1 ოქტომბრიდან

გადაცემა „უნი-ვერსია“

 რეგიონულ ტელევიზიებში გავა,
რასაც საქართველოს რეგიონულ
მაუწყებელთა ასოციაცია უზრუნველყოფს
(თსუ-სა და საქართველოს რეგიონულ
მაუწყებელთა ასოციაციასთან გაფორმებული
მემორანდუმის თანახმად).

თსუ-ში ევროპის აკადემიის წარმომადგენლობა გაიხსნება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ევროპის აკადემიის რეგიონული წარმომადგენლობა 2018 წლის სექტემბერში ოფიციალურად გაიხსნება. ამის შესახებ შეთანხმებას თსუ-ის რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ და ევროპის აკადემიის პრეზიდენტმა ზირდ კლოტინკმა მოაწერეს ხელი.
მემორანდუმის თანახმად, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნება ევროპის აკადემიის რეგიონული ჰაბი, რომლის მიზანია კავკასიის რეგიონში მეცნიერებისა და კვლევის განვითარების ხელშეწყობა. ეს არის ევროპის აკადემიის პირველი ფილიალი, რომელიც ევროგაერთიანების არაწევრ ქვეყანაში იხსნება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აგრეთვე ამოქმედდება ახალგაზრდა მეცნიერთა აკადემია, სადაც ახალგაზრდა მეცნიერებს შეეძლებათ ჩაერთონ საერთაშორისო კვლევით პროექტებში და მიიღონ საგრანტო დაფინანსება.
როგორც მხარეებმა აღნიშნეს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ევროპის აკადემიას შორის თანამშრომლობა იქნება ნიშანი აკადემიური და სამეცნიერო საზოგადოებებისთვის – გააფართოონ ევროპის აკადემიური საზოგადოების როლი ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში და განავითარონ ევროპული კვლევითი სივრცე.

ვრცლად

პროექტები

სასარგებლო ბმულები