• უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მი­სია დღეს

  13 თებ 2018
  გვე­სა­უბ­რე­ბა თსუ-ის რექ­ტო­რი გი­ორ­გი შარ­ვა­ში­ძე: – სა­ქარ­თ­ვე­ლომ XX სა­უ­კუ­ნე­ში გან­ვი­თა­რე­ბის რამ­დე­ნი­მე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ეტა­პი გა­ი­ა­რა. უპირ­ვე­ლე­სად, ეს გახ­ლ­დათ ეკ­ლე­სი­ის ავ­ტო­კე­ფა­ლი­ის აღ­დ­გე­ნა 1917 წელს, შემ­დეგ უნი­ვერ­სი­ტე­ტის და­ფუძ­ნე­ბა 1918 წლის 8 თე­ბერ­ვალს და, ბო­ლოს, 1918 წლის 26 მა­ისს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი რეს­პუბ­ლი­კის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის გა­მოც­ხა­დე­ბა. უნი­ვერ­სი­ტე­ტის…

  ვრცლად

 • ბიძინა ივანიშვილისა და „ქართუ ჯგუფის“ ხელშეწყობით უნივერსიტეტს ისტორიული არქიტექტურული სახე დაუბრუნდა

  13 თებ 2018
  „გულცივი ადამიანი ვერ გააკეთებს ვერასდროს დიდ საქმეს; უნდა უყვარდეს ყოველ მათგანს თავისი ხალხი, უნდა უყვარდეს მეცნიერება, უნდა გრძნობდეს პასუხისმგებლობას, რომ შეალიოს თავისი ძალა მეცნიერებასაც და ხალხსაც“, – ამ სიტყვებით მიაგო პატივი ივანე ჯავახიშვილმა იმ ადამიანთა თავდადებას ქართველი ხალხისა და ქართული…

  ვრცლად

 • უნი­ვერ­სი­ტე­ტი – 2018

  13 თებ 2018
  თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის და­არ­სე­ბი­სას, 1918 წელს, მხო­ლოდ ერ­თი – სიბ­რ­ძ­ნის­მეტ­ყ­ვე­ლე­ბის ფა­კულ­ტე­ტი გა­იხ­ს­ნა, რო­მელ­ზეც 369 სტუ­დენ­ტი ირიც­ხე­ბო­და და 7 პრო­ფე­სო­რი, 5 პრო­ფე­სო­რის მო­ად­გი­ლე, 2 მეც­ნი­ერ-ხელ­მ­ძ­ღ­ვა­ნე­ლი და 3 ლექ­ტო­რი მოღ­ვა­წე­ობ­და. დღეს, 100 წლის შემ­დეგ, თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი მსოფ­ლი­ოს სა­უ­კე­თე­სო უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის 2%-შია (The U.S.…

  ვრცლად

 • ცნობილი უნი­ვერ­სი­ტე­ტელები

  12 თებ 2018
  ლე­გენ­და­რუ­ლი ნი­კო კეც­ხო­ვე­ლი თურ­მე დიდ მეც­ნი­ე­რებს ევედ­რე­ბო­და – ხში­რად გა­ევ­ლოთ უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დე­რეფ­ნებ­ში, რა­თა სტუ­დენ­ტებს მათ­თ­ვის თვა­ლის შევ­ლე­ბა შეძ­ლე­ბო­დათ... და­ფიქ­რე­ბაც არ უნ­და, ისე მიხ­ვ­დე­ბი, რა მი­ზა­ნი ჰქონ­და ამ მოკ­რ­ძა­ლე­ბულ სათ­ხო­ვარს – მას სურ­და, ახალ­გაზ­რ­დებს ეა­მა­ყათ უნი­ვერ­სი­ტე­ტით და იმ კო­რი­ფე­ე­ბით, ვის მხრებ­ზეც…

  ვრცლად