რედკოლეგიის წევრები

უნივერსიტეტის გაზეთის რედკოლეგია წარმოადგენს სათათბირო ორგანოს. იგი უფლებამოსილია შეიკრიბოს წელიწადში არანაკლებ 4-ჯერ (3 თვეში ერთხელ) და იმსჯელოს გაზეთის განვითარებასთან დაკავშირებულ სტრატეგიულ საკითხებზე და აღნიშნულ თემებზე რეკომენდაციები მისცეს გაზეთის რედაქტორს. გარკვეული რეკომენდაციების შემუშავებისას რედკოლეგია გადაწყვეტილებას იღებს (კონსესუსის არარსებობის შემთხვევაში) რედკოლეგიის წევრების ხმათა უბრალო უმრავლესობით. რედკოლეგიის წევრების ფუნქციაა, ამავე დროს, პოპულარიზაცია გაუწიონ ფაკულტეტებზე რედაქციის მიერ გაწეულ საქმიანობას, პროექტებს, ინიციატივებს და სხვ. რედკოლეგიის წევრებმა უნდა დაიცვან სარედაქციო დამოუკიდებლობის პრინციპი.

 

გაზეთ „თბილისის უნივერსიტეტის“ რედკოლეგიის (სათათბირო ორგანო) წევრები

 

რისმაგ გორდეზიანი,
თსუ-ის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, აკადემიკოსი,
თსუ-ის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და
ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი.

 

 

  

 

 

ლადო მინაშვილი,
თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი.

 

 

 

 

 

 


იაგო კაჭკაჭიშვილი,
თსუ-ის სოციალურ და პოლიტიკურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი,
სოციალური მუშაობისა და სოციოლოგიის
მიმართულების ხელმძღვანელი.

 

 

 

 


მანანა შამილიშვილი,
თსუ-ის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodar Khaduriნოდარ ხადური,
თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის პროფესორი. 

 

 

 

 

Elene Kharabadzeელენე ხარაბაძე,
თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის პროფესორი,
ფაკულტეტის აღრიცხვისა და აუდიტის
კათედრის ხელმძღვანელი.

 

 

 

 

 

 

ირაკლი კობახიძე,
თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის
ასოცირებული პროფესორი,
კონსტიტუციონალისტი.

 

 

 

 

 

 

 

Moris Shalikashviliმორის შალიკაშვილი,
თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი

 

 

 

 

 

 


Temur Nadareishviliთემურ ნადარეიშვილი,
თსუ-ის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ასისტენტ-პროფესორი.

 

 

 

 

 

 

 

Giorgi Jaianiგიორგი ჯაიანი,
თსუ-ის ი.ვეკუას სახელობის
გამოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტის დირექტორი,
თსუ-ის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტის
მექანიკის მიმართულების პროფესორი. 

 

 

 

 

 

 

Nino Chikhladzeნინო ჩიხლაძე,
თსუ-ის მედიცინის ფაკულტეტის
ასოცირებული პროფესორი,
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი;

 

 

 

 

 

 

 

arsen gvenetadzeარსენ გვენეტაძე,
თსუ-ის მედიცინის ფაკულტეტის
ასოცირებული პროფესორი.

 

 

 

 

 

 

 

Irakli Imedadzeირაკლი იმედაძე,
თსუ-ის ფსიქოლოგიისა და განათლების
მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ასოცირებული პროფესორი,
აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.

 

 

 

 

 

 

Irma Rukhadzeირმა რუხაძე,
თსუ-ის რექტორის თანაშემწე
საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში,
რექტორის მრჩეველთა საბჭოს პასუხისმგებელი მდივანი