1 ოქტომბრიდან

გადაცემა „უნი-ვერსია“

 რეგიონულ ტელევიზიებში გავა,
რასაც საქართველოს რეგიონულ
მაუწყებელთა ასოციაცია უზრუნველყოფს
(თსუ-სა და საქართველოს რეგიონულ
მაუწყებელთა ასოციაციასთან გაფორმებული
მემორანდუმის თანახმად).

სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­დის შე­ღა­ვა­თი­ა­ნი პი­რო­ბე­ბით 3362-მა სტუ­დენ­ტ­მა ისარ­გებ­ლა

„სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის დი­დი შე­ღა­ვა­თია, რო­დე­საც უნი­ვერ­სი­ტე­ტი სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­დას ერ­თ­დ­რო­უ­ლად არ გთხოვს და შეგ­ვიძ­ლია თან­ხა ნა­წილ-ნა­წილ გა­და­ვი­ხა­დოთ. ამ სე­მეს­ტ­რის სა­ფა­სუ­რი სამ ნა­წი­ლად გა­და­მი­ნა­წი­ლეს. რო­დე­საც თან­ხის მე­სა­მე­დი ჩავ­რიც­ხე, ბა­ზა ჩვე­უ­ლებ­რი­ვად გა­იხ­ს­ნა და გა­ვი­ა­რე რე­გის­ტ­რა­ცია“, – აც­ხა­დებს ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა ფა­კულ­ტე­ტის მა­გის­ტ­რა­ტუ­რის სტუ­დენ­ტი სო­ფიო ქავ­თა­რა­ძე. სო­ფი­ოს მსგავ­სად სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის შე­ღა­ვა­თი­ა­ნი პი­რო­ბე­ბით სარ­გებ­ლო­ბის­თ­ვის უნი­ვერ­სი­ტეტს 4000-მდე სტუ­დენ­ტ­მა მი­მარ­თა და მათ შო­რის ვი­სი გან­ც­ხა­დე­ბაც და­უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბე­ლი დარ­ჩა (ასე­თი კი მხო­ლოდ 200-მდე სტუ­დენ­ტი გახ­ლ­დათ), მათ და­ეგ­ზავ­ნათ შეტ­ყო­ბი­ნე­ბა – უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში მო­სუ­ლიყ­ვ­ნენ. ად­მი­ნის­ტ­რა­ცია მათ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლურ რე­ჟიმ­ში სა­კით­ხის გა­დაჭ­რას სთა­ვა­ზობ­და.

ვრცლად

პროექტები

სასარგებლო ბმულები