ქართულ-ოსური სამეცნიერო ურთიერთობების ფარგლებში ორი ახალი წიგნი გამოიცა

02 ნოე 2017

ქართულ-ოსური ურთიერთობების ისტორიაში პირველად გამოიცა ოსური ენის პრაქტიკული გრამატიკა ქართულენოვანი მკითხველისთვის. წიგნის ავტორი პროფესორი ნაირა ბეპიევა გახლავთ. როგორც გამოცემის წინასიტყვაობაშია აღნიშნული, ოსური ენის პრაქტიკული გრამატიკის შექმნა ბევრ სიძნელესთან იყო დაკავშირებული, მათ შორისაა ტერმინთა შესაბამისობები ქართულთან მიმართებაში, მეთოდოლოგიის შემუშავება, რაც პრაქტიკულ გრამატიკას თეორიულისგან განასხვავებდა. წიგნში გავლებულია პარალელები ქართული და ოსური ენების გრამატიკულ მსგავსება-განსხვავებასთან დაკავშირებით, ანუ გამოყენებულია შედარებით-გრამატიკული მეთოდი.
„მიუხედავად ქართულ-ოსური მჭიდრო სამეცნიერო თუ სხვა სახის ურთიერთობებისა, ოსური ენის პრაქტიკული გრამატიკა ქართულენოვანი მკითხველისათვის აქამდე არ არსებობდა. თანამედროვე ვითარება კი ასეთია: საკმაოდ ბევრი ეთნიკურად ოსი მხოლოდ ქართულენოვანია, არ იცის მშობლიური ენა. ასეთი სახელმძღვანელო – „ოსური ენის პრაქტიკული გრამატიკა“, – დიდ დახმარებას გაუწევს მათ ენის შესწავლაში. გარდა ამისა, ოსურ ენას სხვებიც ეუფლებიან. ოსური ენა არჩევით საგნადაა შეტანილი საქართველოს რამდენიმე სკოლაში, ისწავლება ოსური ენის ფაკულტეტური კურსებიც. ბილინგვური სწავლების დამკვიდრებისთანავე აუცილებელი გახდა ოსური ენის პრაქტიკული გრამატიკის, როგორც დამხმარე სახელმძღვანელოს, გამოცემა“, – განაცხადა წიგნის ავტორმა, პროფესორმა ნაირა ბეპიევამ. 
„ოსური ენის პრაქტიკული გრამატიკა“ ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითმა ცენტრმა გამოსცა, პრეზენტაცია 29 სექტემბერს გაიმართა. ამავე დღეს საზოგადოებას წარუდგინეს „ქართულ-ოსურ-რუსულ-ინგლისური და ოსურ-ქართულ-რუსულ-ინგლისური“ სასაუბრო, რომელიც ამ სახის, ასევე, პირველი გამოცემაა. სასაუბროში 100-ზე მეტი თემაა წარმოდგენილი – მისალმება, მოკითხვა, დამშვიდობება, მიპატიჟება, ბოდიშის მოხდა და ა.შ. სასაუბროს თან ერთვის კომპაქტდისკი, რომელშიც ყველა ძირითადი თემაა ჩაწერილი. სასაუბროს მთავარი შემადგენელი პროფესორი ნაირა ბეპიევაა.
წიგნები „ოსური ენის პრაქტიკული გრამატიკა“ და „ქართულ-ოსურ-რუსულ-ინგლისური და ოსურ-ქართულ-რუსულ-ინგლისური“ სასაუბრო გამოცემულია ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ერთობლივი ინიციატივის, ჩOBEღM-ის, ფინანსური მხარდაჭერით. გამოცემების პრეზენტაცია 29 სექტემბერს გაიმართა.