვენი ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნებისა და საქართველოს ეროვნული მომალის გარანტი. უნივერსიტეტი, მისი პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე რთულ მომენტებში იდგნენ ჩვენი ეროვნული ინტერესების სადარაჯოზე.
თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი, როგორც ცოდნის ტაძარი, აგრძელებს ასი წლის წინ დაწყებულ საქმეს და ჩვენი ვალია, ხელი შევუწყოთ მას ამ უდიდესი მისიის შესრულებაში. ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტს სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს საქართველოს წინსვლისა და დამოუკიდებლობის განმტკიცებისთვის!

ირაკლი კობახიძე, საქართველოს პარლამენტის თავჯმდომარე

 

 

 

მეცნიერება და განათლება – თავისთავად უდიდესი ფასეულობები, ამავდროულად, სხვა საზოგადო სიკეთეთა – თავისუფლების, კეთილდღეობის, განვითარების აუცილებელ წინაპირობებს წარმოადგენენ. ეს კარგად ესმოდათ ივანე ჯავახიშვილს, პეტრე მელიქიშვილს, კონსტანტინე აფხაზს, ექვთიმე თაყაიშვილს, დიმიტრი უზნაძეს, ჩვენი ქვეყნის სხვა უდიდეს შვილებს, რომლებმაც უნივერსიტეტის დაარსება ცხოვრების უმთავრეს მიზნად დაისახეს. ამ მიზნის ხორცშესხმით უნივერსიტეტი იქცა მეცნიერების, კულტურისა და აზროვნების უმნიშვნელოვანეს კერად, საზოგადოებრივი ცხოვრების ძლიერ ბურჯად, რომელიც ერთნაირად ძვირფასია ყველა ქართველისათვის.

ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში ყოფნისას, ყველაფერი ეროვნულის – ენის, კულტურის, ტრადიციების ხანგრძლივი დევნის შემდეგ, ავტოკეფალიის მოპოვებასთან ერთად, უნივერსიტეტის დაფუძნება იქცა გადამწყვეტ ნაბიჯად თავისუფლების გზაზე, რომელიც 1918 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დეკლარაციით დაგვირგვინდა. ეს ისტორიული მოვლენები სამი დედაბოძია, რომელთაც ჩვენი დამოუკიდებლობა, თავისუფლებისა და განვითარებისკენ სწრაფვა დაეფუძნა. 

დღესაც, უძველესი და თვითმყოფადი კულტურის მქონე საქართველოს უკეთეს მომავალზე ფიქრისას ბუნებრივად წარმოვიდგენთ უნივერსიტეტს, როგორც ხვალინდელი დღის ერთ-ერთ მთავარ სამჭედლოს.
წელს პირველი ქართული უნივერსიტეტის დაარსებიდან 100 წლისთავს ვზეიმობთ. ჩვენთან ერთად საუკუნოვან იუბილეს, იუნესკო-ს ეგიდით, საერთაშორისო თანამეგობრობაც აღნიშნავს.
საზეიმო წუთებში, დამაარსებლებთან ერთად, მადლიერების გრძნობით ვიხსენებთ ყველას, ვინც საკუთარი ცხოვრება დედაუნივერსიტეტს მიუძღვნა.
მადლობას გიხდით პროფესორებსა და მეცნიერებს, ვინც დღეს გადასცემთ ფასდაუდებელ ცოდნასა და გამოცდილებას ქვეყნის ხვალინდელი დღის მშენებლებს – ახალგაზრდობას; სტუდენტებს, ვინც აუდიტორიებსა თუ ლაბორატორიებში, ბიბლიოთეკებსა თუ კვლევით ცენტრებში ცოდნის დაუფლებით არა მხოლოდ საკუთარ ღირსეულ ცხოვრებას, არამედ ახალ – განათლებულ და თავისუფალ ადამიანთა საქართველოს ქმნით. მადლობა ყველა თანამშრომელს, ვინც ამაყად და დაუღალავად ემსახურებით უნივერსიტეტის განვითარებას.
როგორც განათლების მინისტრი, გპირდებით თანადგომას თქვენს ძალისხმევაში, რადგან მჯერა, რომ იგი ახალი სამეცნიერო და შემოქმედებითი სიმაღლეების ათვისებისა და ქვეყნის განვითარების საწინდარია.
თქვენთან ერთად, მთელ ჩვენ საზოგადოებას ვულოცავ იუბილეს და შემდგომ წინსვლას ვუსურვებ პირველ ქართულ უნივერსიტეტს.

მიხეილ ჩხენკელი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი

 

უნი­ვერ­სი­ტე­ტის 100 წლის იუ­ბი­ლეს ვუ­ლო­ცავ არა მხო­ლოდ უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ლებს, არა­მედ სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თ­ვე­ლოს!
უნი­ვერ­სი­ტე­ტის და­არ­სე­ბა არ გახ­ლავთ ლო­კა­ლუ­რი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის მოვ­ლე­ნა, რა­საც ადას­ტუ­რებს ის ფაქ­ტი, რომ ჩვე­ნი 100 წლო­ვა­ნი იუ­ბი­ლე იუ­ნეს­კოს ეგი­დით აღი­ნიშ­ნე­ბა. ამ­დე­ნად, ეს არის ხაზ­გას­მა იმი­სა, რომ ჩვენს იუ­ბი­ლეს სა­ერ­თა­შო­რი­სო მას­შ­ტა­ბით დამ­სა­ხუ­რე­ბუ­ლად ვი­ზე­ი­მებთ. ჩვენ მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­მო­ვი­ყე­ნებთ ამ სა­ზე­ი­მო გან­წ­ყო­ბას და ამ კონ­ტაქ­ტებს, რა­თა გაღ­რ­მავ­დეს ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი ჩვენს პარ­ტ­ნი­ო­რებ­თან.
დი­დი მად­ლო­ბა მინ­და გა­და­ვუ­ხა­დო ყვე­ლას, ვინც მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღო თსუ-ის იუ­ბი­ლეს ღირ­სე­უ­ლად აღ­ნიშ­ვ­ნა­ში, უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­სად­მი მხარ­და­ჭე­რა­ში, რაც გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბა­ში – იგეგ­მე­ბა უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მე­ო­რე კორ­პუ­სის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია, უკ­ვე გად­მოგ­ვე­ცა სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის მქო­ნე სტუ­დენ­ტუ­რი სა­ერ­თო საც­ხოვ­რე­ბე­ლი ლის­ზე, უნი­ვერ­სი­ტე­ტის 100 წლის სა­ი­უ­ბი­ლეო თა­რი­ღის აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეროვ­ნულ­მა ბან­კ­მა 5 ლა­რის ნო­მი­ნა­ლის ვერ­ც­ხ­ლის სა­კო­ლექ­ციო მო­ნე­ტა გა­მო­უშ­ვა, ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ უნი­ვერ­სი­ტეტს გად­მოს­ცა თბი­ლი­სის პა­თა­ნა­ტო­მი­ის ცენ­ტ­რი, სა­დაც ჩვე­ნი სა­მე­დი­ცი­ნო ფა­კულ­ტე­ტის სტუ­დენ­ტებს პრაქ­ტი­კუ­ლი მე­ცა­დი­ნე­ო­ბე­ბი უტარ­დე­ბათ. ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ, ასე­ვე, კონ­კურ­სი გა­მო­აც­ხა­და თსუ-ის სა­ი­უ­ბი­ლეო სა­ფოს­ტო მარ­კის ეს­კიზ­ზე, უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში გა­და­იჭ­რე­ბა მას­შ­ტა­ბუ­რი სა­ერ­თო საც­ხოვ­რებ­ლის აშე­ნე­ბის სა­კით­ხი – სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ გა­მო­აც­ხა­და ინ­ტე­რეს­თა გა­მო­ხატ­ვა მას­შ­ტა­ბუ­რი სა­ერ­თო საც­ხოვ­რებ­ლის მშე­ნებ­ლო­ბა­ზე. ეს პრო­ექ­ტი სა­ბო­ლო­ოდ გა­დაწ­ყ­ვეტს სტუ­დენ­ტ­თათ­ვის სა­ერ­თო საც­ხოვ­რებ­ლე­ბის პრობ­ლე­მას არა მხო­ლოდ თსუ-სთვის, არა­მედ სხვა უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის­თ­ვი­საც.
ჩვენ ვა­მა­ყობთ, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში პირ­ვე­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი დღე­საც ლი­დე­რია და რე­გი­ონ­ში პირ­ვე­ლი ად­გი­ლი უკა­ვია კვლე­ვე­ბის, იმ­პაქტ-ფაქ­ტო­რი­ან გა­მო­ცე­მებ­ში პუბ­ლი­კა­ცი­ე­ბის მი­ხედ­ვით და მსოფ­ლი­ოს სა­უ­კე­თე­სო უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის 2%-ში შე­დის.
უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, სტუ­დენ­ტებს, პრო­ფე­სორ-მას­წავ­ლებ­ლებს, მეც­ნი­ერ-თა­ნამ­შ­რომ­ლებს და უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ყვე­ლა თა­ო­ბის კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბულს (ჩვენ ხომ 300 000-ზე მეტ­ნი ვართ) ვუ­ლო­ცავ ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის 100 წლის იუ­ბი­ლეს!

გიორგი შარვაშიძე, თსუ-ის რექტორი

 

გილოცავთ კავკასიაში პირველი ეროვნული უნივერსიტეტის დაფუძნებიდან 100 წლის იუბილეს. განათლება თავისუფლებაა და ამის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი სწორედ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტია, რომელიც საქართველოს ისტორიის უმნიშვნელოვანეს პერიოდში დამოუკიდებლობის მოპოვების პარალელურად შეიქმნა. უნივერსიტეტის შექმნის იდეა სწორედ თავისუფალ, ქვეყნის განვითარების მისიის მატარებელ ადამიანებს ეკუთვნით, რადგან შეუძლებელია თავისუფლება განათლების გარეშე და პირიქით. დღეს უკვე რთული და პერიპეტიებით აღსავსე ასწლეულის გავლის შემდეგ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩვენთვის არა მხოლოდ თავისუფლებასთან და დამოუკიდებლობასთან, არამედ ეროვნული მიზნებისათვის ბრძოლასთან, განვითარებასთან, ერთიანობასთან და, რაც მთავარია, უკეთეს მომავალ თაობასთან ასოცირდება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა შეძლო არა მარტო სხვადასხვა დარგის უმაღლესი რანგის სპეციალისტები აღეზარდა, არამედ ეროვნული ღირებულებები ჩაენერგა თითოეული სტუდენტისთვის. სწორედ ამ უდიდესი მისიის გამოა ის გამორჩეული სასწავლებელი.
მოხარული ვარ, რომ წლევანდელი საიუბილეო ღონისძიებები იუნესკოს ეგიდით იმართება და იმედს გამოვთქვამ, ახლო მომავალში, უნივერსიტეტის მმართველობის ძალისხმევით, პირველი ქართული უმაღლესი სასწავლებელი უმაღლეს სიმაღლეებს მიაღწევს და გამორჩეული გახდება არა მარტო რეგიონში, არამედ ევროპაშიც.
კიდევ ერთხელ გილოცავთ და წარმატებულ საიუბილეო წელს გისურვებთ!

კახა კალაძე, ქ. თბილისის მერი

ვრცლად

დღეს აღდგენილი „უნივერსიტეტის საზოგადოების“ მიზანი უნდა გახდეს უნივერსიტეტის ყოველმხრივ გაძლიერება

2017 წლის 15 დეკემბერი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის ისტორიული დღეა – ამ დღეს აღდგა „ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება“, რომელმაც საუკუნის წინ კავკასიაში პირველი უნივერსიტეტის დაარსება განაპირობა. ამავე ღონისძიებით დაიწყო უნივერსიტეტის საუკუნოვანი იუბილეს აღნიშვნაც!
„ქართული უნივერსიტეტის“ საზოგადოების აღდგენა შეკრებილ სტუმრებს რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ ამცნო და განაცხადა, რომ საზოგადოება, უპირველესად, ორიენტირებული იქნება ნიჭიერი სტუდენტების გამოვლენაზე და მხარდაჭერაზე: „სტუდენტი არის ცენტრი ყველაფრისა, რის გარშემოც აიგო უნივერსიტეტი თავის დროზე და დღემდე ეს პრინციპი არის ურყევი. დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ კონსტიტუციაში დავაფიქსიროთ უნივერსიტეტის ავტონომია. ეს არის გაგრძელება იმ ისტორიისა, რომელიც 100 წლის წინ დაიწყო“, – აღნიშნა გიორგი შარვაშიძემ. 
„ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოების“ აღდგენის ღონისძიებას დაესწრნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის მოსაყდრე მეუფე შიო, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი, ქალაქ თბილისის მერი კახა კალაძე და მოწვეული სტუმრები. 
საზოგადოება, რომელიც უნივერსიტეტის განვითარებაზე ზრუნვას ისახავს მიზნად, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებსა და მის მხარდამჭერებს გააერთიანებს. მას ცნობილი ქართველი მეცნიერი, ლუნდის (შვედეთი) უნივერსიტეტის პროფესორი ზაალ კოკაია უხელმძღვანელებს.

 

100 წლის წინ...

„ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება“ 1917 წელს შეიქმნა და კავკასიის რეგიონში პირველი ეროვნული უნივერსიტეტის დაფუძნებას ისახავდა მიზნად. უნივერსიტეტის საზოგადოების დამფუძნებლები პირველად 1917 წლის 12 მაისს თბილისში, პეტრე მელიქიშვილის ბინაში შეიკრიბნენ. მას სულ 28 კაცი ესწრებოდა. კრებას ხელმძღვანელობდა ექვთიმე თაყაიშვილი. 

კრების დადგენილების თანახმად, დაფუძნდა „ქართული თავისუფალი უნივერსიტეტის“ საზოგადოება, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა უნივერსიტეტის დაარსების საქმეში. ამ კრებაზე ისტორიული სიტყვა წარმოთქვა ივანე ჯავახიშვილმა, რომელმაც უნივერსიტეტის დაარსების აუცილებლობა დაასაბუთა: „ყოველი ერის მეცნიერებას მსოფლიო გონებრივ შემოქმედებისათვის იმდენად აქვს მნიშვნელობა, რადგანაც იგი საერთო კაცობრიობის სალაროში საკუთარ წვლილს შეიტანს და თავისებურობას გამოიჩენს... ქართული უნივერსიტეტი ერთსა და იმავე დროს სამეცნიერო კვლევა-ძიების და ცდის დაწესებულებაც უნდა იყოს და უმაღლესი სამეცნიერო სასწავლებელიც, სადაც მეცნიერების შესწავლა და სამეცნიერო მუშაობის მეთოდების და პრაქტიკის შეთვისება შესაძლებელი იქნება. ამ უნივერსიტეტის პროფესორები და ხელმძღვანელნი მარტო ლექციების მკითხველნი კი არ უნდა იყვნენ, არამედ უპირველესად ყოვლისა მეცნიერნი და მკვლევარნი, რომელნიც თავიანთ ნაშრომებით მეცნიერების წარმატებას უნდა უწყობდნენ ხელს და მეცნიერებაზე ცხოველ მისაბაძავი მაგალითიც იყვნენ მოზარდ თაობისათვის“, – ასე განუსაზღვრავს უნივერსიტეტის ფუნქცია ივანე ჯავახიშვილს.
„ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოებამ“ ამ შეხვედრაზე აიღო პასუხისმგებლობა, რომ ნახევარი წლის განმავლობაში ჩაატარებდა მოსამზადებელ სამუშაოებს უნივერსიტეტის გახსნისათვის. 
საზოგადოება ორი მიმართულებით მუშაობდა – 1) ინტელექტუალური შრომა, რომელიც განსაზღვრავდა – ვინ უნდა ყოფილიყო მოწვეული პირველ ქართულ უნივერსიტეტში, ვის რა საგანი უნდა წაეკითხა და ა.შ და 2) ფინანსების მოძიება. 
საზოგადოებაში გაწევრიანდა საქართველოში მცხოვრები ბევრი ადამიანი. საარქივო დოკუმენტებში შემონახულია მონაწილეთა სია, ვინაობა, მათ მიერ გადახდილი თანხა და ა.შ. დადგენილი იყო, რომ საზოგადოების წევრობისთვის ერთჯერადად იხდიდნენ 300 მანეთს და შემდეგ ყოველწლიურად 25 მანეთს.
1917 წლის შემოდგომაზე უნივერსიტეტის დამფუძნებელთა მუშაობა უმაღლესი სასწავლებლის გასახსნელად კიდევ უფრო ფართოდ გაიშალა. 
1917 წლის 3 ოქტომბერს ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოების პირველ საერთო კრებაზე ივანე ჯავახიშვილმა უნივერსიტეტის „დებულებანი და წესდება“ წარადგინა. მალევე – 6 დეკემბერს, მან საზოგადოების გამგეობის კრებას გააცნო უნივერსიტეტის მომავალი სასწავლო წლის სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვა, რომელიც 200 000 მანეთით განისაზღვრა, თანაც მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მხოლოდ სიბრძნისმეტყველების ფაკულტეტი იქნებოდა გახსნილი. საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლება უნივერსიტეტში მხოლოდ 1918 წლის სექტემბრიდან შეიძლებოდა, ხოლო სამკურნალო ფაკულტეტის გახსნა ორ წელზე ადრე ვერ მოხერხდებოდა. დიდხანს კამათობდნენ უნივერსიტეტის გახსნის ზუსტ თარიღთან დაკავშირებით. შემოწირული თანხის სიმცირის გამო გამგეობის ზოგიერთი წევრი უნივერსიტეტის გახსნის გადადებას უჭერდა მხარს, ივანე ჯავახიშვილი კი პრინციპულად მოითხოვდა, რომ უნივერსიტეტი უეჭველად 1918 წლის იანვარში გახსნილიყო.
1917 წლის 15 დეკემბერს (ძვ. სტილით 2 დეკემბერს) ამიერკავკასიის კომისარიატმა უნივერსიტეტის წესდების ძირითადი დებულება საბოლოოდ დაამტკიცა. შედეგად, ზუსტად 100 წლის წინ, 1917 წლის 15 დეკემბერს (ძვ. სტილით 2 დეკემბერს) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიულად დაფუძნდა, რაშიც სწორედ „ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოებამ“ შეიტანა დიდი წვლილი (მასალები წიგნიდან „პროფესორთა საბჭოს ოქმები“).


100 წლის შემდეგ

ზუსტად 100 წლის შემდეგ, 2017 წლის 15 დეკემბერს „უნივერსიტეტის საზოგადოებამ“ კიდევ ერთხელ აიღო პასუხისმგებლობა, რომ, კურსდამთავრებულებთან აქტიური კომუნიკაციის საფუძველზე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მყარად დაიკავებს ადგილს მსოფლიოს მოწინავე უნივერსიტეტებს შორის. 
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ღონისძიებაზე ისაუბრა უნივერსიტეტის განსაკუთრებულ ფუნქციაზე, რომელიც მან ქართული სახელმწიფოს გაძლიერებაში შეიტანა და აღნიშნა, რომ „აქ საფუძველი ჩაეყარა იმ პატრიოტულ სულისკვეთებას, რომელსაც უნდა მოეტანა ახალი დამოუკიდებლობის აღდგენა, შეექმნა ახალი თაობა, რომელიც იტვირთავდა ქვეყნის მომავალ მართვას; აქედან ანათებდა იმედი დაკარგული სახელმწიფოებრიობის აღდგენისა. როცა ვსაუბრობთ იმ ღვაწლზე, რომლითაც შეიქმნა ახალი სახელმწიფო, უდიდესი ინტელექტუალური, ემოციური და პატრიოტული წვლილი, სწორედ უნივერსიტეტზე მოდის“, – განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა.
პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა იმ სახელმწიფო გადაწყვეტილების შესახებ, რომლის თანახმადაც, უმოკლეს ხანში დაიწყება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის – თსუ-ის II კორპუსის რეაბილიტაცია; ასევე, სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტსა და უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლაში (ISET). „თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ყოველთვის იყო გაცილებით უფრო დიდი ღირებულება და ფასეულობა, ვიდრე ეს არის მხოლოდ საგანმანათლებლო კერა. ეს ყოველთვის იყო კულტურის კერა და ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ბურჯი იმ ურთულესი წლების განმავლობაში, როდესაც კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნება“, – აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა.
უნივერსიტეტის საიუბილეო დღეებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებზე გაამახვილა ყურადღება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ გაისად მეცნიერების ფესტივალი უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს მიეძღვნება და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება. „დღეს აღდგა „ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება“, სადაც ყველას აქვს საშუალება, რომ თავისი წვლილი შეიტანოს უნივერსიტეტის განვითარების ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში. მინდა, მივულოცო უნივერსიტეტელებს და მთელ საქართველოს დღევანდელი ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. განათლების და მეცნიერების სამინისტრო სხვა მრავალ პროექტთან ერთად დაიწყებს 3000 სტუდენტისთვის გათვლილი საერთო საცხოვრებლის მშენებლობას“, – განაცხადა მან. 
უნივერსიტეტში შეკრებილი საზოგადოება დალოცა სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის მოსაყდრემ მეუფე შიომ, რომელმაც განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი უნივერსიტეტის დამსახურებას ერის სულიერების შენარჩუნებაში: „უნივერსიტეტის დაარსება იყო ერთ-ერთი გადამწყვეტი და უმნიშვნელოვანესი მოვლენა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ისტორიაში. იგი, საგანმანათლებლოსთან ერთად, არის სულიერი ღირებულებების ცენტრი, ცენტრი სულიერი და ეკლესიური აზროვნების გადარჩენისა“, – აღნიშნა მან.
ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოების მნიშვნელობაზე ისაუბრა საზოგადოების თავმჯდომარემ, თსუ-ის კურსდამთავრებულმა, ლუნდის (შვედეთი) უნივერსიტეტის პროფესორმა ზაალ კოკაიამ: „უნივერსიტეტი არის არა მხოლოდ ის ადგილი, სადაც ვყალიბდებით როგორც პროფესიონალები, მოაზროვნეები, არამედ, როგორც საზოგადოების წევრები. უნივერსიტეტი ყველასია. მას არ აქვს სოციალური, ეროვნული, რელიგიური, გენდერული, პოლიტიკური თუ სხვა კუთვნილება. ის ეკუთვნის საზოგადოებას. ბუნებრივია, ჩვენ ყველას გვიჩნდება სურვილი, რომ, გარკვეულწილად, ხარკი გადავუხადოთ უნივერსიტეტს – ის, რაც ჩვენ მივიღეთ უნივერსიტეტში და გაგვყვა მთელი ცხოვრების მანძილზე, შეძლებისდაგვარად უკან დავუბრუნოთ – შევიტანოთ ჩვენი წვლილი ალმა მატერის კეთილდღეობასა და შენებაში!“ – მიმართა საზოგადოებას ზაალ კოკაიამ.


ფაქტი/შეფასება/კომენტარი

იმ ხალხს, რომელსაც დღეს დაევალება ამ საზოგადოების გაძღოლა, არც გაუწყვეტია კავშირი თავის წინაპარ საზოგადოებასთან

თამაზ კვაჭანტირაძე, პროფესორი, თსუ-ის კურსდამთავრებული:

– „უნივერსიტეტის საზოგადოების“ აღდგენა დიდი საქმეა. დღეს ყველაფერი „გატრიზავებულია“ და საზოგადოების ერთ ნაწილში, სამწუხაროდ, აბუჩად აგდების განწყობაა. არადა, უნივერსიტეტი მართლა წმინდა ადგილია. მაშინ, როდესაც დიდმა ივანემ ეს უნივერსიტეტი შექმნა, მისი ფუნქცია საქართველოს გადარჩენა იყო და დიდი მოსამზადებელი ბალავარი ჩადო უნივერსიტეტმა საქართველოს გადასარჩენად. ვინ იცის, იქნებ დღესაც დადგა ის ჟამი, როდესაც ჩვენ ეროვნულ გადარჩენაზე უნდა ვიზრუნოთ? ამიტომ, ამ საზოგადოების აღდგენა ძალიან მნიშვნელოვანია. იმ ხალხს, რომელსაც დღეს დაევალება ამ საზოგადოების გაძღოლა, არც გაუწყვეტია კავშირი თავის წინაპარ საზოგადოებასთან. ამიტომ ჩვენ ვალდებულიც ვართ, მცირე წვლილი შევიტანოთ და გავაგრძელოთ დიდი ივანეს დაწყებული საქმე.


უნივერსიტეტი და უნივერსიტეტელები კიდევ მეტად იაქტიურებენ, რომ ხვალინდელი საქართველო იყოს უფრო მშვიდი და მდიდარი

ნოდარ ხადური, პროფესორი, თსუ-ის კურსდამთავრებული:

– დღეს არის 100 წლის იუბილე მას შემდეგ, რაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ოფიციალურად დაფუძნდა. მიხარია, რომ „უნივერსიტეტის საზოგადოების“ აღდგენის ინიციატივა ზუსტად ამ დღეს გაცოცხლდა და მეც ამ პროცესის მონაწილე ვარ. უნივერსიტეტი არ არის მხოლოდ სასწავლო და სამეცნიერო დაწესებულება. ის არის პრაქტიკულად ყველა დიდი ნაბიჯის დასაწყისი საქართველოში. დარწმუნებული ვარ, რომ უნივერსიტეტი და უნივერსიტეტელები კიდევ მეტად იაქტიურებენ, რომ ხვალინდელი საქართველო იყოს უფრო მშვიდი და მდიდარი.

 

მეც მეძლევა შესაძლებლობა – ჩემი წვლილი შევიტანო უნივერსიტეტის განვითარების მნიშვნელოვან საქმეში

მიხო სვიმონიშვილი, ბიზნესმენი, თსუ-ის კურსდამთავრებული:

– 100 წლის შემდეგ ისევ დადგა ის დღე, როცა ჩვენი სახელოვანი თანამემამულეების მიერ დაარსებული საზოგადოება ახალ სიცოცხლეს იძენს. მაშინ განათლება იყო ჩვენი ქვეყნის წარმატების ერთადერთი გზა. დღესაც იგივე მდგომარეობაშია საქართველო და ვიცით, რომ განათლების გარეშე არაფერი გამოვა. ეს კერა, სადაც ახლა ჩვენ ვდგავართ, იმ შემოწირულობებით შეიქმნა, რომელსაც ამ საზოგადოებამ მოუყარა თავი. მიხარია, რომ მომიწვიეს უნივერსიტეტის საზოგადოების აღდგენის ღონისძიებაზე და მეც მეძლევა შესაძლებლობა – ჩემი წვლილი შევიტანო უნივერსიტეტის განვითარების მნიშვნელოვან საქმეში.

 

მიხარია, რომ შესაძლებლობა მაქვს – ამ ისტორიულ მოვლენაში მივიღო მონაწილეობა

შოთა ცხოვრებაშვილი, პროფესორი, თსუ-ის კურსდამთავრებული:

– ამ საზოგადოების აღდგენას დიდი მნიშვნელობა აქვს უნივერსიტეტის განვითარებისთვის. აქ 83 წელი გავატარე, ჯერ, როგორც სტუდენტმა, ხოლო შემდეგ უკვე, როგორც გეოგრაფიის კათედრის თანამშრომელმა და გამგემ. ორ წელიწადში 100 წლისა გავხდები. მიხარია, რომ მომიწვიეს და შესაძლებლობა მაქვს – ამ ისტორიულ მოვლენაში მივიღო მონაწილეობა. უნივერსიტეტი იყო და არის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების კერა და ყველა უნივერსიტეტელმა თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს მის განვითარებასა და განმტკიცებაში.

 

ეს დღე არის არა მხოლოდ თბილისის უნივერსიტეტის, არამედ სრულიად საქართველოს და ყველა უნივერსიტეტელის დღესასწაული

ლადო პაპავა, აკადემიკოსი, თსუ-ის კურსდამთავრებული:

– 100 წლის წინ ამ საზოგადოების შექმნით საფუძველი ჩაეყარა ქართულ უნივერსიტეტს. ეს იყო სამართლებრივი დაბადების დღე, თუმცა უნივერსიტეტი გაიხსნა მაშინ, როცა პირველი ლექცია ჩატარდა. ქართული ცნობიერებისთვის ეს ნიშნავდა შემობრუნებას საქართველოსკენ და იმ ტრადიციებისკენ, რომელიც მას, ჯერ კიდევ, შუა საუკუნეებში – გელათის და იყალთოს აკადემიების სახით გააჩნდა. ეს იყო ქართველი ხალხის სწრაფვა განათლებისა და მეცნიერებისკენ და რეალურად ასეც მოხდა – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გახდა არა ერთი უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების თუ სამეცნიერო-კვლევითი ორგანიზაციის, მათ შორის, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკვანი. ამიტომ ეს დღე არის არა მხოლოდ თბილისის უნივერსიტეტის, არამედ სრულიად საქართველოს და ყველა უნივერსიტეტელის დღესასწაული.

 

მიმაჩნია, რომ ახლად აღდგენილი საზოგადოებაც იმ სულისკვეთებით უნდა იყოს განმსჭვალული, რომლითაც – მისი წინამორბედი

ზურაბ გაიპარაშვილი, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი, თსუ-ის კურსდამთავრებული:

– თბილისის უნივერსიტეტი, ფაქტობრივად, გაიხსნა „ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოების“ მხარდაჭერით. ამ საზოგადოების შექმნით ივანე ჯავახიშვილმა გადადგა პირველი ნაბიჯი უნივერსიტეტის დასაარსებლად და საზოგადოების მხრიდან მხარდაჭერის მოსაპოვებლად, რადგან სახელმწიფო მხოლოდ ხელს უშლიდა მიზნის განხორციელებაში. „ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოებაში“ გაერთიანდა საზოგადოების საუკეთესო ნაწილი და ყველა ფენის წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა მის მუშაობაში. ამ საზოგადოების გამგეობის სხდომებზე ჩამოყალიბდა მომავალი უნივერსიტეტის სტრუქტურა, ამ საზოგადოებას გააცნო ივანე ჯავახიშვილმა უნივერსიტეტის დებულება, ამ საზოგადოების წევრებმა დაადგინეს მოწვეული მასწავლებლების სია და ა.შ. მიუხედავად იმისა, რომ მაინცდამაინც სერიოზული სახსრების შეგროვება ვერ მოხერხდა, მაინც, ამ საზოგადოებამ დიდი როლი ითამაშა უნივერსიტეტის დაარსებაში. მან მიიტანა საქმე 15 დეკემბრამდე, როცა ოფიციალურად დამტკიცდა ჩვენი უნივერსიტეტის დებულება. აქედან იწყება უნივერსიტეტი.
პირადად მე აღფრთოვანებული ვარ ამ იდეით, რომელიც უნივერსიტეტის რექტორს გიორგი შარვაშიძეს ეკუთვნის, და მიმაჩნია, რომ ახლად აღდგენილი საზოგადოებაც იმ სულისკვეთებით უნდა იყოს განმსჭვალული, რომლითაც – მისი წინამორბედი. „ქარათული უნივერსიტეტის საზოგადოების“ პირველი შემადგენლობის მიზანი იყო – დაეფუძნებინა უნივერსიტეტი, დღეს აღდგენილი საზოგადოების მიზანი კი უნდა გახდეს უნივერსიტეტის გაძლიერება. იმედი მინდა ვიქონიო, რომ წლების შემდეგ მომავალი თაობა გაიხსენებს, რამდენად შეუწყო მან ხელი 100 წლის უნივერსიტეტის განვითარებას.

 

სტუდენტებს უნდა დავეხმაროთ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებასა და კრეატიული ინდუსტრიის განვითარებაში.

მიხეილ გიორგაძე, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი, თსუ-ის კურსდამთავრებული:

– თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო პირველი უნივერსიტეტი კავკასიაში და მან საფუძველი ჩაუყარა პირველი ევროპული ტიპის ქართულ სკოლას. ბუნებრივია, 100 წლის იუბილე მნიშვნელოვანი, სიმბოლური და ჩემთვის, როგორც უნივერსიტეტელისთვის, ამაღელვებელია.
„უნივერსიტეტის საზოგადოებას“, რომელიც დღეს აღდგა, დიდი მისია აქვს შესასრულებელი და ჩვენ, ჩვენი კომპეტენციისა და შესაძლებლობის ფარგლებში, მხარში უნდა დავუდგეთ მას. ვფიქრობ, ძალიან აქტიური ინტერაქცია უნდა იყოს სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან. ჩვენი მხრიდან კი უნდა დავეხმაროთ მათ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებასა და კრეატიული ინდუსტრიის განვითარებაში, სადაც სტუდენტები წამყვანნი იქნებიან. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ხელს შეუწყობს მათ ყველა სასიკეთო ღონისძიებაში.

ვრცლად

ალექსანდრე ცისკარიძე ვიცე-რექტორად დაინიშნა

თსუ-ის მედიცინის ფაკულტეტის ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის კათედრის პროფესორი, დარგის საერთაშორისოდ აღიარებული ექსპერტი ალექსანდრე ცისკარიძე რექტორის მოადგილედ დაინიშნა. 
რექტორის მოადგილეობამდე ალექსანდრე ცისკარიძე 2009 წლიდან თსუ-ის მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი იყო. იგი არის ინსულტის ევროპული ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და სხვა მრავალი საერთაშორისო საზოგადოების წევრი, არაერთი საერთაშორისო და ეროვნული სამეცნიერო ჯილდოს მფლობელი, რამდენიმე საერთაშორისო ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს წევრი და რეცენზენტი.


„თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 100 წლის ხდება. საუკუნოვან იუბილეს იუნესკოს ეგიდით აღვნიშნავთ. ამ ღონისძიების ლაიტმოტივი იქნება ის, რომ უნივერსიტეტში შეიქმნება და განვითარდება ძლიერი კვლევითი ბაზა. ამას, რა თქმა უნდა, სჭირდება მაღალპროფესიული მიდგომა. ამ გადასახედიდან გაცნობებთ, რომ ალექსანდრე ცისკარიძე თსუ-ის პრორექტორი გახდა“, – განაცხადა გიორგი შარვაშიძემ. 
ალექსანდრე ცისკარიძის რექტორის მოადგილედ დანიშვნას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი გამოეხმაურა. თსუ-ის ყოფილმა პრორექტორმა მას ახალი მოვალეობის შესრულების პროცესში წარმატებები უსურვა და სრული მხარდაჭერა აღუთქვა. 
„ჩემი პრორექტორობის პერიოდში მე და ბატონი ალექსანდრე ხშირად ვმუშაობდით ერთად. იგი ბრწყინვალე ორგანიზატორია და თავისი საქმის პროფესიონალი. მიხარია, რომ მან თსუ-ში სამეცნიერო მიმართულება ჩაიბარა. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სახელით ვიტყვი, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინიციატივებს, მათ შორის სამეცნიერო მიმართულებით, სრული მხარდაჭერა ექნება“, – აღნიშნა მიხეილ ჩხენკელმა. 
თსუ-ის მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობაზე 29 ნოემბერს ფაკულტეტის საბჭომ დეკანის მოვალეობის შემსრულებლად ყოფილი მოადგილე, პროფესორი დიმიტრი კორძაია აირჩია. მედიცინის ფაკულტეტის საბჭომ დეკანის არჩევნების ჩატარების თარიღად 2018 წლის 22 იანვარი გამოაცხადა. დეკანის თანამდებობის დაკავების მსურველი პირების განცხადებების მიღება 2018 წლის 8 იანვრიდან დაიწყება და 18 იანვარს დასრულდება.

ვრცლად

უნივერსიტეტის პრორექტორი საქართველოს განათლების მინისტრი გახდა

თსუ-ის ვიცე-რექტორი მიხეილ ჩხენკელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრად 14 ნოემბერს დაინიშნა.
„გპირდებით, მთელ ჩემს ენერგიას, ცოდნასა და გამოცდილებას მოვახმარ საქართველოში განათლებისა და მეცნიერების განვითარებას. ყველა ახალგაზრდამ უნდა იგრძნოს, რომ სახელმწიფო მასზე ზრუნავს – აცხადებს ახლად დანიშნული მინისტრი. მიხეილ ჩხენკელის თქმით, ქვეყანაში განათლების ხარისხის გაუმჯობესება მისი მთავარი პრიორიტეტი იქნება.
საზოგადოება დიდი იმედით შეხვდა მიხეილ ჩხენკელის მინისტრად დანიშვნას და აქედანვე ნდობას უცხადებენ – რომ მდიდარი ბიოგრაფიისა და განათლების სფეროში დიდი გამოცდილების მქონე აწ უკვე მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი წარმატებული რეფორმატორის იმიჯსაც მოირგებს. უნივერსიტეტში მას საქმის კაცის სახელი ჰქონდა და სტუდენტები კომუნიკაბელურ და კონსტრუქციულ ვიცე-რექტორად მოიხსენიებენ.
საუნივერსიტეტო საზოგადოება ყოფილ პრორექტორს ახალ პოსტზე წარმატებებს უსურვებს და მისგან ელოდება არაერთ სიახლეს, რაც ქვეყანასაც და უნივერსიტეტსაც წაადგება.

„აუდიტორია 115“ განათლების ახალ მინისტრს თანამშრომლობას სთავაზობს

განცხადება
საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა, რომ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს, ალექსანდრე ჯეჯელავას მიხეილ ჩხენკელი ჩაანაცვლებს.
მივესალმებით ბატონი მიხეილის დანიშვნას აღნიშნულ თანამდებობაზე. მისი თსუ-ში მუშაობა განსაკუთრებით ნაყოფიერი გამოდგა სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისთვის. სწორედ მის სახელს უკავშირდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გატარებული რეფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტისთვის თანაბარ წვდომას უნივერსიტეტის ფინანსებთან.
იმედს ვიტოვებთ, რომ ის ასევე ღირსეულად გაართმევს თავს მინისტრის თანამდებობას და დაიწყებს განათლების სისტემის რადიკალურ გარდაქმნას.
„აუდიტორია 115“-ის არაერთი ინიციატივა, რომელიც ეხებოდა განათლების ხარისხისა თუ ხელმისაწვდომობის გაზრდას, მიუხედავად იმისა, რომ მოიწონეს წინა მინისტრებმაც, არ განხორციელდა პრაქტიკაში. მათ არ აღმოაჩნდათ შესაბამისი უნარი და კომპეტენცია ცვლილებების დასაწყებად.
ვინაიდან, ჩვენი მიზანია უმაღლესი განათლების სფეროში რადიკალური, პროგრესული რეფორმების გატარება და არა ხმაურიანი აქციების მოწყობა, ვთავაზობთ მინისტრს თანამშრომლობას, რათა ერთობლივი ძალისხმევით შევძლოთ რეალური ცვლილებების დაწყება.
იმედს ვიტოვებთ, რომ ბატონი მიხეილი ჩვენთან ერთად იქნება ბრძოლაში უნივერსიტეტისთვის საბიუჯეტო დაფინანსების მოსაპოვებლად, გარე რეფერირების პრინციპის დასანერგად, სტუდენტებს შორის თანასწორობის დასამკვიდრებლად, რომელიც გარანტირებული იქნება კანონით და ა.შ.

ვრცლად

წლის სა­უ­კე­თე­სო მეც­ნი­ე­რე­ბი თსუ-დან

2017 წლის „მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი“ 10 ოქტომბერს გრანდიოზული ღონისძიებით დასრულდა – გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში წლის საუკეთესო მეცნიერები დაჯილდოვდნენ. ასევე, გამოვლინდნენ ფოტოკონკურსში და ჟურნალისტიკის სტუდენტურ კონკურსებში გამარჯვებულებიც.
„შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაჯილდოებულთა შორის იყვნენ: ქართველოლოგიის დარგში მოღვაწე წლის საუკეთესო უცხოელი მეცნიერი – ტიმოთი ბლაუველტი; საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებებში მოღვაწე 2017 წლის საუკეთესო მეცნიერი – თამარ მახარობლიძე; საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებებში მოღვაწე 2017 წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერი – ლევან ტიელიძე; 2017 წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერი – გიორგი ტეფნაძე; 2017 წლის საუკეთესო მეცნიერი – რამაზ ქაცარავა; 2017 წლის საუკეთესო სამეცნიერო კვლევითი ჯგუფი – თემურ ზაქარაშვილი, ვასილ კუხიანიძე და დავით ქურიძე.
გამარჯვებულებმა მიიღეს როგორც ფულადი, ასევე, მინის გრავირებული ჯილდოები და სერტიფიკატები. გარდა ამისა, წელს პირველად, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, საქართველოში სამეცნიერო დარგის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის დამსახურების სერტიფიკატები გადაეცა 24 მეცნიერს.

გამარჯვებულებს შორის იყვნენ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერები, სამეცნიერო კვლევითი ჯგუფი და სტუდენტები. საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებებში მოღვაწე 2017 წლის საუკეთესო მეცნიერად დასახელდა თსუ-ის გეოგრაფიის ინსტიტუტის მეცნიერი ლევან ტიელიძე; 2017 წლის საუკეთესო სამეცნიერო კვლევით ჯგუფად აღიარებულ იქნა თსუ-ის ფიზიკოსთა ერთი ჯგუფი რამაზ ლომსაძის, მალხაზ გოჩიტაშვილის, რომან კეზერაშვილის და ნუგზარ მოსულიშვილის შემადგენლობით, მეცნიერების თემაზე შექმნილი საუკეთესო სიუჟეტის ავტორად დასახელდა თსუ-ის დოქტორანტი თათია მთვარელიძე, ხოლო საუკეთესო საჟურნალე სტატიის ავტორად – თსუ-ის მასობრივი კომუნიკაციის დოქტორანტი სალომე ბელქანია.

ჩვენ გავესაუბრეთ გამარჯვებულ მეცნიერებს და დავინტერესდით, კონკრეტულად რა სამეცნიერო სამუშაოებისთვის მიენიჭათ მათ ეს ჯილდო.


სამომავლოდ ჩემი პრიორიტეტია საერთაშორისო თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაძლიერება

ინტერვიუ გეოგრაფიის დოქტორთან, თსუ-ის გეოგრაფიის ინსტიტუტის მეცნიერთან, გლაციოლოგ-გეომორფოლოგთან ლევან ტიელიძესთან

– ლევან, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო საზოგადოებისთვის უაღრესად სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ გამარჯვებულთა შორის არის მის წიაღში აღზრდილი ახალგაზრდა მეცნიერი. კონკრეტულად რა პროექტის, ან ნაშრომისთვის მოგენიჭათ ეს ჯილდო?
– შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კონკურსი საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის უკვე ორი წელია არსებობს. ჯილდო კონკურსანტს ენიჭება არა კონკრეტულად ერთი პროექტის ან ნაშრომისთვის, არამედ მეცნიერებაში აქტიური და ნაყოფიერი მოღვაწეობისთვის, აგრეთვე განსაკუთრებული მიღწევების დაფასებისთვის, საქართველოს მეცნიერებისა და საქართველოს შესახებ კვლევების წახალისების და პოპულარიზაციისთვის. ჩემ შემთხვევაში ეს იყო საქართველოს და კავკასიონის მყინვარების შესახებ ბოლო წლებში ჩატარებული კვლევის შედეგები, როგორც სამეცნიერო პუბლიკაციების და მონოგრაფიების სახით, ასევე საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით. 
– რა სამეცნიერო ინტერესები გაქვთ ამჟამად?
– ჩემი კვლევები ეხება საქართველოს და კავკასიის მყინვარების შესწავლას როგორც თანამედროვე, ასევე გეოლოგიურ წარსულში. მაგალითად, რამდენიმე თვის წინ ჩავატარეთ კავკასიონის მყინვარების ინვენტარიზაცია, რომელიც ბოლო ნახევარი საუკუნეა, არ ჩატარებულა. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ აღნიშნულ კვლევაში, უცხოურ სამეცნიერო კვლევით ცენტრებთან ერთად, ლიდერის ფუნქციას თსუ-ის გეოგრაფიის ინსტიტუტი ასრულებდა. კვლევებს ვატარებთ როგორც საველე, ასევე კოსმოსური სურათების და სხვა თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით. 
მყინვარების შესწავლის პარალელურად, განვაახლეთ გეომორფოლოგიური კვლევები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, რომლის საფუძველზეც მომავალ წელს შვეიცარიაში, შპრინგერ ინტერნატიონალ-ის მიერ, დაიბეჭდება ინგლისურენოვანი მონოგრაფია.
– რამდენად მასტიმულირებელია თქვენთვის ეს ჯილდო? 
– მსგავსი ჯილდოების გადაცემა დიდი სტიმულია არა მხოლოდ ჩემთვის, არამედ სხვა ახალგაზრდა მეცნიერებისთვისაც, რომელთაც უკვე გაუჩნდათ სურვილი, რომ მომავალ წელს თვითონაც გახდნენ ამ ჯილდოს მფლობელები.
დავამატებდი იმას, რომ, სამწუხაროდ, მეცნიერება არც ისე პოპულარულია საქართველოში, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდა თაობაში. ერთეული მეცნიერების წახალისების მიუხედავად, ჩვენს ქვეყანაში მეცნიერების განვითარებას კიდევ უფრო მეტი სტიმული, მხარდაჭერა, დაფასება და პირობების შექმნა სჭირდება. შესაბამისად, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ უნივერსიტეტებში და სამეცნიერო ინსტიტუტებში დაიხვეწოს და შეიქმნას შესაბამისი გარემო, სადაც მოხდება ახალგაზრდების დაინტერესება და მეცნიერებაში ჩართულობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, საქართველოდან წასული თითოეული ახალგაზრდა მეცნიერი უახლოეს მომავალში შეიძლება ძალიან ძვირად დაუჯდეს ჩვენ ქვეყანას.


აღიარება ფუნდამენტურ კვლევებში შეტანილი წვლილისათვის

ინტერვიუ ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორთან, თსუ-ის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ატომური ფიზიკის სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიის გამგესთან რამაზ ლომსაძესთან

– ბატონო რამაზ, თქვენი სამეცნიერო ჯგუფის კვლევების შესახებ, რომელიც ატომურ ნაწილაკთა დაჯახებების ფიზიკას შეეხება, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ცნობილია. ორიოდე სიტყვით მოგვიყევით, კონკრეტულად რომელი კვლევითი პროექტებისთვის გამოგარჩიათ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა?
– ბოლო სამი ათეული წლის განმავლობაში ატომურ ნაწილაკთა დაჯახებების ფიზიკისადმი ინტერესმა მნიშვნელოვან მასშტაბებს მიაღწია, თუმცა ამ დარგის სრულყოფილი განვითარება მეთოდურ ცვლილებებთანაა დაკავშირებული, მოითხოვს კვლევის კომპლექსურ მიდგომას და მკვლევართა მაღალ კვალიფიკაციას.
პირველ რიგში ასეთი საჭიროება იგრძნობა, როცა კვლევები ეხება ჩაკეტილი ელექტრონული გარსის მქონე ნაწილაკებს. რეალიზებული პროცესების შესახებ საიმედო მონაცემების მიღებას და წარმართვის მექანიზმების დადგენას ფუნდამენტური მნიშვნელობა გააჩნია და ინტერესი მსგავსი კვლევებისადმი დიდია. ამ ფაქტზე მეტყველებს მსგავს კვლევებში უცხოეთის წამყვანი ჯგუფების აქტიური ჩართულობა. ჩვენს ქვეყანაში აღნიშნული მიმართულებით მხოლოდ ჩვენი ექსპერიმენტული ჯგუფი მუშაობს, რომელიც ინტენსიურადაა ჩართული ხსენებულ დარგში არსებული პრობლემების გადაწყვეტაში. 
წლების განმავლობაში ჩვენს ჯგუფს დაუგროვდა დიდძალი გამოცდილება. მას ხელეწიფება წარმართოს არა მარტო რთული ექსპერიმენტული კვლევები, არამედ მიღებულ შედეგებს მოუძებნოს თეორიული ინტერპრეტაცია.
– ამგვარი კვლევების ჩასატარებლად, ცხადია, საერთაშორისო კავშირები დიდ როლს თამაშობს. თქვენ შემთხვევაში რომელ სამეცნიერო-კვლევით ცენტრებთან არის კომუნიკაცია და რა გამოცდილებას იძენთ ამ კავშირებით? 
– დიახ, ასეთი გამოცდილების შეძენა, გარკვეულწილად, კოლაბორაციული კავშირების შედეგიცაა. მაგალითად, მე, როგორც ჯგუფის ხელმძღვანელი, მრავალგზის ვიყავი მიწვეული გისენის (გერმანია), რენოს, როლას, ბერკლის, ნიუ-იორკის უნივერსიტეტებსა და ლაბორატორიებში კვლევითი სამუშაოების ჩასატარებლად. მიღებული შედეგები ასახულია მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში. ჯგუფის წევრს მალხაზ გოჩიტაშვილს აქვს უცხოეთში მუშაობის გამოცდილება, კერძოდ, მუშაობდა სანკტ-პეტერბურგში და ჰოლანდიის „FOM“ ინსტიტუტში.
ამავე ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ნუგზარ მოსულიშვილი ასევე ჩართულია „ატლას“ (ცერნი) ექსპერიმენტებში, ხოლო კიდევ ერთი წევრი – რომან კეზერაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობს ნიუ იორკის ტექნოლოგიური კოლეჯის თეორიული ფიზიკის განყოფილებას.
კოლაბორაციულ კავშირებზე და ჩვენი ჯგუფის სისტემატურ კვლევებზე მიუთითებს აღნიშნულ დარგში შესრულებული 5 საკვალიფიკაციო ნაშრომი, 120-მდე გამოქვეყნებული შრომა, ბიულეტენებში და მონაცემთა ბაზაში შედეგების განთავსება. ჩვენ მიერ მიღებული შედეგები აღიარებულია უცხოელი კოლეგების მიერ. ამაზე მეტყველებს ერთობლივ გრანტებში ჩვენი ჯგუფის ჩართულობა და ჯგუფის წევრების სისტემატური მიწვევა საერთაშორისო კონფერენციებზე, მათ შორის, როგორც მიწვეულ ლექტორებად. 
– რა სამომავლო გეგმები აქვს თქვენს სამეცნიერო ჯგუფს?
– ჩვენ მიერ მიღებული და გამოქვეყნებული საიმედო მონაცემებით დაინტერესებულია სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების ეროვნული ინსტიტუტი (აშშ). ასევე ჩვენ დაგვევალა, პასუხი გაგვეცა წლების განმავლობაში ჩაკეტილი გარსის მქონე ნაწილაკთა დაჯახების დროს რეალიზებულ პროცესებში არსებულ პრობლემებზე. ამ მიზნით, ჩვენს ჯგუფში შეიქმნა კვლევის გაუმჯობესებული მეთოდები, მოხერხდა ექსპერიმენტული დანადგარების ავტომატიზაცია. ჩვენი ჯგუფის მიერ კონსტრუირებულია ფართო შესაძლებლობების მქონე ანალიზატორი. კვლევის კომპლექსური მიდგომით მოგვეცა საშუალება – ამ სპეციფიკურ უმრავლეს საკვლევ წყვილებზე პირველად ჩაგვეტარებინა გაზომვები. ამჟამად სამეცნიერო ჯგუფი წარმატებით აგრძელებს სისტემატურ კვლევებს ასტროფიზიკური ამოცანების გადასაწყვეტად. მნიშვნელოვანი შედეგები გვაქვს მიღებული მაღალაღგზნებულ მოლეკულურ მდგომარეობათა შესწავლის მიზნით. 
ჯგუფი ოპერატიულად რეაგირებს კვლევის აქტუალურ და თანამედროვე გამოწვევებზე. ამ მხრივ საინტერესო გაზომვები ტარდება ჩვენ მიერ დაბალი ენერგიის (5-120 ევ) ელექტრონების დაჯახებით რთულ ბიოლოგიურ მოლეკულებზე, მათ შორის. ე.წ. „ფულორენებზე“. ამ ნივთიერებათა ფრაგმენტაციის შესწავლით მნიშვნელოვანი განაცხადი კეთდება ზეგამტარებსა და მედიცინაში. უახლოეს მომავალში მიღებული შედეგები აისახება ერთობლივ პუბლიკაციებში.

* * *
მალხაზ გოჩიტაშვილი, ფიზიკის აკადემიური დოქტორი, სამეცნიერო-კვლევითი ჯგუფის წევრი:

– მე ბირთვულ ფიზიკაშიც ვმუშაობ და ატომურ ფიზიკაშიც და უნდა ვთქვა, რომ ეს დარგი – ატომურ ნაწილაკთა დაჯახების ფიზიკა, პროგრესირებადია. ატომური დაჯახებები არის ყველაფრის საფუძველი და ამას მე სტუდენტებსაც ვასწავლი. უნდა აღვნიშნო, რომ ფიზიკის ბევრი მიმართულება განვითარებულა თავის დროზე და მერე მისი განვითარება შეჩერებულა, სრული კვეთებისადმი ინტერესი, კერძოდ, აბსოლუტური მნიშვნელობების გაზომვა და აქტუალობა კი არასოდეს მოკვდება, რადგან ეს არის როგორც ფუნდამენტური, ასევე გამოყენებითი დარგი. ვმუშაობდი ატმოსფეროში მიმდინარე პროცესებსა და მეტასტაბილური ნაწილაკების გაზომვაზე, რომელიც დღესაც აქტუალურია, რადგან სრული კვეთები ამ დარგში მომუშავე მეცნიერებსაც სჭირდებათ. მაგალითად, ბევრმა არ იცის, რომ მაგნიტური ქარიშხალი არის დამუხტული ნაწილაკების დიდი ნაკადი, რომელსაც მაგნიტური ველი მოჰყვება და დედამიწის მაგნიტური ველის შეშფოთებას იწვევს. ასეთ დროს ხდება ნაწილაკების აჩქარება ატმოსფეროს ზედა ფენაში, იწყება მათი ურთიერთქმედება აზოტის და ჟანგბადის მოლეკულებთან და, ამაზე რომ წარმოდგენა შეიქმნას, სწორედ ეს სრული კვეთები უნდა იყოს მაქსიმალურად ზუსტად გაზომილი. ამიტომ, ეს დარგი აქტუალობას არასოდეს დაკარგავს. 
მინდა ისიც დავამატო, რომ ჩვენი ნებისმიერი მოქმედება, სამეცნიერო კვლევა თუ აღიარება ახალგაზრდობის დაინტერესებისთვის უნდა გამოვიყენოთ. მათ გარეშე მომავალი არ იქნება.

ნუგზარ მოსულიშვილი, სამეცნიერო-კვლევითი ჯგუფის წევრი:

– ჩვენ ატომის ფიზიკის დარგში დიდი ხანია ვმუშაობთ, იმ დროიდან, როცა არც ტრანსპორტი იყო, არც შუქი გვქონდა და არც ხელფასი, მაგრამ არასოდეს გვიფიქრია ჯილდოზე. ამას ჩვენ ინტერესის და ფიზიკის სიყვარულის გამო ვაკეთებდით. ამ ყველაფრის „მოტორი“ იყო მაშინდელი ჩვენი ხელმძღვანელი ბორის კიკიანი, ზუსტად ისე, როგორც ახლა რამაზია ჩვენთვის. ჯგუფის აღიარება – ეს დიდი სტიმულია, რომ ვიღაცამ შეგვამჩნია და დაინახა ჩვენი შრომა. მარტო ჩვენ კი არა, ახალგაზრდებიც დაინახავენ, რომ სამეცნიერო შრომა ფასდება.

ვრცლად

სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­დის შე­ღა­ვა­თი­ა­ნი პი­რო­ბე­ბით 3362-მა სტუ­დენ­ტ­მა ისარ­გებ­ლა

„სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის დი­დი შე­ღა­ვა­თია, რო­დე­საც უნი­ვერ­სი­ტე­ტი სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­დას ერ­თ­დ­რო­უ­ლად არ გთხოვს და შეგ­ვიძ­ლია თან­ხა ნა­წილ-ნა­წილ გა­და­ვი­ხა­დოთ. ამ სე­მეს­ტ­რის სა­ფა­სუ­რი სამ ნა­წი­ლად გა­და­მი­ნა­წი­ლეს. რო­დე­საც თან­ხის მე­სა­მე­დი ჩავ­რიც­ხე, ბა­ზა ჩვე­უ­ლებ­რი­ვად გა­იხ­ს­ნა და გა­ვი­ა­რე რე­გის­ტ­რა­ცია“, – აც­ხა­დებს ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა ფა­კულ­ტე­ტის მა­გის­ტ­რა­ტუ­რის სტუ­დენ­ტი სო­ფიო ქავ­თა­რა­ძე. სო­ფი­ოს მსგავ­სად სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის შე­ღა­ვა­თი­ა­ნი პი­რო­ბე­ბით სარ­გებ­ლო­ბის­თ­ვის უნი­ვერ­სი­ტეტს 4000-მდე სტუ­დენ­ტ­მა მი­მარ­თა და მათ შო­რის ვი­სი გან­ც­ხა­დე­ბაც და­უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბე­ლი დარ­ჩა (ასე­თი კი მხო­ლოდ 200-მდე სტუ­დენ­ტი გახ­ლ­დათ), მათ და­ეგ­ზავ­ნათ შეტ­ყო­ბი­ნე­ბა – უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში მო­სუ­ლიყ­ვ­ნენ. ად­მი­ნის­ტ­რა­ცია მათ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლურ რე­ჟიმ­ში სა­კით­ხის გა­დაჭ­რას სთა­ვა­ზობ­და.

სტუდენტთა რე­გის­ტ­რა­ცი­ამ წარმატებით ჩაიარა, თუმცა ცალკეული ხარვეზები მაინც დაფიქსირდა

პრე­ტენ­ზი­ე­ბი, რო­მე­ლიც თსუ-ის სტუ­დენ­ტ­თა ნა­წილ­მა ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­უ­ლი რე­გის­ტ­რა­ცი­ი­სას გა­ახ­მო­ვა­ნა, უკავ­შირ­დე­ბო­და მათ ნაკ­ლებ ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლო­ბას სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის შე­ღა­ვა­თი­ა­ნი გა­დახ­დის კი­დევ უფ­რო გა­მარ­ტი­ვე­ბუ­ლი პი­რო­ბე­ბის შე­სა­ხებ. რამ­დე­ნი­მე სტუ­დენ­ტი უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბას გა­მოთ­ქ­ვამ­და იმა­ზე, რომ მა­თი გან­ც­ხა­დე­ბე­ბი გა­და­სა­ხა­დის გა­დახ­დი­სას შე­ღა­ვა­თე­ბით სარ­გებ­ლო­ბის თა­ო­ბა­ზე ან არ დაკ­მა­ყო­ფილ­და, ან არ მი­უ­ღია ამის შე­სა­ხებ შეტ­ყო­ბი­ნე­ბა. უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ხელ­მ­ძ­ღ­ვა­ნე­ლო­ბა არ გა­მო­რიც­ხავს ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი და ცალ­კე­უ­ლი პრობ­ლე­მის არ­სე­ბო­ბას ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­უ­ლი რე­გის­ტ­რა­ცი­ის პრო­ცეს­ში და ღი­ად აც­ხა­დებს, რომ, სტუ­დენ­ტ­თა მომ­სა­ხუ­რე­ბის თვალ­საზ­რი­სით, გარ­კ­ვე­უ­ლი სა­ხის ხარ­ვე­ზე­ბი და­ფიქ­სირ­და, მაგ­რამ ამას არ ჰქო­ნია სის­ტე­მუ­რი ხა­სი­ა­თი. ზო­გა­დად კი, ინ­ფორ­მა­ცია – თუ რამ­დე­ნი სტუ­დენ­ტის გან­ც­ხა­დე­ბა დაკ­მა­ყო­ფილ­და, ჯერ კი­დევ ახა­ლი სას­წავ­ლო წლის და­საწ­ყის­ში, 18 სექ­ტემ­ბერს გა­მოქ­ვეყ­ნ­და უნი­ვერ­სი­ტე­ტის გა­ზეთ­ში. გთა­ვა­ზობთ ამო­ნა­რიდს ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის ხელ­მ­ძ­ღ­ვა­ნე­ლის ნუ­ნუ ოვ­სი­ა­ნი­კო­ვას ბლიც-ინ­ტერ­ვი­უ­დან: „დღეისთვის არსებული მონაცემებით, საფასურის ეტაპობრივ გადახდასთან დაკავშირებით შემოსული განც-ხადებების 95%-ზე მეტი დაკმაყოფილებულია, ანუ ამოქმედებულია სტუდენტისთ-ვის შეღავათიანი გადახდის წესი. დარჩენილი განცხადებების განხილვა კი მიმდინა-რეობს ინდივიდუალურ რეჟიმში“ (გა­ზე­თი „თბი­ლი­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი“, №8, 2017 წ. 18 სექ­ტემ­ბე­რი). ამ წი­ნა­პი­რო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, აღ­ნიშ­ნუ­ლი სა­კით­ხი დღემ­დე აქ­ტუ­ა­ლუ­რია და, ამ­დე­ნად, უნი­ვერ­სი­ტე­ტის გა­ზე­თი აგ­რ­ძე­ლებს სტუ­დენ­ტ­თა ინ­ფორ­მი­რე­ბას ამ თე­მის ირ­გ­ვ­ლივ.
და­ვიწ­ყოთ იმით, რომ სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის შე­ღა­ვა­თი­ა­ნი გა­დახ­დის პი­რო­ბე­ბის გა­საც­ნო­ბად ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ამ არა­ერ­თი შეხ­ვედ­რა გა­მარ­თა, მათ შო­რის, სტუ­დენ­ტ­თა ჯგუ­ფებ­თა­ნაც. ერთ-ერთ შეხ­ვედ­რა­ზე, რო­მელ­საც ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის ხელ­მ­ძ­ღ­ვა­ნე­ლი ნუ­ნუ ოვ­სი­ა­ნი­კო­ვა და რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე მი­ხე­ილ ჩხენ­კე­ლი უძ­ღ­ვე­ბოდ­ნენ, სტუ­დენ­ტებს კი­დევ ერ­თ­ხელ გა­ნე­მარ­ტათ ის შე­ღა­ვა­თე­ბი, რო­მელ­საც თსუ მათ სთა­ვა­ზობ­და. შე­ღა­ვა­თი­ა­ნი გა­დახ­დის სა­შუ­ა­ლე­ბა, გა­სუ­ლი სას­წავ­ლო წლის მსგავ­სად, ამ­ჯე­რა­დაც მი­ე­ცათ სტუ­დენ­ტებს, რო­მელ­თაც, გარ­კ­ვე­უ­ლი მი­ზე­ზე­ბის გა­მო, არ შე­ეძ­ლოთ დად­გე­ნი­ლი წე­სით სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­და. და­მა­ტე­ბი­თი შე­ღა­ვა­თე­ბის და­წე­სე­ბა კი მხო­ლოდ უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ხელ­მ­ძ­ღ­ვა­ნე­ლო­ბის კე­თი­ლი ნე­ბა და სტუ­დენ­ტე­ბის სო­ცი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე და­წე­სე­ბუ­ლი გა­მო­ნაკ­ლი­სია.
„უნი­ვერ­სი­ტეტ­მა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნა სტუ­დენ­ტე­ბის მო­მარ­თ­ვა და იმ გან­ც­ხა­დე­ბე­ბის სიმ­რავ­ლე, რო­მელ­შიც მი­თი­თე­ბუ­ლი იყო თხოვ­ნა სწავ­ლის სა­ფა­სურ­თან და­კავ­ში­რე­ბით შე­ღა­ვა­თის და­წე­სე­ბის თა­ო­ბა­ზე. თი­თო­ე­ულ სტუ­დენტს სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­და და­ე­წე­რა გან­ც­ხა­დე­ბა, მი­ე­თი­თე­ბი­ნა ის გა­რე­მო­ე­ბე­ბი, რის გა­მოც ით­ხოვ­და შე­ღა­ვა­თე­ბით სარ­გებ­ლო­ბას. გან­ც­ხა­დე­ბე­ბი ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის შე­სა­ბა­მის­მა დე­პარ­ტა­მენ­ტებ­მა გა­ნი­ხი­ლეს და სტუ­დენ­ტებს მი­ე­ცათ სა­შუ­ა­ლე­ბა – შე­ღა­ვა­თი­ა­ნი პი­რო­ბე­ბით გა­და­ე­ხა­დათ სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რი“, – გა­ნაც­ხა­და ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის ხელ­მ­ძ­ღ­ვა­ნელ­მა. მი­სი­ვე თქმით, სტუ­დენ­ტებს ასე­ვე იწ­ვევ­დ­ნენ გა­სა­უბ­რე­ბა­ზე, რა­თა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლურ რე­ჟიმ­ში შე­თან­ხ­მე­ბუ­ლიყ­ვ­ნენ გა­დახ­დის ისეთ გრა­ფიკ­ზე, რო­მე­ლიც მათ­თ­ვი­საც და უნი­ვერ­სი­ტე­ტის­თ­ვი­საც მი­სა­ღე­ბი იქ­ნე­ბო­და.
სა­ერ­თოდ, უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­დის წე­სის შე­სა­ბა­მი­სად, სტუ­დენ­ტი ვალ­დე­ბუ­ლია სწავ­ლის სე­მეს­ტ­რუ­ლი სა­ფა­სუ­რის 50 პრო­ცენ­ტი გა­და­ი­ხა­დოს ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­უ­ლი რე­გის­ტ­რა­ცი­ი­სათ­ვის დად­გე­ნილ ვა­დებ­ში, დარ­ჩე­ნი­ლი ნა­წი­ლი კი – გა­მოც­დე­ბის დაწ­ყე­ბამ­დე პე­რი­ოდ­ში. პირ­ვე­ლი სე­მეს­ტ­რის სტუ­დენ­ტებ­მა სწავ­ლის სე­მეს­ტ­რუ­ლი სა­ფა­სუ­რი – 1125 ლა­რი – უნ­და გა­და­ი­ხა­დონ სრუ­ლად, ხო­ლო და­ვა­ლი­ა­ნე­ბის მქო­ნე სტუ­დენტს მომ­დევ­ნო სე­მეს­ტ­რ­ში სწავ­ლის უფ­ლე­ბა მი­ე­ცე­მა და­ვა­ლი­ა­ნე­ბის და­ფარ­ვის შემ­დეგ. 
აღ­ნიშ­ნუ­ლის მი­უ­ხე­და­ვად, უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ხელ­მ­ძ­ღ­ვა­ნე­ლო­ბამ მი­ი­ღო გა­დაწ­ყ­ვე­ტი­ლე­ბა და და­ვა­ლი­ა­ნე­ბის მქო­ნე სტუ­დენ­ტებს, მათ­თან შე­თან­ხ­მე­ბით, ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად გა­ნუ­საზ­ღ­ვ­რა სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­დის გრა­ფი­კი, ანუ მი­ე­ცათ სწავ­ლის გაგ­რ­ძე­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა. პირ­ველ­სე­მეს­ტ­რე­ლებს, რომ­ლე­ბიც ელო­დე­ბი­ან სა­ხელ­მ­წი­ფო გრანტს და სტუ­დენ­ტებს, რომ­ლე­ბიც მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი პრობ­ლე­მე­ბის გა­მო ვერ იხ­დიდ­ნენ სწავ­ლის სა­ფა­სურს, 100 ლა­რის შე­ნა­ტა­ნის შემ­თ­ხ­ვე­ვა­შიც კი გა­ეხ­ს­ნათ ბა­ზე­ბი და მათ გა­ი­ა­რეს აკა­დე­მი­უ­რი რე­გის­ტ­რა­ცია. შე­ღა­ვა­თე­ბი, პირ­ველ რიგ­ში, შე­ე­ხოთ სტუ­დენ­ტებს სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ვე­ლი ან მრა­ვალ­შ­ვი­ლი­ა­ნი ოჯა­ხე­ბი­დან.

შე­ღა­ვა­თე­ბის და­წე­სე­ბით სტუ­დენ­ტე­ბის და­ვა­ლი­ა­ნე­ბის სა­ერ­თო თან­ხამ 4 მი­ლი­ონ ლა­რამ­დე მი­აღ­წია

ზო­გა­დად, სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­დას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კით­ხე­ბი მგრძნო­ბი­ა­რე თე­მაა რო­გორც სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის, ასე­ვე უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის­თ­ვის. უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა კი პირ­და­პირ და­მო­კი­დე­ბუ­ლია სტუ­დენ­ტის მი­ერ სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­და­ზე, ვი­ნა­ი­დან ბი­უ­ჯე­ტის შევ­სე­ბის ძი­რი­თად წყა­როს სტუ­დენ­ტის მი­ერ გა­დახ­დი­ლი სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რი წარ­მო­ად­გენს.
დღე­ი­სათ­ვის, სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­დის შე­ღა­ვა­თი­ა­ნი პი­რო­ბე­ბით 3362 სტუ­დენ­ტ­მა ისარ­გებ­ლა.
უნ­და ით­ქ­ვას ისიც, რომ სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის და­მა­ტე­ბი­თი შე­ღა­ვა­თე­ბის და­წე­სე­ბა ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის­თ­ვის გარ­კ­ვე­ულ ფი­ნან­სურ სირ­თუ­ლე­ებს წარ­მოქ­მ­ნის. „უკ­ვე მე­ო­რე წე­ლია სტუ­დენ­ტ­თა მო­მარ­თ­ვებს მაქ­სი­მა­ლუ­რად ვით­ვა­ლის­წი­ნებთ, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ამ შე­ღა­ვა­თე­ბის და­წე­სე­ბით სტუ­დენ­ტე­ბის და­ვა­ლი­ა­ნე­ბის სა­ერ­თო თან­ხამ მიმ­დი­ნა­რე სას­წავ­ლო წელს 4 მი­ლი­ონ ლა­რამ­დე მი­აღ­წია. შე­ღა­ვა­თე­ბის და­წე­სე­ბა უნი­ვერ­სი­ტე­ტის­თის, ფი­ნან­სუ­რი თვალ­საზ­რი­სით, საკ­მა­ოდ რის­კი­ა­ნი გზაა, მაგ­რამ ჩვენ და­ვა­დე­ქით ამ გზას, რადგან სწო­რედ იმი­ტომ, რომ სტუ­დენ­ტ­თა ინ­ტე­რე­სე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა ჩვე­ნი მთა­ვა­რი პრი­ო­რი­ტე­ტია. ამ­დე­ნად, მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, რომ მათ შე­თან­ხ­მე­ბუ­ლი გრა­ფი­კით დრო­უ­ლად და­ფა­რონ და­ვა­ლი­ა­ნე­ბა, რა­თა ჩვენც მოგ­ვე­ცეს ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რუ­ლი, სა­მეც­ნი­ე­რო-კვლე­ვი­თი, გაც­ვ­ლი­თი თუ სტუ­დენ­ტუ­რი პრო­ექ­ტე­ბის და ა.შ. და­ფი­ნან­სე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა“, – აღ­ნიშ­ნა ნუ­ნუ ოვ­სი­ა­ნი­კო­ვამ. იგი იმე­დოვ­ნებს, რომ ერ­თობ­ლი­ვი ძა­ლის­ხ­მე­ვით მო­ხერ­ხ­დე­ბა არ­სე­ბუ­ლი სირ­თუ­ლე­ე­ბის გა­და­ლახ­ვა.

ბა­ზე­ბი, პრაქ­ტი­კუ­ლად, ყვე­ლას გა­ეხ­ს­ნა

ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­უ­ლი და აკა­დე­მი­უ­რი რე­გის­ტ­რა­ცი­ი­სას ზო­გი­ერთ სტუ­დენტს შე­ფერ­ხე­ბა ჰქონ­და ბა­ზე­ბის გახ­ს­ნი­სას. სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სის ნა­ტო ჩუ­ბი­ნი­ძის გან­ც­ხა­დე­ბით, ბა­ზე­ბი, პრაქ­ტი­კუ­ლად, ყვე­ლას გა­ეხ­ს­ნა და ტექ­ნი­კუ­რი ხა­სი­ა­თის პრობ­ლე­მა არ ყო­ფი­ლა. მი­სი გან­მარ­ტე­ბით, ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ხის პრობ­ლე­მა, რო­მე­ლიც, შე­საძ­ლოა, შეჰქ­მ­ნო­და სტუ­დენტს, და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი იყო კონ­კ­რე­ტულ სი­ტუ­ა­ცი­ას­თან. „პირ­ვე­ლი­ვე წუ­თებ­ში, რო­გორც კი რე­გის­ტ­რა­ცია და­იწ­ყო, ფა­კულ­ტე­ტე­ბის მი­ხედ­ვით, 95%-ს გავ­ლი­ლი ჰქონ­და აკა­დე­მი­უ­რი რე­გის­ტ­რა­ცია, ხო­ლო ის 5% იყ­ვ­ნენ ის სტუ­დენ­ტე­ბი, რო­მელ­თაც თან­ხა არ ჰქონ­დათ გა­დახ­დი­ლი მი­თი­თე­ბულ ვა­დებ­ში; შე­სა­ბა­მი­სად, იგი ვერ გა­ივ­ლი­და აკა­დე­მი­ურ რე­გის­ტ­რა­ცი­ას, რად­გან აკა­დე­მი­უ­რი რე­გის­ტ­რა­ცი­ის გავ­ლის წი­ნა­პი­რო­ბა არის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­უ­ლი რე­გის­ტ­რა­ცი­ი­ს გავ­ლა. ყვე­ლა სხვა შემ­თ­ხ­ვე­ვა­ში, სრუ­ლი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბით ვაც­ხა­დებ, არა­ნა­ი­რი შე­ფერ­ხე­ბა არ ყო­ფი­ლა“, – გა­ნაც­ხა­და სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­როს­მა. მან ასე­ვე არ გა­მო­რიც­ხა, რომ რე­გის­ტ­რა­ცი­ი­სას და­ბა­ლი ხა­რის­ხის ინ­ტერ­ნეტს შე­იძ­ლე­ბა შე­ექ­მ­ნა ზო­გი­ერ­თის­თ­ვის გარ­კ­ვე­უ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი. ამი­ტომ, Iთ დე­პარ­ტა­მენ­ტი სტუ­დენ­ტებს დღემ­დე ურ­ჩევს ისარ­გებ­ლონ თსუ-ის რე­სურს-ცენ­ტ­რებ­ში გა­მო­ყო­ფი­ლი კომ­პი­უ­ტე­რე­ბით.
სტუ­დენ­ტე­ბის გან­ც­ხა­დე­ბე­ბის გან­ხილ­ვა 9 ოქ­ტომ­ბ­რამ­დე გაგ­რ­ძელ­და.

ვრცლად

ახა­ლი სას­წავ­ლო წე­ლი – სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო სი­ახ­ლე­ე­ბი და გეგ­მე­ბი

უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტრა­ტე­გი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის გეგ­მა რექ­ტორ­მა გი­ორ­გი შარ­ვა­ში­ძემ მას შემ­დეგ და­ამ­ტ­კი­ცა, რაც ამ გეგ­მის თი­თო­ე­ულ პუნ­ქ­ტ­ზე აკა­დე­მი­ურ­მა საბ­ჭომ, სე­ნატ­მა, ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ამ, პრო­ფე­სუ­რი­სა და სტუ­დენ­ტე­ბის ნა­წილ­მა იმუ­შა­ვა. გეგ­მა, ფაქ­ტობ­რი­ვად, იმ და­პი­რე­ბებს მო­ი­ცავს, რა­საც რექ­ტო­რი თა­ვის სა­არ­ჩევ­ნო პროგ­რა­მა­ში ახ­მო­ვა­ნებ­და. სიტ­ყ­ვა ერ­თია, საქ­მე – მე­ო­რე – ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბელ ამ პრე­ტენ­ზი­ას რამ­დე­ნად პა­სუ­ხობს გი­ორ­გი შარ­ვა­ში­ძის და, სა­ერ­თოდ, უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ქმე­დე­ბე­ბი?


ახა­ლი სას­წავ­ლო წლი­დან, რო­გორც გა­ირ­კ­ვა, არა­ერ­თი სი­ახ­ლე გვე­ლის. ყო­ვე­ლი სას­წავ­ლო წლის დაწ­ყე­ბის აღ­მ­ნიშ­ვ­ნე­ლი ცე­რე­მო­ნი­ის თან­მ­დევ სტუ­დენ­ტურ საპ­რო­ტეს­ტო გა­მოს­ვ­ლებ­ზე გაჟ­ღე­რე­ბუ­ლი არა­ერ­თი პრობ­ლე­მა, რო­გორც გაც­ხად­და, უკ­ვე გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია. რა და­ნა­პი­რე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ზე სა­უბ­რობს რექ­ტო­რი? – ამის თა­ო­ბა­ზე ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­ზეთ „თბი­ლი­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი“ გაწ­ვ­დით.

შე­თა­ვა­ზე­ბა იმ სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის, ვინც ვერ მოხ­ვ­და, ამ­ჯე­რად, თსუ-ში

– წელს 67 სა­ბა­კა­ლავ­რო პროგ­რა­მა გა­მოც­ხად­და თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში. ძა­ლი­ან ბევ­რ­მა ახალ­გაზ­რ­დამ მო­ინ­დო­მა ჩვე­ნი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტო­ბა – აბი­ტუ­რი­ენ­ტებ­მა შე­მო­ხა­ზეს თსუ და ეს იყო 7700 გა­ნაც­ხა­დი, ვინც პირ­ვე­ლი არ­ჩე­ვა­ნი შე­ა­ჩე­რა თსუ-ზე. სამ­წუ­ხა­როდ, ჩვენ შევ­ძე­ლით მხო­ლოდ 3500 სტუ­დენ­ტის მი­ღე­ბა, ამ ჯერ­ზე, თუმ­ცა­ღა იმ სტუ­დენ­ტებს, ვინც ვერ გახ­დ­ნენ უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ლე­ბი, ბევ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბა – გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სონ თა­ვი­ან­თი კვა­ლი­ფი­კა­ცია და მო­ბი­ლო­ბის გზით გად­მო­ვიდ­ნენ თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში. ჩვე­ნი კა­რი ღია არის მათ­თ­ვის, ვი­საც აქვს მა­ღა­ლი კომ­პე­ტენ­ცია და კვა­ლი­ფი­კა­ცია, რო­გორც ყო­ველ­თ­ვის.


მთა­ვა­რი მი­ზა­ნია, რომ ახალ­გაზ­რ­დე­ბი დაბ­რუნ­დ­ნენ მეც­ნი­ე­რე­ბა­ში

– გვინ­და, რომ გა­ვა­უმ­ჯო­ბე­სოთ ჩვე­ნი პო­ზი­ცი­ე­ბი სა­ერ­თა­შო­რი­სო რე­ი­ტინ­გებ­ში, მაგ­რამ მხო­ლოდ ეს არ არის ჩვე­ნი მი­ზა­ნი. მთა­ვა­რი მი­ზა­ნია, რომ ახალ­გაზ­რ­დე­ბი დაბ­რუნ­დ­ნენ მეც­ნი­ე­რე­ბა­ში, რომ მეც­ნი­ე­რე­ბას ახა­ლი იმ­პულ­სე­ბი მი­ე­ცეს... ამის­თ­ვი­საც ძა­ლი­ან ბევ­რი რამ გა­კეთ­და, მათ შო­რის არის ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა ე.წ. კო­ტუ­ტე­ლის ფარ­გ­ლებ­ში, რო­დე­საც ერ­თობ­ლი­ვი კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ე­ბი, ერ­თობ­ლი­ვი ხა­რის­ხე­ბი ენი­ჭე­ბათ სა­დოქ­ტო­რო თუ სა­მა­გის­ტ­რო სა­ფე­ხუ­რის სტუ­დენ­ტებს; მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია იუ­ლი­ხის ცენ­ტ­რ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა; აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ერაზმუს პლ­უ­სის პროგ­რა­მის ფარ­გ­ლებ­ში თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა და ა.შ. თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში 64 პრო­ექ­ტი ხორ­ცი­ელ­დე­ბა, რაც შანსს აძ­ლევს ჩვენს სტუ­დენ­ტებს – მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღონ გაც­ვ­ლით პროგ­რა­მებ­ში და თა­ვი­სი უნა­რე­ბი და თა­ვი­სი ცოდ­ნა გა­იღ­რ­მავ­ონ ჩვენს პარ­ტ­ნი­ორ ევ­რო­პულ უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია პრო­ფე­სო­რე­ბის გაც­ვ­ლით პროგ­რა­მებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბაც, რა­საც, წელს, ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თა გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მე­ბიც და­ე­მა­ტე­ბა. 
კი­დევ ერ­თი სი­ახ­ლე, რო­მე­ლიც უახ­ლო­ეს პე­რი­ოდ­ში გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა, სა­დი­სერ­ტა­ციო ნაშ­რო­მე­ბის შე­ფა­სე­ბის სის­ტე­მის ცვლი­ლე­ბაა, რაც მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად აა­მაღ­ლებს სა­დი­სერ­ტა­ციო ნაშ­რო­მე­ბის ხა­რისხს და გა­მო­რიც­ხავს პლა­გი­ა­ტის არ­სე­ბო­ბას. 
დი­სერ­ტა­ცი­ის დაც­ვის­თ­ვის შე­იქ­მ­ნე­ბა სა­დი­სერ­ტა­ციო საბ­ჭო, რო­მელ­შიც უნი­ვერ­სი­ტე­ტის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან ერ­თად გა­რე რე­ფე­რი­რე­ბის პრინ­ცი­პით მოწ­ვე­უ­ლი იქ­ნე­ბი­ან დარ­გის სხვა სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბიც. საბ­ჭოს გა­დაწ­ყ­ვე­ტი­ლე­ბას შე­ის­წავ­ლის სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო სა­დი­სერ­ტა­ციო კო­მი­სია. ამ ახალ სტრუქ­ტუ­რას ერ­თ­გ­ვა­რი ფილ­ტ­რის ფუნ­ქ­ცი­აც ექ­ნე­ბა. კო­მი­სი­ა­ში ფა­კულ­ტე­ტე­ბის და სა­მეც­ნი­ე­რო-კვლე­ვი­თი ინ­ს­ტი­ტუ­ტე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან ერ­თად იმუ­შა­ვებს ტექ­ნი­კუ­რი ჯგუ­ფი, რო­მე­ლიც კო­მი­სი­ას პლა­გი­ა­ტის და სხვა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი დე­ტა­ლე­ბის შეს­წავ­ლა­ში და­ეხ­მა­რე­ბა.


„კო­ტუ­ტე­ლის“ ფარ­გ­ლებ­ში რამ­დე­ნი­მე ახა­ლი ერ­თობ­ლი­ვი სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მა ამოქ­მედ­დე­ბა

– თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში რამ­დე­ნი­მე ახა­ლი ერ­თობ­ლი­ვი სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მა ამოქ­მედ­დე­ბა „კო­ტუ­ტე­ლის“ ფარ­გ­ლებ­ში (რო­დე­საც ერ­თობ­ლი­ვი კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ე­ბი და ხა­რის­ხე­ბი ენი­ჭე­ბათ სა­დოქ­ტო­რო და სა­მა­გის­ტ­რო სა­ფე­ხუ­რე­ბის სტუ­დენ­ტებს). მათ შო­რის სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მა ურ­ბა­ნის­ტი­კა­ში ლი­სა­ბო­ნის და დელ­ფის უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­თან ერ­თად ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მა შექ­მ­ნი­ლია TEMPUS RETHINKE პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში და ემ­სა­ხუ­რე­ბა სა­მეც­ნი­ე­რო კად­რე­ბის მომ­ზა­დე­ბას ურ­ბა­ნის­ტი­კა­ში, რი­სი შე­საძ­ლებ­ლო­ბაც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში დღემ­დე არ არ­სე­ბობ­და; ასე­ვე, გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მა ბო­ლო­ნი­ის უნი­ვერ­სი­ტეტ­თან ერ­თად ევ­რო­პულ ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში. პროგ­რა­მის ფარ­გ­ლებ­ში მომ­ზად­დე­ბი­ან ევ­რო­პუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის მკვლევ­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც შეძ­ლე­ბენ სხვა­დას­ხ­ვა ეპო­ქა­ში, სხვა­დას­ხ­ვა კულ­ტუ­რი­სა და ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ის ფარ­გ­ლებ­ში სხვა­დას­ხ­ვა ჟან­რ­სა და ენა­ზე შექ­მ­ნი­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბის კვლე­ვას ფრან­გულ ენა­ზე, კომ­პა­რა­ტი­ვის­ტუ­ლი და ინ­ტერ­დის­ციპ­ლი­ნუ­რი მე­თო­დე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით.


პრო­ფე­სო­რე­ბი ახა­ლი კრი­ტე­რი­უ­მე­ბით შე­ირ­ჩე­ვი­ან

– ახა­ლი პრო­ფე­სო­რე­ბის შერ­ჩე­ვა, რა­საც ჩვენ აკა­დე­მი­ურ კონ­კურ­სებს ვე­ძა­ხით, გა­და­დის ახალ რელ­სებ­ზე. ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით ბევ­რი სი­ახ­ლე გვექ­ნე­ბა, რო­მე­ლიც და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია ღია, გამ­ჭ­ვირ­ვა­ლე პრო­ცეს­თან. აკა­დე­მი­უ­რი პერ­სო­ნა­ლის შე­სარ­ჩე­ვად ახა­ლი კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი 2018 წლის 1 იან­ვ­რი­დან ამოქ­მედ­დე­ბა. 
ახა­ლი კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი ით­ვა­ლის­წი­ნებს კონ­კურ­სი­სას კან­დი­და­ტე­ბის შე­ფა­სე­ბას რო­გორც სა­მეც­ნი­ე­რო, ასე­ვე აკა­დე­მი­უ­რი კუთ­ხით. სა­მეც­ნი­ე­რო კუთ­ხით შე­ფა­სე­ბი­სას გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა გა­რე რე­ფე­რი­რე­ბის პრინ­ცი­პი, აკა­დე­მი­უ­რი მხა­რის შე­ფა­სე­ბი­სას კი კან­დი­და­ტი ფას­დე­ბა, რო­გორც პო­ტენ­ცი­უ­რი ლექ­ტო­რი. შე­მუ­შავ­დე­ბა სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფორ­მუ­ლა, სა­დაც აი­სა­ხე­ბა ყვე­ლა გა­ზომ­ვა­დი კომ­პო­ნენ­ტი. კან­დი­და­ტე­ბის­თ­ვის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო იქ­ნე­ბა ღია, საჩ­ვე­ნე­ბე­ლი ლექ­ცი­ის ჩა­ტა­რე­ბა, რო­მელ­საც კო­მი­სი­ის წვე­რებ­თან და და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ სპე­ცი­ა­ლის­ტებ­თან ერ­თად და­ეს­წ­რე­ბი­ან სტუ­დენ­ტე­ბი. შე­მუ­შავ­დე­ბა სპე­ცი­ა­ლუ­რი ან­კე­ტა, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც სტუ­დენ­ტებს კან­დი­და­ტე­ბის შე­ფა­სე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ. სა­კონ­კურ­სო კო­მი­სია სწო­რედ ზე­მოხ­სე­ნე­ბუ­ლი ყვე­ლა კომ­პო­ნენ­ტის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით შე­ა­ჯა­მებს შე­დე­გებს და მი­ი­ღებს სა­ბო­ლოო გა­დაწ­ყ­ვე­ტი­ლე­ბას თი­თო­ე­ულ კან­დი­დატ­ზე. ეს სა­კით­ხი სა­ჯა­რო გან­ხილ­ვის სივ­რ­ცე­ში გა­და­დის და ყვე­ლას შე­ეძ­ლე­ბა სა­ჯა­რო გან­ხილ­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. 
ამ პრო­ცეს­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას მი­ი­ღებს არა­ერ­თი მხა­რე, მათ შო­რის, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, სტუ­დენ­ტებ­საც ექ­ნე­ბათ თა­ვი­სი ხმა. ამუ­შავ­დე­ბა გა­რე რე­ფე­რი­რე­ბის მე­ქა­ნიზ­მიც. ამ სი­ახ­ლე­ე­ბის შე­სა­ხებ მა­ლე შე­იტ­ყობს სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო სა­ზო­გა­დო­ე­ბა.


ახა­ლი ჰიდ­რო-ლა­ბო­რა­ტო­რია თსუ-ში გა­რე­მოს და­ბინ­ძუ­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ პრობ­ლე­მებს შე­ის­წავ­ლის

– ვაგ­რ­ძე­ლებთ გახ­ს­ნას იმ ლა­ბო­რა­ტო­რი­ე­ბის, რომ­ლე­ბიც და­ფუძ­ნე­ბუ­ლია ერ­თობ­ლივ სა­მეც­ნი­ე­რო კო­ო­პე­რა­ცი­ა­ზე ჩვენს უც­ხო­ელ პარ­ტ­ნი­ო­რებ­თან. 
იხ­ს­ნე­ბა მე­ო­რე ლა­ბო­რა­ტო­რია – ეს არის ჰიდ­რო-ლა­ბო­რა­ტო­რია მე­ო­რე კორ­პუს­ში, რო­მე­ლიც იუ­ლი­ხის ცენ­ტ­რის, თსუ-ს, ქა­ლა­ქის მე­რი­ის და გა­რე­მოს დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­როს ერ­თობ­ლი­ვი პრო­ექ­ტია. პრო­ექ­ტის თა­ნა­დამ­ფი­ნან­სებ­ლე­ბი არი­ან იუ­ლი­ხის ცენ­ტ­რი და დე­და­ქა­ლა­ქის მე­რია. ლა­ბო­რა­ტო­რია სპე­ცი­ა­ლი­ზე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ატ­მოს­ფე­როს ანა­ლი­ზებ­ზე, რო­მე­ლიც მო­ი­ცავს ატ­მოს­ფე­როს ქი­მი­ურ ანა­ლიზს, ასე­ვე შე­დე­გე­ბის მა­თე­მა­ტი­კურ და­მუ­შა­ვე­ბას და ატ­მოს­ფე­როს მდგო­მა­რე­ო­ბის მა­თე­მა­ტი­კუ­რი მო­დე­ლის შექ­მ­ნას. ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში იმუ­შა­ვე­ბენ სა­მი­ვე სა­ფე­ხუ­რის სტუ­დენ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც უშუ­ა­ლოდ ჩა­ერ­თ­ვე­ბი­ან ჰა­ე­რის ნი­მუ­შე­ბის აღე­ბა­ში, ანა­ლიზ­სა და მა­თე­მა­ტი­კუ­რი მო­დე­ლე­ბის შედ­გე­ნა­ში. ჰა­ე­რის ხა­რის­ხის შე­ფა­სე­ბის გარ­და, ჩა­ტარ­დე­ბა ატ­მოს­ფე­როს დე­ტა­ლუ­რი ანა­ლი­ზი და მო­დე­ლი­რე­ბა, ასე­ვე შე­მუ­შავ­დე­ბა ანა­ლი­ზის ახა­ლი მე­თო­დე­ბი და ტექ­ნი­კა, მათ შო­რის, ატ­მოს­ფე­როს ანა­ლი­ზის­თ­ვის დრო­ნე­ბის შექ­მ­ნა.
ამ ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში მეც­ნი­ე­რუ­ლად შე­ის­წავ­ლი­ან გა­რე­მოს და­ბინ­ძუ­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ პრობ­ლე­მებს. ჩვე­ნი მეც­ნი­ე­რე­ბი შეძ­ლე­ბენ, რომ კვლე­ვებ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი რჩე­ვე­ბი და რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი გას­ცენ – თუ რო­გორ უნ­და გა­უმ­ჯო­ბეს­დეს და გა­მოს­წორ­დეს სი­ტუ­ა­ცია, რო­მე­ლიც და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია ჰა­ე­რის და­ბინ­ძუ­რე­ბას­თან. 

სტუ­დენ­ტე­ბი ყო­ველ­გ­ვა­რი და­ნა­ხარ­ჯის გა­რე­შე შეძ­ლე­ბენ წვდო­მას სა­ხელ­მ­ძ­ღ­ვა­ნე­ლოებ­თან

– თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის წიგ­ნა­დი ფონ­დი და ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ბა­ზე­ბი მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად გა­ი­ზარ­და. სტუ­დენ­ტე­ბი ყო­ველ­გ­ვა­რი და­ნა­ხარ­ჯის გა­რე­შე შეძ­ლე­ბენ წვდო­მას სა­ხელ­მ­ძ­ღ­ვა­ნე­ლო­ებ­თან. ბო­ლო პე­რი­ოდ­ში ინ­ტენ­სი­უ­რად ხდე­ბა ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი სა­ხელ­მ­ძ­ღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის გა­მოშ­ვე­ბა.
წიგ­ნა­დი ფონ­დი გა­ი­ზარ­და 10 ათა­სი ერ­თე­უ­ლით, ციფ­რულ ბიბ­ლი­ო­თე­კას შე­ე­მა­ტა 2000-ზე მე­ტი ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი სა­ბიბ­ლი­ო­თე­კო დო­კუ­მენ­ტი, ბიბ­ლი­ო­თე­კას გად­მო­ე­ცა ცნო­ბი­ლი გერ­მა­ნე­ლი არ­ქი­ტექ­ტო­რის, ხე­ლოვ­ნე­ბათ­მ­ცოდ­ნის, ტუ­ბინ­გე­ნის (გერ­მა­ნია) უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რის კლა­უს შვა­გე­რის უმ­დიდ­რე­სი და უნი­კა­ლუ­რი ბიბ­ლი­ო­თე­კა, პირ­ვე­ლად გა­ფორ­მ­და პირ­და­პი­რი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა ერთ-ერთ უდი­დეს მო­ნა­ცემ­თა ბა­ზას­თან – EBSCOhost–თან, თსუ გახ­და EconBiz ქსე­ლის პარ­ტ­ნი­ო­რი. ამას­თან, თსუ-ის სტუ­დენ­ტე­ბი, პრო­ფე­სო­რე­ბი, მეც­ნი­ე­რე­ბი ოქ­ტომ­ბ­რი­დან უკ­ვე ისარ­გებ­ლე­ბენ ერთ-ერ­თი უმ­დიდ­რე­სი ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი სა­ბიბ­ლი­ო­თე­კო ბა­ზით „Web of Sci­en­ce“, რო­მე­ლიც მეც­ნი­ე­რე­ბის პრო­დუქ­ტი­უ­ლო­ბის შე­სა­ფა­სე­ბე­ლი სის­ტე­მაა. სა­ინ­ფორ­მა­ციო ბა­ზა მო­ი­ცავს და­ახ­ლო­ე­ბით 8700 ჟურ­ნალს მეც­ნი­ე­რე­ბის, ტექ­ნო­ლო­გი­ის, სო­ცი­ა­ლუ­რი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის, ხე­ლოვ­ნე­ბის და ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბის დარ­გ­ში.


სულ მა­ლე და­იწ­ყე­ბა II კორ­პუ­სის სრუ­ლი რე­კონ­ს­ტ­რუქ­ცია-რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია

– უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მე­ო­რე კორ­პუ­სის თე­მა – ეს არის, ალ­ბათ, ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რი თე­მა ჩვე­ნი წლე­ვან­დე­ლი გეგ­მი­სა. სულ მა­ლე და­იწ­ყე­ბა მე­ო­რე კორ­პუ­სის სრუ­ლი რე­კონ­ს­ტ­რუქ­ცია-რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია და, შე­სა­ბა­მი­სად, სას­წავ­ლო და სა­მეც­ნი­ე­რო გა­რე­მოს გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა. თუმ­ცა­ღა, მხო­ლოდ მე­ო­რე კორ­პუ­სის სრუ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ით არ შე­მო­ი­ფარ­გ­ლე­ბა ჩვე­ნი გეგ­მე­ბი: უკ­ვე და­ვიწ­ყეთ მო­წეს­რი­გე­ბა მაღ­ლი­ვი კორ­პუ­სი­სა, სა­დაც გა­მო­იც­ვა­ლა ყვე­ლა ფან­ჯა­რა; ასე­ვე და­ვიწ­ყეთ მო­წეს­რი­გე­ბა ბი­ო­ლო­გე­ბის კორ­პუ­სი­სა... იქ ახა­ლი სას­წავ­ლო წლი­სათ­ვის ბევ­რი აუ­დი­ტო­რია მომ­ზად­და, გა­რე­მონ­ტ­და ლა­ბო­რა­ტო­რი­ე­ბი, სა­ხუ­რა­ვი და ა.შ.. მარ­თა­ლია, მთლი­ა­ნად ვერ შევ­ძე­ლით ბი­ო­ლო­გე­ბის კორ­პუ­სის რე­კონ­ს­ტ­რუქ­ცია, მაგ­რამ ბევ­რი სა­მუ­შაო ნამ­დ­ვი­ლად ჩა­ტარ­და; ყვე­ლა კორ­პუს­ში ახა­ლი სას­წავ­ლო წლის­თ­ვის გა­კეთ­და სვე­ლი წერ­ტი­ლე­ბი; მა­ლე დამ­თავ­რ­დე­ბა ლიფ­ტე­ბის აღ­დ­გე­ნის პრო­ექ­ტიც. ამ ეტა­პის­თ­ვის მიმ­დი­ნა­რე­ობს თსუ-ის ა. ნა­თიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის ექ­ს­პე­რი­მენ­ტა­ლუ­რი მორ­ფო­ლო­გი­ის ინ­ს­ტი­ტუ­ტის (მე­დი­ცი­ნის ფა­კულ­ტე­ტი) სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი. თბი­ლი­სის მე­რი­ის მხარ­და­ჭე­რით უნი­ვერ­სი­ტე­ტის I, VI, IX, X და ბიბ­ლი­ო­თე­კის კორ­პუ­სებ­თან და­მონ­ტაჟ­და ვე­ლო-პარ­კინ­გე­ბი.
ვფიქ­რობ, ყვე­ლა ეს სა­მუ­შაო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის გან­ვი­თა­რე­ბას ემ­სა­ხუ­რე­ბა.


სა­ერ­თო საც­ხოვ­რებ­ლის ათ­ვი­სე­ბა სულ მა­ლე მოხ­დე­ბა

– მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ თსუ-ს ახა­ლი სა­ერ­თო საც­ხოვ­რე­ბე­ლი გად­მო­ე­ცა. ეს გახ­ლავთ თა­ნა­მედ­რო­ვე სტან­დარ­ტე­ბის 320 ად­გი­ლი­ა­ნი სა­ერ­თო საც­ხოვ­რე­ბე­ლი, რო­მელ­საც, ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ულ კორ­პუს­თან ერ­თად, აქვს სპორ­ტუ­ლი ბლო­კი, ღია მო­ე­და­ნი, რაც სტუ­დენ­ტუ­რი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა. სა­ერ­თო საც­ხოვ­რებ­ლის ათ­ვი­სე­ბა სულ მა­ლე მოხ­დე­ბა. სტუ­დენ­ტურ სა­ერ­თო საც­ხოვ­რე­ბელ­ში რე­გის­ტ­რა­ცი­ის­თ­ვის სტუ­დენ­ტე­ბის გა­ნაც­ხა­დე­ბის მი­ღე­ბა სექ­ტემ­ბერ­ში და­იწ­ყე­ბა. ამ ეტაპ­ზე მიმ­დი­ნა­რე­ობს სა­ერ­თო საც­ხოვ­რებ­ლის ტექ­ნი­კუ­რი და ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რუ­ლი აღ­ჭურ­ვა. რამ­დე­ნი­მე დღე­ში უკ­ვე გა­მოქ­ვეყ­ნ­დე­ბა კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი, რის მი­ხედ­ვი­თაც მოხ­დე­ბა სტუ­დენ­ტე­ბის გა­ნაც­ხა­დე­ბის დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა. 
გარ­და ამი­სა, ვვა­რა­უ­დობთ, რომ უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში გა­მოც­ხად­დე­ბა ტენ­დე­რი, სა­დაც ჩვენ, რო­გორც უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, და, ასე­ვე, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთავ­რო­ბა გა­მო­ვაც­ხა­დებთ ტენ­დერს იმ კომ­პა­ნი­ე­ბის ინ­ტე­რე­სის წარ­მო­სა­ჩე­ნად, ვინც თა­ნახ­მა იქ­ნე­ბა, რომ აა­შე­ნოს ძა­ლი­ან მას­შ­ტა­ბუ­რი სა­ერ­თო საც­ხოვ­რე­ბე­ლი – ეს ერ­თ­ხელ და სა­მუ­დამოდ გა­დაწ­ყ­ვეტს სტუ­დენ­ტ­თა ად­გი­ლე­ბის პრობ­ლე­მას სა­ერ­თო საც­ხოვ­რე­ბელ­ში. ეს პრო­ექ­ტი შე­იძ­ლე­ბა სხვა პროგ­რა­მე­ბის­თ­ვი­საც გა­მო­ვი­ყე­ნოთ.


სტუ­დენ­ტუ­რი კვე­ბის ახა­ლი ობი­ექ­ტე­ბი იხ­ს­ნე­ბა

– და­პი­რე­ბი­სა­მებრ, კვე­ბის ობი­ექ­ტე­ბი გა­იხ­ს­ნა და იხ­ს­ნე­ბა ახა­ლი სას­წავ­ლო წლი­სათ­ვის. პირ­ველ კორ­პუს­თან და მაღ­ლივ­ში სტუ­დენ­ტუ­რი სა­სა­დი­ლო­ე­ბის გახ­ს­ნას­თან ერ­თად, კვე­ბის ობი­ექ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც მო­ემ­სა­ხუ­რე­ბა და ემ­სა­ხუ­რე­ბა სტუ­დენ­ტებს, ამუ­შავ­დე­ბა მეშ­ვი­დე კორ­პუს­ში, ეკო­ნო­მი­კის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სკო­ლა­ში (IშEთ) და ბი­ო­ლო­გე­ბის კორ­პუს­ში.

ვრცლად

მარიამ ლორთქიფანიძე: „უნივერსიტეტის ყველა ფაკულტეტზე უნდა იკითხებოდეს საქართველოს ისტორიის კურსი“

„ასეთი რამ იშვიათად ხდება: 95 წლის ღვაწლმოსილი პროფესორი ზის დარბაზში და მას სტუდენტები და კოლეგები სახელოვან იუბილეს ულოცავენ. დიახ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დღეს ზეიმობს საუნივერსიტეტო ოჯახის ერთ-ერთი გამორჩეული წევრის, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, აკადემიკოსის, ისტორიკოსთა მრავალი თაობის აღმზრდელის, საზოგადო მოღვაწის, პროფესორ მარიამ ლორთქიფანიძის 95 წლის იუბილეს“, – ამ სიტყვებით გახსნა 13 ივნისს საიუბილეო ღონისძიება თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანმა ნანა გაფრინდაშვილმა. 
იუბილარი კი ჩვეული სიდინჯით და მოკრძალებით იჯდა იმ აუდიტორიის წინაშე, რომელსაც თავის დროზე თავად გაუკვალა გზა წარმატებებისკენ.
უნივერსიტეტს მარიამ ლორთქიფანიძე ახსოვს ენერგიული, შემართული და მუდმივად საქმიანი. მისი დინჯი საუბარი და უმდიდრესი ინფორმაციით დატვირთული ლექციები კი დღემდე აღაფრთოვანებს სტუდენტობას. იგი რეალურად არის ხიდი ძველ და ახალ თაობას შორის; არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა, რომელსაც საკუთარი ქვეყანა უყვარს; როგორ უნდა იღვაწოს მეცნიერმა, რომელსაც მომავალი თაობის აღზრდის ბედნიერება ხვდა წილად. 
„თაობათა კავშირის გარეშე საუნივერსიტეტო ცხოვრება შეუძლებელია. მეტიც, თაობათა კავშირის გარეშე უნივერსიტეტის იდეაც მკვდარია. ქალბატონმა მარიამმა თავისი ხანგრძლივი ცხოვრების განმავლობაში მრავალი ფორმაცია, რეფორმა და გარდაქმნა გამოიარა, მაგრამ ყოველთვის ჰქონდა სწორი ორიენტირები და თავის სტუდენტებსაც ამ ორიენტირებზე ზრდიდა. საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში შეგხვდებათ ადამიანი, რომელიც სიამაყით გეტყვით – „დიახ, მე უნივერსიტეტში ლექციებს ლეგენდარული პროფესორი მარიამ ლორთქიფანიძე მიკითხავდა“. ქალბატონი მარიამ ლორთქიფანიძე სჭირდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ქალბატონი მარიამ ლორთქიფანიძე სჭირდება ქართულ საზოგადოებას, ქალბატონი მარიამ ლორთქიფანიძე სჭირდება საქართველოს!“ – აღნიშნა ნანა გაფრინდაშვილმა.


ქალბატონი მარიკა ეკუთვნის უნივერსიტეტს და უნივერსიტეტი – ქალბატონ მარიკას!

„ქალბატონი მარიკა ეკუთვნის უნივერსიტეტს და უნივერსიტეტი ეკუთვნის ქალბატონ მარიკას! – ერთგვარი სლოგანი შესთავაზა დარბაზს უნივერსიტეტის რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ და აღნიშნა, რომ მარიამ ლორთქიფანიძე არის ყველაზე ახალგაზრდა პროფესორი უნივერსიტეტში თავისი სულით, შემართებითა და სიმხნევით: „უნდა გითხრათ, რომ ძალიან რთული იყო, რაღაც ჯილდო გადაგვეცა მისთვის, რადგან, მგონი, არ არსებობს საქართველოში ისეთი ჯილდო, რომელიც ქალბატონ მარიკას არ აქვს მიღებული. ძალიან გაგვიხარდა, როცა ერთი ასეთი ჯილდო მაინც აღმოვაჩინეთ – მას არ აქვს უნივერსიტეტის მედალი. დღეს აღვადგენთ ისტორიულ სამართლიანობას და გვინდა ქალბატონი მარიკა უნივერსიტეტის მედლით დავაჯილდოვოთ“, – ასე მიულოცა იუბილე მარიამ ლორთქიფანიძეს უნივერსიტეტის რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ.
ღვაწლმოსილი მეცნიერის წინაშე საიუბილეო ღონისძიებაზე გამოვიდნენ საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ იუბილარს ხანგრძლივი სიცოცხლე უსურვა და აღნიშნა, რომ მარიამ ლორთქიფანიძე ნამდვილად არის იმ რანგის მოღვაწე, რომელიც უძვირფასესი შენაძენია მთელი საქართველოს სამეცნიერო და საგანმანათლებლო წრეებისთვის: „თსუ-ში სწავლისას არ მქონია ქალბატონ მარიკასთან და მის მიმართულებასთან შეხება, მაგრამ მახსოვს, რომ იგი ჩვენს ოჯახში მოიხსენიებოდა, როგორც სამეცნიერო და საუნივერსიტეტო ცხოვრების ერთ-ერთი დასაყრდენი და ღირსეული ლიდერი. თქვენი სახელი ჩემთვის უკავშირდება ოჯახიდან გამომდინარე ამ პირად ემოციას. მეორე საკითხი, რასაც მინდა ხაზი გავუსვა, არის ის, რომ ჩვენ გვინდა ვიყოთ ის ხალხი, ვინც აფასებს დამსახურებას და, მგონი, აქ გადის სწორედ ცივილიზებულობის, კულტურის, ევროპელობის, ქრისტიანობის საზღვარი. თუ ჩვენს ფესვებს მოვწყდებით, აღარ ვიქნებით ის, რაც გვინდა ვიყოთ. მგონია, რომ ქალბატონი მარიკა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვისა და მთელი საქართველოს სამეცნიერო და საზოგადოებრივი ცხოვრებისთვის არის სწორედ ის ადამიანი, რომელიც უნდა დავაფასოთ და რომელსაც უნდა დავეყრდნოთ ჩვენი მომავლის მშენებლობისას. გვახსოვს, რომ ცოტა ხნის წინ მეორე და მესამე ხარისხში იყო გადატანილი ჩვენს ქვეყანაში მიღებული განათლება და რატომღაც უცხოეთში მიღებული განათლება ჩაითვალა განვითარების დასაყრდენად. ცხადია, არავინ აკნინებს არცერთ უნივერსიტეტს და საგანმანათლებლო კერას მსოფლიოში, მაგრამ, მეორე მხრივ, ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ, რომ ჩვენი ალმა მატერი, ჩვენი სახელმწიფო უნივერსიტეტი ნამდვილად არის იმ რიგში, რომლითაც მთელ მსოფლიოს შეუძლია იამაყოს“, – აღნიშნა ალექსანდრე ჯეჯელავამ. 
„გულწრფელად მეამაყება, რომ ვცხოვრობ მარიამ ლორთქიფანიძის საქართველოში და მქონდა ბედნიერება, რომ თქვენი მოღვაწეობისთვის მედევნებინა თვალი“, – მიმართა იუბილარს საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ მარიამ ჯაშმა. მან გაიხსენა ის პერიოდი, როცა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველ პერიოდში ქართული საზოგადოებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა იმგვარი მოღვაწეების მიმართვებს, როგორიც აკადემიკოსი მარიამ ლორთქიფანიძეა: „ჩემთვის უაღრესად დიდი პატივია, შემოვუერთდე ამ არაჩვეულებრივ ღონისძიებას. დღეს მე სტუმრის სტატუსით გესწრებით, მაგრამ საქართველოს პარლამენტში ჩვენ აუცილებლად აღვნიშნავთ თქვენს საიუბილეო თარიღს და კოლეგებთან ერთად თქვენი მასპინძლობის და ღვაწლის დაფასების შესაძლებლობაც გვექნება. ალბათ, საქართველოში ვერ მოიძებნება სხვადასხვა ასაკის თუ პროფესიის ადამიანი, რომელიც არ იცნობს ქალბატონი მარიკას მოღვაწეობას და უაღრესად დიდ პატივს არ სცემდეს მას, როგორც გამორჩეულ ქალბატონს, ისტორიკოსს, მეცნიერს, აკადემიკოსს. ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია ჩამონათვალი სახელმწიფო ჯილდოებისა, რომელიც ქალბატონ მარიკას მიენიჭა მისი მოღვაწეობის დროს, თუმცა, გარდა ეროვნული ჯილდოებისა, მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის მიერ გადაცემული ჯილდო – ათასწლეულის ღირსების მედალი, რომელიც ქალბატონ მარიკას 2000 წელს გადაეცა. ეს იყო გამორჩეული აღიარება ჩვენი სამეცნიერო საზოგადოებისა. თაობები იზრდებოდნენ „ქართლის ცხოვრების“ თუ რუსთაველის ეპოქის შესახებ შექმნილ სამეცნიერო პუბლიკაციებსა და ნარკვევებზე, მაგრამ დღეს მინდა, განსაკუთრებით გავამახვილო ყურადღება ქალბატონი მარიკას ღვაწლზე საქართველოს უახლეს ისტორიაში. მაშინ პატარა ვიყავი, მაგრამ კარგად მახსოვს 1989 წლის მოვლენები. მახსოვს თქვენი, როგორც გამორჩეული საზოგადო მოღვაწის, როლი დამოუკიდებლობის აღდგენის პროცესებში“, – განაცხადა საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ მარიამ ჯაშმა.
საიუბილეო სხდომის მონაწილეებს მადლობა გადაუხადა ქალბატონმა მარიამ ლორთქიფანიძემ, რომელმაც გულწრფელ მადლიერებას ჩვეული პრინციპული მოთხოვნაც მოაყოლა: „სექტემბრიდან ვაპირებ, ჩვენს ახალგაზრდობასთან ერთად, ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის, რაც ერთხელ უკვე გავიარე და გავაკეთე – უნივერსიტეტში ყველა ფაკულტეტზე უნდა იკითხებოდეს საქართველოს ისტორიის კურსი! თავის დროზე, როდესაც ილია ვეკუამ ეს გადაწყვეტილება დიდი საბჭოს წინაშე გამოაცხადა, 100 კაცზე მეტი ფეხზე ადგა და ტაშის გრიალით შეხვდა მას. ვფიქრობთ, მივაღწევთ ამას და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის“, – განაცხადა ქალბატონმა მარიამმა.

საიუბილეო კრებული

საიუბილეო ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომების მე-12 ტომის პრეზენტაცია. კრებული მიეძღვნა აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის 95-ე წლისთავს და სამი სეგმენტისგან შედგება: იუბილე, სამეცნიერო კვლევები და შრომები და საერთაშორისო პრეზენტაცია. კრებულის რედაქტორები არიან თსუ-ს პროფესორი თედო დუნდუა და ალექსანდრე ბოშიშვილი. 
როგორც ჩვენთან საუბარში პროფესორმა თედო დუნდუამ აღნიშნა, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი არის სამართალმემკვიდრე იმ დიდი კათედრისა, რომლის გამგეც საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ბრძანდებოდა მარიამ ლორთქიფანიძე. „ამ კათედრაზე მუშაობა განსაკუთრებული პატივია იმის გათვალისწინებით, რომ მისი გამგეები იყვნენ: ივანე ჯავახიშვილი, სიმონ ჯანაშია, ნიკო ბერძენიშვილი, შოთა მესხია, მარიამ ლორთქიფანიძე და როინ მეტრეველი. შესაბამისად, ამ ინსტიტუტის თანამშრომლებს განსაკუთრებით დიდი პასუხისმგებლობა გვაწევს მხრებზე. კრებულის შედგენაში ინსტიტუტის თითქმის ყველა წევრმა მიიღო მონაწილეობა. მასალები გამოქვეყნებულია ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე“, – აღნიშნა თედო დუნდუამ. უმოკლეს ხანში კრებულის ელექტრონული ვერსია ინტერნეტშიც განთავსდება და Gოოგლე შცჰოლარ-ის მეშვეობით მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი.

„ისტორიამ რა ჰქმნა?“

სხდომის მონაწილეებისთვის ასევე გაიმართა დოკუმენტური ფილმის – „ისტორიამ რა ჰქმნა?“ – პრემიერა, რომელიც ქალბატონ მარიამ ლორთქიფანიძის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას მიეძღვნა. ფილმის რეჟისორია გაზეთ „თბილისის უნივერსიტეტის“ რედაქტორი ნინო კაკულია.
თხრობის აკადემიური სტილი, ფაქიზად შერჩეული კადრები და სწორად დასმული აქცენტები – ესაა ის, რასაც მაყურებელი ფილმში გამოარჩევს. ავტორი ნაბიჯ-ნაბიჯ მიჰყვება მარიამ ლორთქიფანიძის ცხოვრებას და თითოეული ეტაპის სიფრთხილით გადასინჯვის შედეგად აღწევს იმ ემოციას, რომელიც გასული საუკუნეების რეპრესიების მძიმე წლებისა და საქართველოს ისტორიის ხელყოფის ფაქტების გახსენებამ უნდა მოიტანოს. ფილმს მეტ დამაჯერებლობას სძენს ზუსტად შერჩეული კომენტარები და დამატებითი ვიზუალური მასალა, რაც მის დოკუმენტურობას უსვამს ხაზს.
ფილმის ჩვენებას დადებითი გამოხმაურებები მოჰყვა როგორც დარბაზში მსხდომთა მხრიდან, ასევე სოციალურ ქსელში.
პროფესორმა ოთარ ბაქანიძემ მას კარგად გააზრებული ფილმი უწოდა და აღნიშნა, რომ ავტორის ჩანაფიქრი – წარმოეჩინა მარიამ ლორთქიფანიძის ცხოვრება და პიროვნული ღირსებები, შესრულებულია: „ფილმი კარგადაა გააზრებული, ჩაფიქრებული და განხორციელებული. საქმე ის არის, რომ მასში მარიკა წარმოჩნდა მთლიანად – როგორ მოდის ბავშვობიდან; როგორ ყალიბდება მასში ნამდვილი ადამიანი, თუ გნებავთ, მებრძოლი ქალი; რამ შეუწყო ხელი, როგორ მოერგო სიტუაციას და როგორი შეუპოვარი ადამიანი გაიზარდა. ისიც ზუსტადაა ნაჩვენები, რომ მარიკა დიდი მეცნიერი, მოღვაწე, სამშობლოსთვის და უნივერსიტეტისთვის თავდადებული ადამიანია. რეჟისორმა მიზანს მიაღწია“, – აღნიშნა მან ჩვენთან საუბარში. 
„მინდა გულწრფელად მივულოცო ნინო კაკულიას, ფილმის რეჟისორს და ავტორს. ეს იყო არაჩვეულებრივი ქრონიკა ქალბატონი მარიამ ლორთქიფანიძის ცხოვრებისა და მოღვაწეობისა, იმ წარმოუდგენლად დიდი ღვაწლისა, რომელთა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი საზოგადოებისთვის არც კი არის ასე ფართოდ ცნობილი. რამდენიმე ეპიზოდი, განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირის პერიოდში ქართული ენის და საქართველოს ისტორიის სწავლების შევიწროვებისა, ასეთ დეტალებში ჩემთვის ცნობილი არ იყო. ალბათ სიტყვებით გადმოცემა ძალიან რთულია იმ დამსახურებისა, რაც ქალბატონ მარიკას მიუძღვის მთლიანად საქართველოს თვითმყოფადობის შენარჩუნებაში. დიდი მადლობა მინდა ქალბატონ ნინოს გადავუხადო. აგვისტოს მიწურულს ჩვენ საქართველოს პარლამენტში ვუმასპინძლებთ ქალბატონ მარიკას და დიდი სურვილი მაქვს, ეს ფილმი ჩვენმა კოლეგებმაც ნახონ“, – აღნიშნა მარიამ ჯაშმა.

* * * 
მარიამ ლორთქიფანიძის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიებები უნივერსიტეტში დასრულდა სამეცნიერო კონფერენციით, რომელმაც ორი დღის განმავლობაში იმუშავა. მასზე წარმოდგენილი იყო მოხსენებები ისტორიის, ლიტერატურათმცოდნეობის, ეთნოლოგია/არქეოლოგიის, ენათმეცნიერების, კულტურის კვლევების, ფილოსოფია/თეოლოგიის სექციებში. 
მთავარი მესიჯი კი, რაც უნივერსიტეტს დიდმა მეცნიერმა დაუტოვა, მისივე სურვილია: „უნივერსიტეტის ყველა ფაკულტეტზე იკითხებოდეს საქართველოს ისტორიის კურსი!“.

ვრცლად

შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი გამოფენა თსუ-ში

„ვეფხისტყაოსანი“ და რუსთაველის ეპოქა
შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილეს მიეძღვნა გამოფენა – „ვეფხისტყაოსანი“ და რუსთაველის ეპოქა“, რომელზეც თსუ-ს ბიბლიოთეკაში, თსუ-ს ემიგრაციის მუზეუმსა და კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ფონდებში დაცული უნიკალური მასალა – „ვეფხისტყაოსნის“ უნიკალური ხელნაწერები, გამოცემები, ილუსტრაციები იყო წარმოდგენილი. გამოფენას თსუ-ს რექტორი გიორგი შარვაშიძე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, ვიცე-პრემიერი ალექსანდრე ჯეჯელავა და საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი ზაზა აბაშიძე დაესწრნენ.

გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო თსუ-ს ბიბლიოთეკის ფონდებში დაცული „ვეფხისტყაოსნის“ ყველა საეტაპო მნიშვნელობის მქონე უნიკალური გამოცემა. მათ შორის, პირველი, 1712 წლის ვახტანგისეული „ვეფხისტყაოსანი“, ასევე, 1888 წლის „ქართველიშვილისეული“ გამოცემა, რომელიც გაფორმებულია ცნობილი უნგრელი მხატვრის, მიხაი ზიჩის ილუსტრაციებით. 
დამთვალიერებელმა ასევე იხილა მსოფლიოს ხალხთა ენებზე თარგმნილი (ფრანგული, გერმანული, სომხური, აზერბაიჯანული, თურქული, უკრაინული, მოლდოვური, სპარსული, არაბული, ჩეჩნური, ლატვიური, ოსური და ა.შ) და ბოლოდროინდელი გამოცემები. მათ შორის აღსანიშნავია „ვეფხისტყაოსნის“ კორეული თარგმანი, რომელიც პირველად 2016 წელს ითარგმნა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას კორეის ელჩმა გადასცა საჩუქრად.
თსუ-ს რექტორის გიორგი შარვაშიძის თქმით, „ვეფხისტყაოსნის“ სხვა ენებზე თრგმნის პროცესი კვლავაც გრძელდება. 
„რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ 850 წლისთავი არის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი ჩვენი ერის ისტორიაში. ეს არ არის მხოლოდ ლიტერატურა! „ვეფხისტყაოსანი“ ჩვენი ფასეულობების სისტემის საფუძველია და, შეიძლება ვთქვათ, რომ მსოფლიო რანგის ნაწარმოებია. ამიტომ მის აღნიშვნას, ლოკალურის გარდა, საერთაშორისო მნიშვნელობა აქვს“, – განაცხადა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ. მისი თქმით, მომავალ წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე სტუმრობის ერთ-ერთი საფუძველი სწორედ რუსთაველი და მისი უკვდავი პოემა იქნება. „წელს გვაქვს ძალიან ბევრი ღონისძიება დაგეგმილი როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ჩვენ კარგი ევროპელები და კარგი ქართველები ვიქნებით მაშინ, თუ ჩვენი ფესვები და ის ფასეულობები, რაზეც აშენდა ქართული სახელმწიფო, გვემახსოვრება და მსგავსი ღონისძიებები კარგია, რათა გავამყაროთ ეს ჩვენი კავშირი“, – განაცხადა ალექსანდრე ჯეჯელავამ. 
ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა წარმოადგინა უნგრელი მხატვრის, მიხაი ზიჩის მიერ „ვეფხისტყაოსნისათვის“ შესრულებული ილუსტრაციების ორიგინალები, ზიჩის მიერ „ვეფხისტყაოსნის“ ილუსტრაციების შექმნამდე გადაღებული ე.წ. „ცოცხალი სურათების“ ორიგინალები („ვეფხისტყაოსნის“ დადგმითი სცენები), რომლებიც მხატვარმა გადაიღო თბილისსა და ქუთაისში და ეს ფოტოები გამოიყენა ილუსტრაციების შესაქმნელად. ფოტოებზე ასახულნი არიან XIX საუკუნის 80-იანი წლების გამორჩეული ქართველი სახეები: გიორგი შერვაშიძე, ბაბო დადიანი და სხვა; „ვეფხისტყაოსნის“ უნიკალური ხელნაწერების ზუსტი ასლები. მათ შორის გამოიფინა იმერეთის მეფის, სოლომონ მეორესეული ე.წ. „წერეთლისეული“ ხელნაწერი, ქართლის მეფის, გიორგი XI-ის მიერ დაკვეთილი ე.წ. „ბეგთაბეგისეული“ ნუსხა, ლევან II დადიანის დაკვეთით მამუკა თავაქარაშვილის მიერ გადაწერილი უნიკალური ხელნაწერი და სხვ. 
„ვეფხისტყაოსნის“ ხელნაწერების გვერდით წარმოდგენილი იყო თამარ მეფის პირადი დაკვეთით რომანას ქართულ მონასტერში (კონსტანტინოპოლი) გადაწერილი ხელნაწერი – „ვანის სახარება“, რომელიც თამარის კუთვნილება გახლდათ.
„დღეს პრაქტიკულად იწყება ოფიციალური ნაწილი რუსთაველის წლისა. სად, თუ არა უნივერსიტეტში უნდა გამოგვეფინა ის ხელნაწერები, ის უზარმაზარი სიმდიდრე, რომლებიც დაცულია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სწორედ უნივერსიტეტის შენობაში იყო განთავსებული საისტორიო-საეთნოგრაფიო საზოგადოების მუზეუმი, რომელშიც თავის დროზე თავი მოიყარა ყველა ამ ხელნაწერმა“, – აღნიშნა საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ზაზა აბაშიძემ.


„ვეფხისტყაოსნის” ახალი თარგმანების პრეზენტაცია

„ვეფხისტყაოსნის“ ახალი თარგმანების პრეზენტაცია თსუ-ს ბიბლიოთეკაში 2 მაისს გაიმართა. რექტორის მოადგილემ მიხეილ ჩხენკელმა „ვეფხისტყაოსნის“ უცხო ენებზე თარგმნის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი და აღნიშნა: „სხვადასხვა ერებს საშუალება აქვთ მშობლიურ ენაზე გაეცნონ ქართული ლიტერატურის მთავარ ძეგლს, ჩასწვდნენ მის შინაარსსა და სიბრძნეს“.
„ვეფხისტყაოსნის“ ჩეჩნური გამოცემა წარადგინა საქართველოში ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელმა და რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მრჩეველმა მექა ხანგოშვილმა. მისი თქმით, „ვეფხისტყაოსანი“ ჩეჩნურ ენაზე 1969 წელს თარგმნა ნურდინ მუზაევმა. იმდროინდელი გამოცემა თითქმის არ მოიპოვება საქართველოში. ამიტომ ეს თარგმანი ხელახლა გამოიცა.
„მიუხედავად ტექსტის სირთულისა, არაჩვეულებრივი თარგმანია, ძალიან ახლოსაა ორიგინალთან. მნიშვნელოვანია, რომ ეს სწორედ კადიროვის პერიოდის ჩეჩნეთში მოხდა, რაც ადასტურებს ქართულ-ვაინახური ურთიერთობების სიძლიერეს. წიგნის პრეზენტაცია საკმაოდ მასშტაბური გახლდათ როგორც ჩეჩნეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ასევე საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში“, – განაცხადა მექა ხანგოშვილმა. 
„ვეფხისტყაოსნის“ ახალი, ლინ კოფისეული ინგლისური პოეტური თარგმანი წარადგინა გამომცემლობა „პოეზიის“ დირექტორმა ნატო ალხაზიშვილმა. მისი განცხადებით, „ვეფხისტყაოსანზე“ მუშაობა მთარგმნელმა, პოეტმა და მწერალმა ლინ კოფინმა 2012 წელს დაიწყო, ხოლო პწკარედები პროფესორმა დოდონა კიზირიამ მოამზადა. თარგმანის ტექსტს საფუძვლად უდევს 1966 წელს „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტის დამდგენი კომისიის მიერ მომზადებული და პროფესორ ნოდარ ნათაძის მიერ კომენტირებული გამოცემა. პროფესორმა ნათაძემ თარგმანის პირველად ვარიანტში შენიშვნები შეიტანა, ხოლო პროფესორმა ლევან გიგინეიშვილმა ამ გამოცემის ბოლოსიტყვაობა დაწერა. 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პირველი პოეტური თარგმანია, რომელიც შესრულებულია 16-მარცვლიანი შაირით. ინგლისურ ენაზე აქამდე არსებული თარგმანები, მათ შორის, მარჯორი უორდროპის მიერ თარგმნილი, პროზაში იყო შესრულებული. ეს თარგმანი საშუალებას მისცემს უნგლისურენოვან მკითხველს „ვეფხისტყაოსნის“ სილამაზეც და სიბრძნეც შეიგრძნოს“, – აღნიშნა ნატო ალხაზიშვილმა. 
დღეისათვის ვეფხისტყაოსანი მრავალ ენაზეა გადათარგმნილი. ზოგიერთ ენაზე თარგმნილია ნაწილობრივ, უმრავლესობაზე – სრულად, ზოგიერთზე კი – როგორც პროზაული, გაურითმავი ნაწარმოები.
„ვეფხისტყაოსნის“ თარგმნის ისტორია იწყება XIX საუკუნის დასაწყისიდან, როდესაც 1802 წელს ევგენი ბოლხოვიტინოვმა გამოაქვეყნა პოემის პირველი სტროფის სიტყვასიტყვით ნათარგმნი რუსული ვერსია.
1912 წელს გამოიცა მარჯორი უორდროპის „ვეფხისტყაოსნის“ ინგლისურენოვანი პროზაული თარგმანი, რომელიც, მკვლევართა შეფასებით, შინაარსობრივად, დედანთან სიახლოვის მხრივ, ერთ-ერთი საუკეთესოა. პოემა ინგლისურად თარგმნა ვენერა ურუშაძემ. 
გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, ევროპაში „ვეფხისტყაოსანი“ ასევე ნათარგმნია უნგრულად, რუმინულად (ორჯერ: ერთხელ პროზაულად, მეორედ კი ლექსად), მოლდავურად, პოლონურად, ჩეხურად და  ესპანურად. 
აზიური ენებიდან „ვეფხისტყაოსანი“ სხვადასხვა დროს ითარგმნა ჩინურ, იაპონურ, მონღოლურ, ებრაულ, ქურთულ ენებზე. პოემის ნაწყვეტები ნათარგმნია ასევე სპარსულად.

ვრცლად

გიორგი კვირიკაშვილი: უნივერსიტეტი თანამედროვე აკადემიური ცენტრი ხდება

28 აპრილს აშშ-საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლის იუბილეს აღსანიშნავად, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა აშშ-ს გაცვლითი პროგრამების მონაწილეთა ლიდერობის ფორუმს უმასპინძლა. ფორუმს ესწრებოდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, საქართველოში აშშ-ს სრულუფლებიანი და საგანგებო ელჩი იან კელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი შარვაშიძე, აშშ-ს ყოფილი ელჩი საქართველოში კენეტ იალოვეცი, სტუდენტები და მოწვეული სტუმრები.


ფორუმი გახსნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ, რომელმაც ისაუბრა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების 25-წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობის პერიოდში განხორციელებული მასშტაბური სასწავლო-გაცვლითი პროგრამების შესახებ, რომლის დახმარებითაც 5 ათასზე მეტმა საქართველოს მოქალაქემ მიიღო უმაღლესი განათლება აშშ-ში: „ჩვენი ურთიერთობა არ დაწყებულა მხოლოდ 25 წლის წინ. 1918 წელს, უნივერსიტეტის დაარსების დღიდან, პირველი უცხოელი პროფესორი, რომელიც ჩვენს უნივერსიტეტში ასწავლიდა, ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორი რობერტ ბლეიკი იყო. 1987-1988 სასწავლო წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა პირველი ჯგუფი გაემგზავრა აშშ-ში. დღეს ყველა მათგანი ძალიან წარმატებულია. ამერიკელების მიერ ამ მიმართულებით დახარჯული ყოველი დოლარი არის წარმატებულად დახარჯული დოლარი. იმედია, ასეთი მასშტაბური დახმარება კვლავ გაგრძელდება“, – განაცხადა თსუ-ს რექტორმა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველო-აშშ-ს დიპლომატიური ურთიერთობების 25-წლიან ისტორიაზე ისაუბრა და ფორუმის მონაწილეებს აშშ-ში სწავლის საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა: „1995 წელს პირველად გავიცანი ამერიკა. იმ წელს, კალიფორნიის დევისის უნივერსიტეტის პროფესორი, სილიკონის ველის კონცეფციის სულისჩამდგმელი და სილიკონის ველის ბანკის დამფუძნებელი რობერტ მედირისი ჯორჯ შულცთან ერთად ჩამოვიდა საქართველოში, რათა აქ დაეარსებინა აშშ-ს მიერ დაფინანსებული ტრენინგის პირველი პროგრამა, რომელსაც პირველ წელს ერქვა საქართველოს ბიზნესტრენინგის პროგრამა და მეორე წელს – საქართველოს საბანკო საქმის ტრენინგის პროგრამა, რომელშიც მივიღე მონაწილეობა. მე წილად მხვდა პატივი და შეიძლება ითქვას, რომ უფრო გამიმართლა, ვყოფილიყავი იმ ათ ქართველ სტუდენტს შორის, რომლებიც სამოქალაქო ომისა და ნგრევის შემდეგ პირდაპირ აშშ-ში ჩავიდნენ. ძალიან რთულია იმ ემოციების გადმოცემა, რომელიც ჩვენ ყველას ამერიკაში ჩასვლისთანავე დაგვეუფლა. ერთი თვის განმავლობაში კალიფორნიის დევისის უნივერსიტეტში ვესწრებოდით ლიდერობის, საბაზრო ეკონომიკის ლექციებს. შემდეგ დაგვაწყვილეს და გაგვაგზავნეს სხვადასხვა ქალაქში, ზოგი ლოს-ანჟელესში, ზოგიც – სან-ფრანცისკოში. ორი ჩვენგანი კი, ჩემი ჩათვლით, აღმოვჩნდით ფრეზნოში, კალიფორნიის შტატის სოფლის მეურნეობის ცენტრში. ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი ხუმრობდა კიდეც – კახეთიდან ჩამოვედი აქ, ვენახებით გარშემორტყმულ ადგილას. ჩვენ ვეხუმრებოდით, რომ ეს ადგილი ზუსტად მასზე იყო მორგებული. ხუმრობის გარეშე კი მინდა ვთქვა, რომ იქ შეძენილი გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ჩემს საბანკო კარიერაში, რადგან ის დაკავშირებული იყო სასოფლო-სამეურნეო სესხებთან. როდესაც დავბრუნდი, დავრწმუნდი, რომ ამ გამოცდილებამ გადამწყვეტი როლი შეასრულა ჩემს კარიერაში", – განაცხადა პრემიერმა და აღნიშნა, რომ სწორედ იმ ორი თვის განმავლობაში მიიღო აშშ-ში სამაგისტრო პროგრამაში მონაწილეობის გადაწყვეტილება.
გიორგი კვირიკაშვილმა გაიხსენა, რომ 1997 წელს დაკმაყოფილდა მისი განაცხადი – ედმუნდ მასკის სასტიპენდიო პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ: „ეს იყო სპეციალური სამეცნიერო და საფინანსო სამაგისტრო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც წელიწადზე ოდნავ მეტი გავატარე ილინოისის უნივერსიტეტში, კერძოდ ურბანა-შამპეინში, რომელიც არის ერთ-ერთი უძველესი ამერიკული უნივერსიტეტი და ეს გამოცდილება უნიკალური აღმოჩნდა. როდესაც ჩავედი, წარმოდგენაც არ მქონდა, რომ სწორედ იქ იწყებოდა ახალი ეტაპი ჩემს ცხოვრებაში. შევიძინე მეგობრები მთელი მსოფლიოდან. ვესწრებოდი ლექციებს, რომლებმაც მომცა ის გამოცდილება და ცოდნა, რომელიც იმ დროს ჩვენს ქვეყანაში, სამწუხაროდ, ბევრისთვის არ იყო ხელმისაწვდომი. გვასწავლიდნენ საუკეთესო პროფესორები, ხოლო ილინოისის უნივერსიტეტი ცნობილია იმით, რომ მას ძალიან ხშირად სტუმრობენ წამყვანი ამერიკული კომპანიების აღმასრულებელი დირექტორები. კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, რომ ამ გამოცდილებას მე არასოდეს დავივიწყებ“, – განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. 
პრემიერმა ასევე ისაუბრა აშშ-საქართველოს სტრატეგიულ ურთიერთობებზე და საქართველოს ბოლო წლების მიღწევებზე: „დღეს საქართველო არის აშშ-ს სტრატეგიული მოკავშირე. დღევანდელი საქართველო სრულიად განსხვავდება იმისგან, რასაც ის წარმოადგენდა 20 წლის წინ. ყველა სფეროში მიღწეულია სერიოზული პროგრესი, დაწყებული ჯანდაცვითა და განათლებით და დამთავრებული ეკონომიკით, დემოკრატიით, კანონის უზენაესობითა და ადამიანის უფლებათა დაცვით. ეს მიღწევები იოლად არ მოგვეცა. გააფთრებული ბრძოლა გვიწევდა ბევრი ძალის წინააღმდეგ, სამწუხაროდ, როგორც გარეთ, ისე შინ, რომლებიც ცდილობდნენ ამ პროცესების შეფერხებას. ჩვენმა ერთგულმა ამერიკელმა მეგობრებმა კი ამ გზაზე უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულეს. მართალია, წინ დიდი სამუშაო გველის, მაგრამ აუცილებლად უნდა მოვახსენო დიდი მადლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებს თანადგომისთვის ჩვენი უახლესი ისტორიის ყველაზე დრამატულ მომენტებში, აქტიური მხარდაჭერისა და წვლილისთვის საქართველოს წარმატების ისტორიის ხორცშესხმაში. მიუხედავად გარე გამოწვევებისა, საქართველოში არასოდეს განელებულა სწრაფვა მშვიდობისკენ როგორც შინ, ისე მთლიანად რეგიონში. სწორედ ეს არის ის საერთო მიზანი, რომელიც ჩვენ გვაკავშირებს ამერიკასთან. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერას უდიდესი, არსებითი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი წარმატებისთვის და ამერიკა ჩვენი უმთავრესი სტრატეგიული პარტნიორია. შედეგად, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჰყავს ერთგული მეგობარი საქართველოს სახით, სტაბილური გეოპოლიტიკური მოკავშირე და სტრატეგიული პარტნიორი, რომელიც იზიარებს ამერიკის ღირებულებებს და გლობალურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პრიორიტეტებს. ჩვენ თქვენს გვერდით ვმსახურობთ ავღანეთსა და ერაყში. ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე. ჩვენ ვართ რთულ რეგიონში დემოკრატიული ღირებულებების, სტაბილურობისა და პროგრესის მაგალითი", – განაცხადა მან და მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებულ შტატებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამის დაფინანსებისა თუ სტიპენდიის დაწესების მიმართულებით გაწეული ძალისხმევისთვის, რომელთა მიზანია, საქართველოს ჰყავდეს მომავალი ლიდერები. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ფორუმის მასპინძელი – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თანდათან ხდება თანამედროვე აკადემიური ცენტრი და ამაში თავისი წვლილი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაფინანსებულმა საგანმანათლებლო პროგრამებმაც შეიტანა: „მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩემს ალმა-მატერში. მიხარია, როდესაც ვხედავ უნივერსიტეტს, როგორ გამუდმებით იცვლება, თანამედროვე აკადემიური ცენტრი ხდება, როდესაც ვხედავ, რომ აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები ისეთივე აქტიურები არიან, როგორც წლების წინ. დღეს ჩვენ ვზეიმობთ აშშ-სთან ოცდახუთწლიან ურთიერთობას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის წვლილი, რომელიც აშშ-ს აკადემიურმა პროგრამებმა შეიტანეს ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში, აკადემიური პროგრამებისა და სტიპენდიების დახმარებით საქართველოს მომავლის ლიდერების აღზრდაში“, – განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. 
აშშ-საქართველო-ს ურთიერთობებზე გაამახვილა ყურადღება აშშ-ს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა იან კელიმ. მისი თქმით, დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებიდან 25 წლის განმავლობაში საქართველოსა და აშშ-ს შორის ღრმა და ფართო ურთიერთობა ჩამოყალიბდა. „საქართველო იზიარებს დემოკრატიულ ღირებულებებს, პატივს სცემს თავისუფალ სიტყვას. განვითარების ამ გზაზე აშშ-მ საქართველოში 4 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ იმ რეფორმებს, რომელიც საქართველოში გატარდა“, – აღნიშნა ელჩმა.
საქართველოსა და აშშ-ს შორის აკადემიური ურთიერთობა გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს დაიწყო. ინტენსიური გაცვლითი პროგრამები თსუ-სა და ამერიკის წამყვან უნივერსიტეტებს შორის ამჟამადაც ხორციელდება, რაც ქართველ სტუდენტს აძლევს საშუალებას მიიღოს დასავლური განათლება და ცხოვრებისეული გამოცდილება.

აშშ გაცვლითი პროგრამების მონაწილეთა ლიდერობის ფორუმის ფარგლებში გაიმართა დისკუსია, რომელშიც მონაწილეობდნენ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე, საქართველოს პარლამენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ნიკა სამხარაძემ, საქართველოს სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ფონდის (GFSIS) პრეზიდენტი ეკა მეტრეველი, პოლიტიკისა და მენეჯმენტის საკონსულტაციო ჯგუფის (PMCG) დირექტორი ალექსი ალექსიშვილი. მათ დამსწრე საზოგადოებას გაუზიარეს ის გამოცდილება, რომელიც გაცვლით პროგრამებში მიიღეს.
ფორუმის დასასრულ, გაიმართა დისკუსია, რომელზეც გაცვლითი პროგრამების მონაწილეებმა სტუდენტებისთვის საინტერესო კითხვებს უპასუხეს.

ვრცლად