1 ოქტომბრიდან

გადაცემა „უნი-ვერსია“

 რეგიონულ ტელევიზიებში გავა,
რასაც საქართველოს რეგიონულ
მაუწყებელთა ასოციაცია უზრუნველყოფს
(თსუ-სა და საქართველოს რეგიონულ
მაუწყებელთა ასოციაციასთან გაფორმებული
მემორანდუმის თანახმად).

რექტორმა სტუდენტების კითხვებს ონლაინ-რეჟიმში უპასუხა

20 დეკემბერს თსუ-ის რექტორმა სტუდენტების კითხვებს ონლაინ-რეჟიმში უპასუხა. პირდაპირი ჩართვისას, შესავალ ნაწილში, გიორგი შარვაშიძემ გასულ 2018 წელს მიღწეულ შედეგებზე ისაუბრა. გარდა საერთაშორისო ასპარეზზე მსოფლიო უნივერსიტეტების სხვადასხვა რანჟირებებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმატებული პოზიციონირების თაობაზე ინფორმაციის კიდევ ერთხელ გაჟღერებისა, რექტორმა შემდეგი საკითხები გამოყო:
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გაცემული დაფინანსების დაახლოებით ნახევარი სწორედ თსუ-ის მეცნიერებმა და დოქტორანტებმა მიიღეს. 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გაზარდა სტუდენტური პროექტების დაფინანსებაც - სამეცნიერო-კვლევითი პროექტებისთვის 2018 წელს უნივერსიტეტმა 600 000 ლარი; კულტურული, საგამოფენო და სპორტული ღონისძიებებისთვის კი 230 000 ლარი გამოყო.

ვრცლად

პროექტები

სასარგებლო ბმულები